I bolgen bla
174 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

I bolgen bla , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
174 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

I mit Billede maatte alt vige for Hensynet til LivsglAeden, Friskheden og Sollyset, og for at opnaa dette, maatte jeg male paa en anden Maade end den, man plejede at bruge.Sadan fortAeller J.F. Willumsen om sit arbejde med billedet Sol og ungdom fra 1910, der i dag regnes for et hovedvAerk i nordisk kunst.Sol og ungdom indvarsler en ny arbejdsmetode hos Willumsen, hvor lyset og farverne bliver afgorende elementer i hans malerier. Gennem et utal af skitser, forarbejder og fotografier udforsker han forholdet mellem natur og menneske og forskellen mellem kunst og virkelighed.I bogen I bolgen bla. Willumsen og de badende born undersoger forskere fra kunsthistorie, litteraturhistorie og pAedagogik maleriets tilblivelseshistorie og dets centrale placering i en periode, hvor bade fotografi og film far indflydelse pa kunsten, og hvor interessen for barnet og barnets natur bliver synlig i kunst, videnskab og mode.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 22 avril 2016
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771841312
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 45 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0098€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

Ta or søe î ogen og udsîîngen I øgen å. Wîumsen og de adende ørn:
15. Junî Fonden Augusînus Fonden Bece-Fonden N Carsergonde Konsu George Jorc og Husru Emma Jorc’s Fond Aage og Joanne Louîs-Hansens Fond Dronnîng Margrees og Prîns Henrîs Fond A.P. Møer og Husru Casîne Mc-Kînne Møers Fond î amene Formaa Sagens Museums Venner Spar Nord Fonden Tooa-Fonden Overressagører L. Zeuens Mîndeega
Sagens Kunsmuseer, J.F. Wîumsens Museum og Aarus Unîversîesorag
Indhod
9
13
35
53
67
87
108
163
166
167
168
Forord
Louîse Bugge Jacosen og Annee Joansen Med unsneren på arbejde
Anne Gregersen De oncepuee badebiede
Anders Eers Dam Wiumsens dagsemning
Mee Bøg Jensen Ved sranden
Nîng de Conînc-Smî Da barne bev æd af –og på
Værforegnese
Om væroregnesen
Personregîser
Om oraerne
Bîedredîerîng
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents