Maler-Anders
188 pages
Danish

Maler-Anders , livre ebook

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
188 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Jeg har vAeret pissevred det meste af mit liv. Fyldt med indignation og harme, som skulle ud. Og mit maleri udspringer af mit liv.Anders Kirkegaard er en kompromislos og temperamentsfuld kunstner, og hans malerier kredser om liv og dod, fysisk og psykisk smerte, kAerlighed og kAerlighedens grusomhed. Anmelderne har kaldt hans kunst for tabuoverskridende, provokerende og frastodende.Det er umuligt at adskille mennesket Kirkegaard fra kunstneren Kirkegaard. Hans liv er bundet tAet sammen med hans gerning, nar han maler sig selv ind i sine kraftfulde allegoriske billeder. I 1983 kom han pa finansloven og fik som en af de yngste nogensinde livsvarig kunstnerydelse. Hans indAedte kamp med menneskelivets vAesentligste storrelser, livet og doden, blev belonnet.Foranlediget af Anders Kirkegaards 70-ars fodselsdag udgives den forste bog, der samler hele hans vAerk - fra den vrede unge mand til den erfarne, men stadig nyskabende kunstner.Udgives i samarbejde med VejleMuseerne.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 23 janvier 2016
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771840902
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 21 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,008€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

MALER-ANDERS
Maler-Anders. Et portræt af kunstneren Anders Kirkegaard © Nina Damsgaard, VeleMuseerne-Kunstmuseet og Aarus Universitetsforlag
Forsidebillede: Anders Kirkegaard,Jedermann – Budbringer – Take it or leave it, 1990’erne.
Fotos: Allan Hansen, Jakob Skou-Hansen, Niels E. Hansen, Niels Erik Høybye, Keld Jensen, Ole Hein Pedersen, Gitte Jacobsen, Lise Jeppesen, Anders Kirkegaard, Janne Kirkegaard, Jørgen Lous, Vigand Rasmussen og Barke Regn Svendsen
Udgivet i forbindelse med udstillingen “Anders Kirkegaard – Klagesange & Lovsange”, VeleMuseerne-Kunstmuseet 23.1.-3.4.2016
Tilrettelægning, sats og E-bogsproduktion: Narayana Press Bogen er sat med: Cronos Pro Omslag: Jørgen Sparre
ISBN 978 87 7184 090 2
Aarus Universitetsforlag Langelandsgade 177 8200 Aarus N www.unipress.dk
VeleMuseerne Spinderigade 11E 7100 Vele www.velemuseerne.dk
Bogen er udgivet med støtte fra Ny Carlsbergfondet
Weblinks var aktive, da bogen blev trykt. De kan nu være inaktive.
FAGFÆLLE-BEDØMT
/ I henhold til ministerielle krav betyder bedømmelsen, at der fra en fagfælle på ph.d. niveau er foretaget en skriftlig vurdering, som godtgør denne bogs videnskabelige kvalitet.
MALER-ANDERS
Et portræt af kunstneren Anders Kirkegaard
Af Nina Damsgaard
VeleMuseerne-Kunstmuseet og Aarus Universitetsforlag
Indold
Forord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
Scanneren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  . Eneren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Søgende år. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lærer-englene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grafikeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Landsbytossen fra Hundested. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  . Iscenesætteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gruppe-udstilleren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frontkæmperen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Fighteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  . Surrealisme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Murens mand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drømme-portrætter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morder-engle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kirkemaleren – Altertavleskitsen til Struer Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Det fælles gods. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stedfortræderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Kropslandskaber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . At kaste perler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fremtidsvisioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  .
Hudløsedens maler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . Fædre og sønner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fugle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Den skrøbelige eksistens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  .
Ventetid – Familiekrønike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . Fællesskaber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indhold
9
13 15
21 21 24 25 26
31
35 35 39 41 43 53
59
69 69 72 76 76
85 85 89 91
95 99
5
Den syge ørneunge(Selvpor-træt). 1975-1977. Olie på lærred, 75 × 69 cm. Privateje
Hæder og verv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . På finansloven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biennale-kunstner 1984. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . Udmærkelser og legater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . Jazz-musikeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Havkatten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . Læreren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  .
Jedermann og Budbringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
Efter katastrofen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apologi for Jesus – og os andre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Landskab og immelskab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . Hjemstavnsbilleder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  . Overgang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . Perpetuum Mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
Nature Vivante – Hemstavnsmaleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anmelderne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En ny begyndelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dogmebilleder. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Det store grimme og det store smukke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
Afrunding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
Biografi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Litteratur om Anders Kirkegaard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
Skribenten Anders Kirkegaard. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Noter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  .
6
109 109 110 111 113 115 118
121
129 129
135 135 139 139
143
153
167 167 168
173
174
177
180
182
Maler-Anders
“Kunst er noget lort i forhold til livet. Men det er den bedste slags lort, der findes” Anders Kirkegaard i kataloget til kunstnersammenslutningen Jyllands udstilling i Årus Kunstbygning i 1983
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents