Odin Teatret
104 pages
Danish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Odin Teatret , livre ebook

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
104 pages
Danish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Odin Teatret blev opfattet som udansk og fremmedartet, da italienske Eugenio Barba og fem unge skuespillere i 1966 indvandrede til Holstebro. Lige siden har teatrets arbejde med erobring af anderledeshed vAeret en stAerk inspiration for bade den danske og den internationale teaterverden - ligesom teatret gennem arene udviklede et frodigt samspil med sin hjemby.En kreds af danske kunstnere og kulturforskere fortAeller her om deres personlige mode og faglige udvekslinger med Odin Teatret, i forlob der ofte spAender over 30-40 ar. Samtidig giver teksterne indblik i, hvordan teaterlaboratoriet arbejder med kunstneriske, kulturelle og politiske forandringer.Bogen belyser det ellers internationale Odin Teaters danske rodder og relationer og papeger dermed en dansk kulturtradition, hvor modet mellem fremmede identiteter er basis for kreativ vAekst.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 03 mars 2012
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771246612
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 4 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0052€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

Erik Exe Christoffersen
ODIN TEATRET
Et dansk verdensteater
Odin
Det sprog I taler er ikke mit. (I taler i vrigt mange). For mig er Barba et mareridt Af red vende klange.
P lingvistik er jeg ikke klog, Og Odin-dansk gir mig svimlen. Kan jeg tie p flere sprog End der er stjerner p himlen.
Det tyste rum har jeg siddet i Og m rket stilheden synge Og jeg har sv vet og f lt mig fri Som var jeg barn i en gynge.
Og jeg har lyttet og jeg har set Og tolket fakter og gester og f lt min sj l som en blank trompet i Odins store orkester.
Halfdan Rasmussen
(Ufuldendt efterladt digt)

Antologien er tilegnet Torgeir Wethal (1947-2010), skuespiller, instrukt r og teaterp dagog. Han var med til at grundl gge Odin Teatret i 1964 og deltog i teatrets aktiviteter frem til 2010.
Prolog


Fra pr verne til Ornitofilene i et underjordisk beskyttelsesrum i Oslo 1965. Tor Sannum, Eugenio Barba og Trine Grimnes. (Foto: Terje Lund)

Et dansk verdensteater
Af Erik Exe Christoffersen
O din Teatret er et indvandrerteater, som kom til Danmark i 1966, og lige siden har teatret v ret knyttet til Holstebro. Teatret blev dannet i Norge i 1964 p initiativ af italieneren Eugenio Barba medfire norske skuespillere, men gennem rene er teatret i stigende grad blevet et internationalt teater. I dag er der en r kke forskellige nationaliteter repr senteret p teatret. Det bem rkelsesv rdige er, at det p mange m der m rkv rdige og udanske teater fra midten af tresserne fik mulighed for at repr sentere en lille provinsby, Holstebro, i Danmark og resten af verden - og fortsat g r det den dag i dag.
Den teateropfattelse, som har v ret grundl ggende for Odin Teatret, er, at teatret er til for at skabe kvalitative relationer. I den store m ngde af litteratur om Odin Teatret st der man ofte p udtrykket m det med Odin Teatret (Kowalewicz 2000). Teatret skaber en relation, som f r karakter af udveksling i et bestemt scenearrangement, men som teaterlaboratorium har teatret ogs skabt en r kke m desituationer uden for teaterrammen. Forholdet mellem teatret og tilskueren genskaber en forundring og en gensidig fremmedhed, men naturligvis ogs en genkendelighed og tillid. Forestillingerne tr der frem med en markant fremmedhed i forhold til den almindelige teaterkultur. Det samme g lder den kreative proces, som skaber en egensindighed og autonomi gennem selvvalgte begr nsninger og forhindringer, og hvor resultatet selv for teatret kan v re uventet. Processen er en form for refleksion-i-handling, som forbinder teatrets forestillingspraksis med dets laboratorieforskning.
Med denne antologi berettes om Odin Teatrets virke, s dan som s rlige danske tilskuere har oplevet det gennem forestillinger og forskelligartede relationer, der er skabt mellem teatret og enkeltpersoner. Artiklerne er meget forskellige, men f lles for forfatterne er en langvarig udveksling med Odin Teatret over 20-30-40 r.
Antologien afspejler, hvordan Odin Teatret som et teaterlaboratorium har arbejdet med formelle og uformelle netv rk, der danner grundlag for forandringer: personlige, kulturelle, teatrale og politiske. N r den danske vinkel er valgt, er det for at p pege de danske relationer i det ellers internationale Odin Teatret og for at pege p frugtbare sider af en dansk kulturpolitik, hvor m det mellem fremmede identiteter har dannet basis for kreativ v kst - s dan som det har v ret g ldende for den s kaldte Kulturmodel Holstebro, hvor Odin Teatret har v ret en udfordring b de kulturpolitisk, stetisk og organisatorisk. Undertiden forekommer teatret mere kendt internationalt end nationalt, men teatret har haft og har en synlig (og usynlig) virkning p dansk teater.
En r kke af antologiens bidragydere har p forskellig vis v ret personligt og professionelt involveret i denne form for laboratorievirksomhed, og deres tekster reflekterer forfatternes professionelle identiteter, m der og udvekslinger med Odin Teatret.
Det er ikke antologiens m l at levere en gennemgang og analyse af Odin Teatrets lange r kke af forestillinger. Det er heller ikke hensigten at skabe en tilbundsg ende fremstilling af teatrets kunstneriske metoder, lokale aktiviteter, internationale samarbejde og interkulturelle forskning. Hensigten er at udpege nogle erfaringer, som forekommer centrale i dagens Danmark. Selvom teatret bev ger sig mod de 50 r, synes det at kunne levere nogle interessante svar og erfaringer, der kan inspirere dansk teater og teaterforskningen til at udvikle nye teatrale og p dagogiske strategier og t nkem der. I 1960 erne var teatret p mange m der forud for sin tid og blev opfattet som et modernistisk fremmedelement i dansk kulturliv. I 1970 erne stod teatret i mods tning til mange af de politiske teaterstr mninger, som kr vede direkte politisk aktion og stillingtagen. Odin Teatrets selvdisciplin lignede en form for indadvendthed og selvdyrkelse, der var ude af trit med de emancipationsbestr belser, som store dele af den politiske gruppeteaterbev gelse s gte i den kulturelle kamp. I 1980 erne og 1990 erne var teatrets etiske forpligtigelse og patos for meget i forhold til tidens ironi og postmodernisme. I dag er der imidlertid nogle i jnefaldende overensstemmelser mellem Odin Teatret og samtidskulturens behov for udformning og ledelse af kreative processer og modeller for et mere interaktivt forhold mellem teater og det omgivende samfund. Med sin 47- rige historie i en mindre provinsby er Odin Teatret et godt udgangspunkt for en refleksion over teatrets rolle i en globaliseret og medialiseret verden.
Synsvinkler p Odin Teatrets aktiviteter
Bogens f rste del best r af artikler, som beskriver Odin Teatrets aktiviteter ud fra forskellige synsvinkler. Erik Exe Christoffersen, lektor i dramaturgi ved Aarhus Universitet, fremh ver i artiklen M det med Odin Teatret de s rlige tr k ved teatret, som r rer ved tilskuerens sanser: synet, h relsen, rytmesansen, balancesansen, oplevelsen af fysisk n rhed og modsatrettede sp ndinger, og som udfordrer kendte som ukendte personlige og intellektuelle behov. Christoffersen s f rste gang Odin Teatret i 1972, og han beskriver, hvordan forestillingen Min Fars Hus for ham fik en skels ttende karakter. Artiklen er desuden en introduktion til Odin Teatrets virke.
Kathrine Winkelhorn, universitetsadjunkt ved Malm H gskola, beskriver i sin artikel Odin Teatrets kultur, organisation og ledelse teatrets formelle organisation og dr fter desuden det s rlige forhold mellem en st rk leder, en udstrakt grad af f llesskab og en h j grad af selvledelse i form af en dedikeret arbejdskultur.
Anne Middelboe Christensen, ekstern lektor ved K benhavns Universitet og journalist ved dagbladet Information , skriver i Odins outsiderlogik om Odin Teatret som det internationalt set mest ber mte, danske teater. Instrukt ren Eugenio Barba vil gerne lade teatret udstr le kulturel radioaktivitet , men hvordan - sp rger Anne Middelboe Christensen - er Odin Teatrets profil i forhold til den vrige danske scenekunst?
Tidligere lektor i dramaturgi ved Aarhus Universitet, Christian Ludvigsen, tog som en af de f rste godt imod det ukendte teater i 1965. Han beskriver i Odin Teatrets f rste r i Danmark 1965-1970 etableringen i Holstebro og reflekterer over teatrets umiddelbare indvirkning p og vekselvirkning med teaterkulturen i Danmark.
Ulrik Skeel, tidligere skuespiller og nuv rende administrativ medarbejdere p Odin Teatret, beskriver teatrets netv rk, som er grundlaget for en verdensomsp ndende kontaktflade.
Kathrine Winkelhorn ser i Festugen i Holstebro - et kulturelt erfaringsrum p samarbejdet med Holstebro Kommune og Odin Teatrets funktion i forbindelse med Holstebro Festuge. Sp rgsm let er, hvilke kulturelle kvaliteter en s dan aktivitet kan tilf re bylivet?
Annelis Kuhlmann, lektor i dramaturgi ved Aarhus Universitet, skriver i Vemb der? Interferens som kreativ teaterstrategi om Odin Teatrets lancering af Teatret som interferens i for ret 2009, med s rlig fokus p den vestjyske landsby Vemb, hvor teatrets interaktive teknik anvendes som metode p de marginaliserede , og hvor alle beboerne var deltagere i en form for byiscenes ttelse.
Janne Risum, doktor i dramaturgi og lektor i dramaturgi ved Aarhus Universitet, skriver om sin forskning i den fremtr dende kinesiske kvinderollefremstiller Mei Lanfang og teatertraditionen ved Beijing operaen, der er inspireret af hendes samarbejde med Odin Teatret.
Bogens f rste del afsluttes af Peter Laugesen, forfatter, overs tter og medlem at Odin Teatrets bestyrelse, der i artiklen Teatret som krop reflekterer over Odin Teatrets forhold til den franske teatermand Antonin Artaud og Grusomhedens Teater .
Kreative processer i teatret
Bogens anden del er fokuseret p kreative processer i teatret, b de i pr vearbejdet og i de samarbejdsrelationer, som Odin Teatret har involveret sig i.
Erik Exe Christoffersen indleder med artiklen Forhindringer i den kreative proces . Her beskrives Odin Teatrets s rlige forhold til begr nsninger, fejl, udviskninger og misforst elser som led i kreative strategier. Med eksempler fra Odins Teatrets forestillinger konkretiseres de spilleregler i den kreative proces, som medf rer serendipitet : fundet af noget, man ikke vidste, man s gte efter.
Kirsten Dehlholm, kunstnerisk leder af Hotel Pro Forma, har i samarbejde med Odin Teatret iscenesat den syv d gn lange forestilling, Skibet Bro i Holstebro Festuge 1991. De to teatre er markant forskellige i deres tilgang til det stetiske og teatrets organisering. Dehlholm beskriver i Skibet Bro: Om at iscenes tte Holstebro rammerne for en performance som en form for antropologisk fremstilling af byens kendte og ukendte virkeligheder. Med skibets begravelse, som forestillingens afslutning, blev projektet en legende i byen.
Peter Elsass, professor i psykologi, beskriver i artikl

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents