//img.uscri.be/pth/fd5333f5b3b9c2ede6e9a58effcbcf1911151109
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Woon-werkverkeer in de Europese Gemeenschap

De
48 pages
, J Π ' ' Woon­werkverkeer in de Europese Gemeenschap Informatiebrochure Eurof e Stichting tot »es verbe tei ing van de levens-en a be idsomstandigheden De Stichting heeft als opdracht betere levens- en arbeidsomstandigheden uit te werken en te verwezenlijken door middel van een actie ter ontwikkeling en verspreiding van de kennis die deze evolutie kan bevorderen. Met het oog daarop heeft de Stichting tot taak om, op basis van de praktische ervaring, studies over de verbetering van het leefklimaat en de arbeidsomstandigheden op middellange en lange termijn te ontwikkelen en uit te diepen, en de factoren die veranderingen kunnen bewerkstelligen op te sporen (Verordening (EEG) No. 1365/75 van de Raad van 26 mei 1975, artikel 2). Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden Loughlinstown House, Shankill, Co. Dublin, Ierland. Telefoon 826888 Telex 30726 EURF EI Fax 826456 Woon­werkverkeer in de Europese Gemeenschap ^C,;^-< * «¿ Deze brochure is eveneens verkrijgbaar in de volgende talen: EN ISBN 92-825-7566-7 DEN 92-825-7564-0 FR ISBN 92-825-7567-5 ESN 92-825-7562-4 DA ISBN 92-825-7563-2 GRN 92-825-7565-9 IT ISBN 92-825-7568-3 PTN 92-825-7570-5 Luxemburg: BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 1988 Catalogusnummer: SY-49-87-923-NL-C ISBN: 92-825-7569-1 © De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, 1988.
Voir plus Voir moins