Picasso
83 pages
Hungarian

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Picasso

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
83 pages
Hungarian

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Description

Az e-könyv a Kossuth Kiadó által nyomtatásban megjelentetett nagysiker? Világhíres fest?k cím? sorozat azonos cím? kötetének szöveganyagát tartalmazza, az illusztrációk nélkül. Picasso már életében a nagyok sorába került, azokéba, akiknek neve a m?vészet szinonimájaként elismert jelent?ség?vé n?tt. Rendkívül hosszú pályafutása során óriási mennyiség? alkotása született a képz?m?vészet szinte minden m?fajában. Fest? és szobrász is volt, tollrajzok, rézkarcok, metszetek, litográfiák és csodálatos kerámiák kerültek ki a keze alól.A közönség számos kiállításon ismerhette meg szerte a világon az „évszázad zsenijének” leny?göz? alkotásait, csodálhatta meg a mindig újat hozó m?veket, bár azok sokak számára nem mindig voltak könnyen befogadhatóak. Nem mindenki tudja követni a modern m?vészet olykor meghökkent? nyelvezetét.Picasso sok korszakra tagolódó változatos pályaképében együtt van tréfa és komolyság, szépség és fintor, dráma, tragédia, s minden ?szintén. M?vészete egyre több emberhez kerül közel.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 janvier 2014
Nombre de lectures 0
EAN13 9781783103003
Langue Hungarian
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0009€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

A kiadás alapja: Pablo Picasso 1881-1914.
Fordította: Szabó Mária
Szerkesztette: Nagy Mézes Rita

© Confidential Concepts, worldwide, USA
© Parkstone Press International, New York, USA
© Picasso Estate / Artists Rights Society, New York, USA
© Ventus Libro Kiadó
© Hungarian translation Szabó Mária

Minden jog fenntartva. A kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül jelen kiadvány semmilyen része nem másolható, semmilyen formában és eszközzel nem terjeszthető. A kiadó mindent megtett a képjogok tisztázására, de nem minden esetben sikerült azonosítani a jogtulajdonost. Ha ön tájékozottabb, kérjük, ismereteit ossza meg a kiadóval.

ISBN: 978-1-78310-300-3

Felelős kiadó a Ventus Libro Kiadó
és Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója
Pablo
PICASSO
A gyermekkortól
a kubizmusig
1881 - 1914
Képek jegyzéke


1. Az ölelés (1900).
2. A Moulin de la Galette (1900).
3. Önarckép . (1901).
4. Harlekin és partnere (1901).
5. Abszintivó (1901).
6. Abszintivó (1901).
7. Casagemas temetése (1901).
8. Casagemas temetése (Evokáció) (19 01).
9. Sabartés, a költő portréja (Pohár sör) (1901).
10. Önarckép (1901).
11. Látogatás (Nővérek) (1902).
12. Soler ar cképe (1903).
13. A Soler család (1903).
14. Öreg zsidó és egy fiú (1903).
15. Szegények a tengerparton (Tragédia) (1903).
16. Női fej sállal (1903).
17. Élet (1903).
18. Celestina (1904).
19. Fiú kutyával (1905).
20. Akrobaták (Anya és fia) (1905 ).
21. Labdán egyensúlyozó lány (1905).
22. A Saltimbanque család (Akrobaták) (1905).
23. Akrobatacsalád majommal (1905).
24. Meztelen fiú (1905).
25. Mallorcai spanyol nő (1905).
26. Önarckép palettával (1906).
27. Akt (1907).
28. Női portré (1906–1907).
29. Az avignoni kisasszonyok (1907).
30. Fátyoltánc (Akt drapériával) (1907).
31. Kompozíció koponyával (1907).
32. Barátság (1908).
33. Nő legyezővel (Bál után) (1908).
34. Akt tájban (Driád) (1908).
35. Fürdőzők (1908).
36. Három nő (1908).
37. Parasztass zony (1908).
38. Korsó és tálak (1908).
39. Ház fákkal (Ház kertben) (1908).
40. Váza, borospohár és könyv (1908).
41. Gyümölcsöstálak és borospohár . (Csendélet gyümölcsöstálakkal) (1908–1909).
42. Ház kertben (Ház és fák) (1909).
43. Hölgy legyezővel (1909).
44. Izabella királynő (1908–1909).
45. Nő mandolinnal (1908–1909).
46. Gyár Horta de Ebróban (1909).
47. Nő karosszékben (1909–1910).
48. Ambroise Vollard arcképe (1910).
49. Pernod-s üveg és borospohár (Kávéházi asztal) (1912).
50. Csendélet hegedű vel (1912).
51. Zeneszerszámok (1913).
52. Gyümölcsöstál szőlővel és körteszeletekkel (1914).
53. Fiatal lány portréja (Kandalló előtt ülő nő) (1914).
54. Fürdőzők (1918).
55. Tengerparton szaladó nők (1922).
56. Paulo mint Harlekin (1924).
57. Szobrász (1931).
58. Alakok tengerparton (1931).
59. Előadás (1932).
60. Síró nő (1937).
61. Guernica (1937).
62. D ora Maar portréja (1939).
63. Algíri nők (Delacroix után) (1955).
64. A festő és modellje (1963).
65. Ö n arckép (Fej) (1972).
Életrajz i adatok
Jegyz e tek
1. Az ölelés (1900).
Olaj, karton. 52 x 56 cm .
Puskin Múzeum,
Moszkva
Picasso e kötetben közzétett munkái azt a korai korszakát mutatják be, amely – ha stílusokban gondolkodunk – steinleinista (vagy lautreci), ólomüveg, kék, cirkusz, rózsaszín, klasszicista, „afrikai”, protokubista és kubista periódusra osztható. A „tudomány emberének” szemszögéből nézve ezek a periódusok az 1900–1914 közötti éveknek felelnek meg, azaz a művész 19 éves korától 32 esztendős koráig, amikor egyedülálló személyisége kialakult és a tehetsége virágba borult. Picasso életművének tudományos megközelítése nem új keletű: munkásságát a művészettörténészek korszakokra bontják részint más alkotókkal való kapcsolatai, részint életútjának eseményei alapján. Mind életútja, mind munkássága maradéktalanul teljes képet ad az ember belső életéről, fejlődése minden törvényszerűségéről. Csak akkor remélhetjük, hogy megértjük szabályait, fejlődésének logikáját, az egyik, mások által megjelölt periódusból a másikba való átmenetét, ha ily módon közelítünk az életművéhez. Picasso spanyolnak született, és mint mondják, előbb kezdett rajzolni, mint beszélni. Már egészen kicsi gyerekként ösztönösen vonzódott a képzőművészet eszközeihez. Órákig rajzolgatott a homokba. Ez a példátlanul korai önkifejezés ritka tehetséget ígért. Nem hagyható említés nélkül Málaga, mert itt látta meg a napvilágot Pablo Ruiz y Picasso 1881. október 25-én, és itt töltötte életének első tíz évét. Málaga volt a lelki bölcsője, gyerekkorának színtere, az a talaj, amelyben érett műveinek számos témája és képe gyökerezik. A málagai városi múzeumban látott egy Herkules-figurát, a Plaza de Toroson bikaviadalokat, otthon pedig a turbékoló galambokat figyelte, amelyek az apja modelljei voltak. A kis Pablo mindezt lerajzolta, és már nyolcéves korában ecsetet fogott, s olajjal festett meg egy bikaviadalt. Ezzel ellentétben az iskolát az első naptól fogva utálta és elkeseredetten tiltakozott ellene.
A Picasso család 1891-ben anyagi gondok miatt arra kényszerült, hogy La Coruñába költözzék, ahol Pablo apjának rajztanári állást ajánlottak az egyik helyi gimnáziumban. La Coruñában képzőművészeti iskola is működött. Az ifjú Pablo Ruiz itt kezdett rajzolni tanulni rendszeresen, és bámulatosan rövid idő alatt (13 éves korában) megszerezte a gipszmintázás és természet utáni rajzolás akadémiai fokozatát.
Ami leginkább meglepi az embert az ebből az időből származó munkáiban, az nem annyira a kivitelezés fenomenális pontossága, amellyel a kamasz művész ezt az őszintén szólva unalmas anyagot megformálta, hanem a fény és árnyék kezelése, ami ezeket a gipsz torzókat, kezeket és lábakat költői titokzatossággal átitatott eleven képekké változtatta. Az ifjú megállás nélkül rajzolt, nemcsak az iskolában, hanem otthon is kapásból lerajzolt mindent: családi portrékat, zsánerjeleneteket, romantikus témákat, állatokat. Lépést tartva a korszellemmel, saját „folyóiratokat” adott ki: a La Coruñát, majd az Azúl y Biancót (Kék-Fehér), amelyeket kézírásos „művekkel” és karikatúrákkal töltött meg. Otthon, a La Coruñában töltött utolsó évben apjának irányítása mellett kezdett modellek után festeni (lásd az Öregember portréját és a Sapkás koldust ). Ezek a portrék nemcsak a 13 éves festő bámulatosan korai érettségéről tanúskodnak, hanem tehetségének kifejezetten spanyol jellegéről is: az embereknek szentelt kitüntető figyelméről, akikhez a legnagyobb komolysággal és szigorú realizmussal közeledett, érvényesülni hagyva e képek monolitikus és kubisztikus jellegét.
Picasso így juttatta kifejezésre, mennyire át- meg átszövi munkáját az élete. Képeivel kapcsolatban gyakran használta azt a szót, hogy „napló”. D. H Kahnweiler, aki több mint 65 évig ismerte Picassót, a következőket írta: „Életművét valóban fanatikusan autobiográfikusnak neveztem. Ez ugyanaz, mintha azt mondanám, hogy csakis önmagától, az ő Erlebnisétől (élményétől) függött. Mindig szabad volt, senkinek nem tartozott semmivel, csakis önmagának.” [1] Valóban minden meggyőzően bizonyítja, hogy ha Picasso bármitől függött is művészetében, csakis attól az állandó szükségletétől, hogy a legteljesebben fejezze ki saját belső világát. Munkásságát egyfajta terápiához lehet hasonlítani, vagy – mint Kahnweiler tette – romantikus művésznek tekinteni őt. Maga Picasso bizonyos fokig személytelenül tekintett saját művészetére, élvezte azt a gondolatot, hogy művei, melyeket mindig pontos dátummal látott el, így segítve a tudósokat a katalogizálásban, egy majdani tudomány anyagai lehetnek. Kahnweiler számol be arról, hogy Picasso idős korában többre tartotta ezeket a korai festményeit, mint a Barcelonában készülteket, ahova 1895 őszén költözött a Ruiz család, és ahol Pablo azonnal beiratkozott a La Lonja nevű képzőművészeti iskolába. Hogy ne keserítse el az apját, még két évet töltött el itt, mialatt – ha csak átmenetileg is – óhatatlanul az akadémizmus dermesztő hatása alá került, viszont tagadhatatlanul szert tett bizonyos nélkülözhetetlen szakmai ismeretekre. „Gyűlölöm a barcelonai tanulóidőmet!” – vallotta be Kahnweilernek. [2]
A műterem, amelyet az apja bérelt számára, mégis bizonyos szabadságot biztosított neki mind az iskolával, mind a nyomasztó családi légkörrel szemben.
Picasso itt összegezte iskolaéveinek eredményeit az első két nagyméretű vászna – Első áldozás (1895–1896 tele) és Tudomány és irgalom (1897 eleje) – elkészítésével.
Az utóbbiért díszoklevelet kapott a madridi országos képzőművészeti tárlaton, később aranyérmet nyert vele egy málagai kiállításon.

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents