Gennem billedernes spejl
76 pages
Danish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Gennem billedernes spejl , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
76 pages
Danish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Maleren og grafikeren Arne Haugen Sorensen har udviklet sig til at blive en af Danmarks mest vAerdsatte kunstnere. Med sine farvestAerke figurative malerier og karakteristiske kirkeudsmykninger har han formaet at appellere stAerkt bade til kunstkritikeren og det bredere publikum. I denne bog med smukke farvegengivelser af 70 af Haugen Sorensens kendte og mindre kendte vAerker tegner kunsthistorikeren Lise Gotfredsen et helt nyt billede af Haugen Sorensens kunst. Lise Gotfredsen sAetter spot pa to afgorende perioder i malerens liv og kunstneriske udvikling - de forste 28 ar fra 1932 til 1960 og arene i Spanien fra 1981 til 2000. Det demonstreres, at der i kunstnerens liv og virke findes en rod trad, der forer frem mod de modne vAerker og deres fantastiske syner med indblik i menneskets dunkle sider og tilvAerelsens absurditeter. Haugen Sorensens forskelligartede kunst kan anskues som eksperimenter, der har bragt ham frem til - eller tilbage til - en rAekke af den europAeiske kunsts klassiske temaer. Lise Gotfredsen behandler indgaende nogle af disse temaer i Haugen Sorensens vAerker, bl.a. Leda og svanen, boddel og offer, korsfAestelsen - og det tilbagevendende tema hos Haugen Sorensen: vandringsmanden. Gennem billedernes spejl er dermed pa en gang en oversigt over Arne Haugen Sorensens kunstneriske produktion helt frem til 2005 og en tematisk introduktion til kunstnerens helt specielle billedunivers.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 janvier 2005
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771245783
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0065€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

Lise Gotfredsen
Gennem billedernes spejl
Maleren Arne Haugen S rensen
Forord

Denne bog er udgivet i samarbejde med Holstebro Kunstforening og er blevet til i sammenh ng med Holstebro Kunstforenings store for rsudstilling med Arne Haugen S rensen i 2005.
Helt fra begyndelsen har det v ret ideen, at bog og udstilling skulle skabes som to selvst ndige dele i en f lles enhed.
Enheden skabes af, at bogens forfatter, Lise Gotfredsen ogs er kurator for udstillingen i Holstebro og derfor har kunnet tilrettel gge bog og udstilling s ledes, at de gensidigt belyser hinanden, men ogs s ledes at de begge st r selvst ndigt.
N r Holstebro Kunstforening har kunnet p tage sig en s dan opgave, skyldes det velvillig st tte fra en r kke givere, og vi bringer en varm tak til Holstebro Kommune, Ringk bing Amtskommune, Nordea Danmark-fonden, Skuespiller Verner Tholsgaards Minde samt anonyme givere.
Holstebro Kunstforening, marts 2005

Arne Haugen S rensen. 2005
Indledning

Hvis man m der en us dvanlig kunstner, hvis budskab man gerne vil opfange, er det en god id at pr ve at indkredse hans specielle kunstneriske personlighed. Eller - som man kunne sige: Det formsprog, som udspringer af netop hans sindelag. Det g r man ved at stille sig foran hans billeder og v re ben og overlade initiativet til dem. For der er mange m der at skabe billeder p og mange forskellige grunde til at g re det. Og billederne selv er de bedste vidnesbyrd.
Alle kunstnere er jenmennesker og er afh ngige af naturen. Men nogle er det mere end andre: De har et n rt forhold til det sete, og sk nt de m ske for dler det, de ser, eller digter til og ndrer, bliver naturindtrykket st ende som noget vigtigt i meddelelsen. Andre ser" billedet fuldt f rdigt p forh nd og beh ver kun at male det af" som en reproduktion - og atter andre bruger deres eget sind som et grundmateriale og skaber abstrakte indre syner. Arne Haugen S rensen g r ingen af delene. Han ser" selvf lgelig naturen st rkt og pr cist, men han standser ikke der. Han tr kker en essens ud af den, og kan gengive en Leda med en svane i to str g, s man ganske vist ikke er i tvivl om, hvad man ser; men samtidig er de blevet et tidl st tegn, en hieroglyf med deres egen geometriske og koloristiske virkelighed. P den m de bliver man mytemaler", fordi myten netop er essensen af menneskenes f lles livsvilk r og erfaringer. Myter m man simpelthen male p den m de: Man omformer virkeligheden til hieroglyffer. Men det er en lang proces, og H.S. g r da ogs gennem mange faser, f r han slipper det mere private, som pr gede hans tidlige produktion. Han blev ikke h ngende der, men kunne h ve sig over det og n det f lles, almene stof, der handler om menneskets storhed, fald og hj lpel shed.
Og efterh nden vokser de arketypiske figurer frem, som vor kulturhistorie har skabt b de gennem litteratur og billede: Zeus og Leda - Orfeus - Abraham og Isak samt Ikaros, som styrter i havet. Og s er der ikke langt til de egentlige religi se emner som Nadver, Korsf stelse og ikke mindst Opstandelse, der synes at blive et dybt behov. Ogs de bliver omformet til - nok genkendelige, men st rkt forenklede formler.
Man m studere farvernes tale: Det betyder noget, n r gult og bl t smelter sammen til gr nt i en erotisk scene - eller n r intenst r dt er ild, blod eller lidenskab alt efter billedets handling, eller n r en figur g r ind i m rket. Sort er altafg rende. Det er ikke tilf ldigt, om vandringsmandens stav er gr brun eller rosa, om den er vokset op af jordens sk d eller rives l s derfra, om et hoved er lillebitte og f dderne k mpestore - eller omvendt. Og firkantede kasser vil noget ganske andet end bl de kroppe med kuglehoveder. Intet er tilf ldigt for H.S., lige s lidt, som det var i middelalderens religi se tavler.
N et s vidt begynder man at leve sig ind i kunstnerens univers og genkender hans koder. Her er det en hj lp, at han gentager sine yndlingstemaer s mange gange, at man kan f lge dem gennem en udvikling eller nuancering, hvor han herser med dem, forandrer og maler over. Sm bitte ndringer kan forandre en figurs udtryk og mening fundamentalt. Man kan forst ved at leve med i et emne, og det er netop, hvad jeg l gger op til i min bog.
Desuden kan man f hj lp hos kunstneren selv. Han er ikke tavs om sin arbejdsmetode, men har mange relevante citater, der kan v re v rdifulde for os. Han fort ller, at han - som Picasso - ikke s ger", men finder", som om tingen" allerede er der i forvejen og blot skal afd kkes, mens en bevidst s gen kan binde kunstneren fast i u nskede m nstre, han ikke kan slippe fra, og dermed bliver blind for alt andet end det, han forventer at finde - og det vil kun blive det banale. Al umage og planl gning er af det onde. Han henkaster den tilf ldige farveklat som r stof - eller som en fiskekrog, der skal hale byttet op. Og s overlader han til billedet at fort lle sig selv", eller han ser sig selv som ark ologen, der langsomt f r visket tingene frem af jorden som et kostbart smykke - indtil dette billede bliver st rkere end ham selv - og kan forbavse ham.
Naturligvis er dette selvgroede" billede hans eget barn og et produkt af hans eget sind, hentet fra hans underbevidstheds lagerrum, men han oplever det p den anden m de, og dermed kan han beholde en dyb ydmyghed over for sin kunst og er lykkeligt fri for at skulle hoppe med p den mond ne vogn eller f lge det politisk korrekte." H.S. faldt aldrig for 60 ernes str mninger og derfor blev han en dybt original kunstner, der ikke kan forveksles med nogen anden, og som ikke bliver for ldet" p f r.
Det er Rorschachtestens Gestalter, som jeg s langsomt graver frem, som var det genfundne dele af mig selv, stikkende halvt op af sandet det, der blev tilbage efter flere rs kampe med mig selv Jeg f ler mig tvunget til at blive ved, indtil billedet er en ting st rre end mig. Noget, jeg kan vende tilbage til igen og igen uden at kunne gennemskue det. F rst, n r det forbavser mig som livet selv, - f rst da kan jeg slippe det".
Ja, for f rst da har hans underbevidsthed helt taget over og har gjort billedet f rdigt for ham.
Problemerne opst r ved farvernes m de i en endel s proces. Klatterne s ttes, og de skaber s alle de f lgende metamorfoser af egen vilje, og s er kunstneren kun et lydigt medium "
Heraf ydmygheden. Underbevidstheden er altid den st rkeste.
Nu er en kunstner jo ikke blot natur". Ogs han er et produkt af sin samtid og af en kultur, der former ham med eller mod hans vilje. Han er underkastet et milj , som han kan v re tvunget til at k mpe imod hele sit liv, fordi det har givet ham frustrationer, lavt selvv rd, ensomhed og trods. Det g lder ogs Haugen S rensen, og som kreativt menneske kan han have f lt virkningerne i h jere grad, blandt andet en st rkere trang til opr r - end den tilpasningsdygtige. Det viser sig i hans tidlige produktion, som han selv betegner som udtryk for en ironisk holdning". Ogs denne periode skal vi se her, hvor det udm rkede udtryk Skeletter i Skabene" er en fin sproglig kvivalens til hans billeder. Men som f r n vnt, overvinder han denne fase og finder senere udtryk for den almene kamp mellem ondt og godt ved hj lp af symboler som k mpende dyr i skoven, rovgriske gab og flygtende fugle. Men det f lges af kentaurkampe samt af Georg og Dragen, der igen afl ses af de mytefigurer, som er kendt i den civiliserede verden som et f lles udtryk for tilv relsens grundprincipper. Og endelig n r han s til kristendommen som den mest forl sende myte af alle.
Det er denne udvikling i Haugen S rensens kunst gennem et langt liv, som er s fascinerende at f lge.

G gleren , 1951 (24,5 x 19,3 cm). Mit f rste litografi. Paris, 1951. Beaux-Arts, Arne Haugen S rensen.
Opv kst og kamptid
1932-60

Arne Haugen S rensen er f dt 1932. Han voksede op p Amager - under krigen p Bornholm - sammen med sin yngre broder J rgen, der blev billedhugger. Hans for ldre blev skilt under krigen, og det har v ret sv rt for moren at v re alene med to b rn i tiden derefter. Milj et var gr t, og der kan ikke have v ret mange kunstneriske impulser.
Efter skoletiden, endnu f r han var fyldt 15 r, fors gte han sig med mange jobs. Han skar l derh le til soldaterst vler, kom i klejnsmedl re og var en overgang p Burmeister og Wain; men alle disse besk ftigelser m i den grad have v ret ham imod, for efter - som han selv p st r - 36 forskellige jobs p to r gav han op og s gte ind som math-elev, men opgav ogs dette, bl.a. netop fordi han skulle skaffe 36 anbefalinger. Men da var han ved at finde sit smuthul": Kunsten. Han traf nogle ligesindede kunstnere i Aksel J rgensens kreds, og han opdagede, hvad maleri og kunst var - og f lte endelig et nyt h b. Han beundrede bl.a. tegneren Ernst Hansen og n vner selv S ndags-Magasinets tegnere som inspiration. Men det udsigtsl se liv i Danmark var ham en umulighed, og trods sin uerfarenhed tog han som 17- rig til Paris.

S ret tyr (Toro) , 1957 (29,2 x 35,9 cm). Sukkeraqvatinte.

Piet , 1956 (12,5 x 9,5 cm). Monotypi. Illustration til Erik Haugaard, 25 Poems , 1957.
I 1950 kom han alts til Paris, hvor han blev i flere r, dog med afbrydelser. Han var meget fattig og m tte bl.a. samle aviser for at f til den daglige f de. Han gik p Ecole Graphique for at l re en kunst, der kan skildre mennesket og dets liv, uden at han skulle give slip p virkeligheden og v re abstrakt, og her arbejdede han sammen med litografen Peter Bramsen, der ogs ledede v rkstedet Clot, Bramsen et Georges, hvor han m dte kunstnere som Jorn og Matta. Vi kan se eksempler p hans tidlige kunst, fordi han illustrerede en digtsamling af den danske poet Erik Haugaard i 1957. Men det var en h rd tid, og han har sultet og f lt La Vie de Boh me" p egen krop.
Dog fik han all

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents