Rytme
237 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Rytme , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
237 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

I Rytme. Videregaende studier giver Erik Hojsgaard, komponist og professor i horelAere ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, en indforing i rytmelAesning. Med bogens 451 ovelser og tilhorende noter far alle, der beskAeftiger sig professionelt med musik, mulighed for at videreudvikle deres tekniske og handvAerksmAessige kunnen inden for dette omrade. Bogen indeholder ogsa ovelser rettet mod nyere kompositionspraksis.Om bogen skriver professor og komponist Per Norgard:Erik Hojsgaards indforing i horelAerens mange sider er baret af dyb indsigt i den vestlige musik og dens tusindarige tradition. Foruden den pAedagogiske klarhed, der bringer rytme og flerstemmighed pa en forstaelig form, er Hojsgaards fremstilling bade musikalsk og underholdende. Man har erhvervet nye indblik og tillige musikalske glAeder, nar man har gennemarbejdet bogens ovelser.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 10 juin 2016
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771841503
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 13 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,013€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

Rytme∙Videregående studier

 
Rytme



          

Rytme ∙ Videregående studier
© Erik Højsgaard og Aarhus Universitetsforlag 
Omslag: Carl-H.K. Zakrisson
Omslagsillustration: Igor StravinskijsSymphonies
Nodesats og -layout: Erik Højsgaard
Bogen er sat med Minion
&CPHTQSPEVLUJPO WFENarayana Press



Bogen er udgivet med støtte fra:
Vera og Carl Johan Michaelsens Legat
Statens Kunstfond
Augustinus Fonden
Koda

Aarhus Universitetsforlag
Langelandsgade 
 Aarhus 
www.unipress.dk

FAGFÆLLE-
BEDØMT

/ I henhold til ministerielle krav betyder bedømmelsen, at der fra en fagfælle på ph.d.-niveau
er foretaget en skriftlig vurdering, som godtgør denne bogs videnskabelige kvalitet.
/ In accordance with requirements of the Danish Ministry of Higher Education and Science,
the certiication means that a PhD level peer has made a written assessment justifying this book’s
scientiic quality.

Uddrag af følgende værker er gengivet med tilladelse fra forlagene:

Boosey & Hawkes Ltd.
Béla BartóksKoncert for orkester∙ Benjamin BrittensCantata
Misericordium∙ Richard Strauss’Salome∙ Richard Strauss’
Sonatine für Bläser∙ Igor StravinskijsPerséphone∙ Igor Stravinskijs
Petrouchka∙ Igor StravinskijsLe Sacre du Printemps∙
Igor StravinskijsSymphonies∙ Igor Stravinskijshreni

J. & W. Chester Ltd.
Igor StravinskijsLes Noces

Universal Edition
Alban BergsLulu∙ Alban BergsWozzeck∙ Pierre Boulez’
Improvisation sur Mallarmé∙ Arnold SchönbergsGurre-Lieder∙
Arnold SchönbergsKammersymphonieop. 

Associated Music Publishers, Inc.
Elliott CartersKoncert for klaver og orkester∙
Charles Ives’Symfoni nr. 

Heugel & Cie
André JolivetsKoncert for ondes martenot og orkester

Alphonse Leduc
Olivier MessiaensLa Nativité du Seigneur

Edition Wilhelm Hansen
Per NørgårdsTrepartita

26

27

29
30
32
1

36

99-108

39

109-117
118-128

41-44

41
43

Duoler og kvartoler I
Polyrytmerne 2 mod 3 og 4 mod 3
Skæve taktarter II
Metrisk modulation I
Doppio movimento, Temps = temps

15

16
17


12
13

Ottendedelsnode som tælletid I
2-, 3- og 4-delt taktart

4

22

27-34

19

15-22

23-26

21

17

2

5

3

7

9
10
11Trioler I
Polyrytmen 3 mod 2

8

6

Indhold

Forord ∙ Kortfattetvejledning

                   
Fjerdedelsnode som tælletid I
2-, 3- og 4-delt taktart

45-54

35-40

24

73-76
77-83

33
34

Sammensatte taktarter I
Hurtig 6-delt taktart
Fjerdedelsnode som tælletid II
2-, 3- og 4-delt taktart
Halvnode som tælletid, alla breve II
2-, 3- og 4-delt taktart
Sammensatte taktarter II
Hurtig 9- og 12-delt taktart




1-7

8-14

Halvnode som tælletid, alla breve I
2-, 3- og 4-delt taktart




15

14

Hemioler
Vekslende taktarter I
Sammensatte taktarter III
Langsom 6-delt taktart
Ottendedelsnode som tælletid II
Trioler II
Polyrytmen 3 mod 4
Skæve taktarter I
Hurtig 5- og 7-delt taktart

55-58
59-68
69-72

84-98177-180
181-188
189-190

155-159
160-163

30

33
34

35

31
32


59

164-167

36
3727
28
29


25
26

71
72

83
84

229-231
232-239

198-199
200-205

Ottendedelsnode som tælletid III
Skæve taktarter V
Hurtig 9-delt taktart i 4 slag
Sammensatte taktarter V
Vekslende taktarter IV
Skæve taktarter VI
Langsom 8-delt taktart
Duoler og kvartoler II
Polyrytmen 4 mod 3 med underdelinger, polyrytmen 4 mod 5

24

19
20

206-212
213-220


Skæve taktarter IV
Hurtig 8-delt taktart
Vekslende taktarter III
Trioler III
Polyrytmen 3 mod 2 med underdelinger
Sammensatte taktarter IV
Langsom 9- og 12-delt taktart


99

275-279

90
93

250-258
259-263

95

264-274

240-249

87

221-228

79

74
76

41

38

42


39
40

Sammensatte taktarter VI
Trioler IV
Polyrytmen 3 mod 2 med underdelinger, polyrytmen 3 mod 5
In uno
Septoler I
Polyrytmerne 7 mod 4 og 7 mod 2
Metrisk modulation II
Ændring af tælletid
Sekstendedelsnode som tælletid
Skæve taktarter VII
Hurtig 10- og 11-delt taktart
Kvintoler II
Polyrytmen 5 mod 4
Vekslende taktarter V
Septoler II
Polyrytmen 7 mod 3
Metrisk modulation III
Ændring af tempo og puls i forholdet 3:2 og 4:3

Vekslende taktarter VI

132-138
139-152

54
57

47
49



129-131


46

153-154

63
65
68

168-170
171-176

53

60
61

191-197

69


18

21

22
23


Skæve taktarter III
Langsom 5- og 7-delt taktart
Vekslende taktarter II
Kvintoler I
Polyrytmerne 5 mod 3 og 5 mod 2
43

44
45
46
47
48

49
50
51

52
53
54
55
56
57


58
59


60
61
62


Skæve taktarter VIII
Langsom 9-delt taktart i 4 slag, langsom 10- og 11-delt taktart
Duoler og kvartoler III
Vekslende taktarter VII
Polymetrik
Irrationale taktarter I
Kvintoler III
Polyrytmerne 5 mod 3 og 5 mod 2 med underdelinger
Septoler III
Skæve taktarter IX
Metrisk modulation IV
Ændring af tempo og puls i forholdet 5:3, 5:2, 7:4 og 7:3
Irrationale taktarter II
Vekslende taktarter VIII
Polyrytmik på ubetonet
Polyrytmik i skæve taktarter
Øvrige polyrytmiske figurer
Indlejret polyrytmik

                   
Kombinationsøvelser I
Kombinationsøvelser II

             
Vekslende taktarter uden skæve taktarter
Skæve taktarter

Vekslende taktarter med skæve taktarter

              
    
     
I Metronomtalog almindeligt forekommende
tempo- og foredragsbetegnelser
II Oversigtover polyrytmerBibliografi
Generelt indeks
Indeks over symboler


280-283

284-288
289-291
292-295
296-304
305-309

310-312
313-318
319-320

321-326
327-330
331-336
337-338
339-346
347-350


351-389
390-435


436-441
442-443
444-451


101

103
105
106
108
111

113
114
116

117
119
121
123
125
128

133
144

165
168
169

173
181

221
222

225
226
234

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents