Velázquez
81 pages
Hungarian

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Velázquez , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
81 pages
Hungarian

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Az e-könyv a Kossuth Kiadó által nyomtatásban megjelentetett nagysiker? Világhíres fest?k cím? sorozat azonos cím? kötetének szöveganyagát tartalmazza, az illusztrációk nélkül. Velázquezt az utókor a XVII. század egyik legnagyobb fest?jeként tiszteli. A klasszicista irányzat (Poussin) és a barokk stílus (Rubens) mellett Velázquez korában feltétlenül egyfajta „realista” áramlatot képviselt. Már legkorábbi képein is megfigyelhet? a mindennapi élet részletei iránti érdekl?dés és páratlan érzéke azok megörökítésére valamennyi m?fajban, legyen szó vallásos, mitológiai vagy történelmi témákról, zsánerképekr?l vagy portrékról. Merész kompozíciói, festészeti technikáinak változatossága óriási hatást gyakorolt a kés?bbi fest?generációkra. A közvetlen utókorban Francisco Goya folytatta az általa elkezdett utat, amely a modern m?vészet egyik legfontosabb el?futárává tette ?t, és amelynek köszönhet?en Edouard Manet a „fest?k fest?jének” nevezte. Velázquez a szerencsés kevesek közé tartozott, akiket a kortársak és az utókor egyforma rajongó tisztelettel vett körül. A személyét és m?vészetét övez? megbecsülés halála után mindmáig töretlenül fennmaradt.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 janvier 2014
Nombre de lectures 1
EAN13 9781783103096
Langue Hungarian
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0009€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

A kiadás alapja: Diego Velázquez.
Fordította: Bárdos Miklós
Szerkesztette: Rappai Zsuzsa

© Confidential Concepts, worldwide, USA
© Parkstone Press International, New York, USA
© Hungarian translation Bárdos Miklós

Minden jog fenntartva.
A kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül jelen kiadvány semmilyen része nem másolható, semmilyen formában és eszközzel nem terjeszthető.

ISBN: 978-1-78310-309-6

Felelős kiadó a Ventus Libro Kiadó
és Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója
Diego
VELÁZQUEZ
Tartalom


SEVILLA, 1599–1623
MADRID, 1623-1629
Az első itáliai utazás, 1629-1631
Visszatérés Madridba. A Bu en Retiro palota, 1630-1635
A Torre de la Parada, 1635-1640
Az 1640-es évek
Második itáliai utazás, 1649-1651
Az utolsó évtized, 1651-1660
Velázqu e z rövid életrajza
Képek jegyzéke
1. Önarckép , 1640 körül.
Olaj, vászon, 45,8 x 38 cm.
Museo de Bellas Artes
de San Pío V, Valencia
SEVILLA, 1599–1623

Aművészet virágkorát élte a XVII. században a hanyatló spanyol birodalomban. A XVI–XVII. század fordulóján Toledóban alkotott a festőóriás, El Greco, aki egyedülálló módon ötvözte a bizánci művészetet az itáliai hagyományokkal, és az Ibériai-félsziget vallási, szellemi és morális közegével. A spanyol fennhatóság alá tartozó Nápolyban élt és működött José de Ribera, Caravaggio egyik legkiválóbb követője, aki jellegzetes spanyol szenvedélyével a vallásos rajongás új dimenzióit nyitotta a művészetben. Sevillában Francisco de Zurbarán, később pedig Bartolomé Esteban Murillo díszítették csodálatos freskóikkal a monostorok és templomok falait. Diego Rodriguez de Silva y Velázquez is Sevillában látta meg a napvilágot. Művészete e nagyszerű hagyományból nőtt ki, de sokoldalú zsenialitásával elődeit is túlszárnyalta. Szülei, Juan Rodriguez de Silva és Jeronima Velázquez elszegényedett hidalgócsaládok sarjai voltak. Diegót 1599. június 6-án keresztelték meg; a gyermek spanyol szokás szerint édesanyja nevét is örökölte. A XVII. század elején az andalúz főváros soha nem látott gazdasági virágzásnak indult. Az egykori mór város kikötőjéből keltek útra a spanyol hajók Amerika felé, hogy gyomrukban mesésen gazdag rakományokkal térjenek vissza. Sevilla kolostorai – számukat negyvennél többre becsülik –, templomai és kegyhelyei, menhelyei és kórházai messze földön híresek voltak. A legszebb közülük a sevillai katedrális, a XVII. század egyik legnagyszerűbb építészeti remekműve volt.
Velázquez tízéves korában lépett be idősebb Francisco Herrera műhelyébe, de valószínűleg nem maradt ott sokáig, mivel 1610 decemberében édesapja levélben kérte Francisco Pachecót, hogy fogadja műhelyébe fiát. Francisco Pacheco híres festő volt a korabeli Sevillában, aki középszerű művész létére jelentős megrendelő körrel bírt. Az ifjú Velázquez fejlődésében játszott szerepét azonban nem szabad alábecsülni: zseniális tanítványát megismertette az európai művészet legújabb irányzataival, amelynek terjesztésében az 1560-ban alapított sevillai Akadémia fontos szerepet vitt. Az Akadémia tagjai közé tartozott Francisco Pacheco azonos nevű nagybátyja is.
E humanista szellemű kanonok 1571-től az Akadémia egyik igazgatójává lépett elő. Az akadémikus Pacheco Arte della pintura című értekezésében nagy csodálattal hódolt az itáliai reneszánsz mesterek – köztük Leonardo da Vinci, Michelangelo és Tiziano – művészetének, és a festészetet a szabad művészetek rangjára kívánta emelni, s ez a törekvése jelentős hatással volt Velázquez művészi fejlődésére.
A reneszánsz égisze alatt újjászülető klasszikus művészeteszmény iránti csodálatán túl Pacheco művészi teljesítményüknek megfelelően értékelni tudta az új típusú realista irányzatokat is, amelyek legnagyobb mestere Michelangelo Merisi Caravaggio volt. 1610 körül Caravaggio egyes művei már bizonyosan ismertek voltak a sevillai műhelyekben. Caravaggio hatása nélkül nehezen volnának értelmezhetőek Velázquez első képei.
2. Három muzsikus , 1617–1618.
Olaj, vászon, 87 x 110 cm.
Staatliche Museum zu Berlin
3. Az öreg szakácsnő , 1618.
Olaj, vászon, 100,5 x 119,5 cm.
National Gallery
of Scotland, Edinborough
4. Szűz Mária feladja a miseruhát Szent Ildefonzra , 1620 körül.
Olaj, vászon, 166 x 120 cm.
Museo de Bellas Artes, Sevilla
5. Királyok imádása , 1619.
Olaj, vászon, 204 x 126,5 cm.
Prado, Madrid
6. Az emmauszi tanítványok , 1620 körül.
Olaj, vászon, 55 x 118 cm.
National Gallery of Ireland, Dublin


Velázquez valószínűleg 1612-ben lépett be az ifjabb Francisco Pacheco műhelyébe, és öt évig maradt ott – annyi bizonyosra vehető, hogy 1617. március 14-étől a neve szerepel a sevillai festők céhének névjegyzékében. 1618. április 23-án, egy évvel tanulmányai befejezése után feleségül vette mestere Juana de Miranda nevű leányát, aki ekkor 16 éves volt. Házasságukból két leány született: Francisca (1621-ben) és Ignacia (1622-ben).
Sevillában a festők elsősorban vallási témájú képeket festettek, és ez alól Velázquez sem vonhatta ki magát. De már pályája kezdetén is megfigyelhető nála a mindennapi életképek iránti vonzódás. Pacheco beszámolója szerint egy fiatal vidéki festőtanoncot vett maga mellé, aki modellt állt e képeihez.
A spanyol közönség a XVI. század vége felé ismerte meg a zsánerképeket és csendéleteket, amelyek a flamand és itáliai mesterek közvetítésével jutottak el a félszigetre. A zsánerfestészet azonnal meghódította Velázquezt. Első ismert festménye, a Három muzsikus (1617 körül, Gemäldesammlung, Berlin-Dahlem) vidám vacsorajelenetet ábrázol. A vendégek egy kisasztal körül mulatnak a kép előterében.
7. Krisz tus Márta és Mária házában , 1618.
Olaj, vászon, 60 x 103,5 cm.
National Gallery, London


A félhomályos termet balról jövő, éles fény világítja meg, a kezeket és a fejeket kiemelve és szinte tapintható anyagszerűséget kölcsönözve nekik. A színpalettát az okker és a földszínű árnyalatok dominálják. A festő különös gondot fordít az asztalon elrendezett tárgyak megfestésére. A kép egy jellegzetes korabeli spanyol műfaj, az úgynevezett bodegónképek (a spanyol bodegon szó kocsmát, söntést jelent) tipikus darabja. A bodegones később az étkezés vagy a csendélet témáját feldolgozó képek gyűjtőneve lett.
Az öreg szakácsnő 1618-ban keletkezett. Hasonló konyhai jelenetekkel nagy számban találkozunk olyan kortárs itáliai mestereknél is, mint Pensegnante vagy Saraceni. Az egy időben Caravaggiónak tulajdonított mű sok rokon vonást mutat az itáliai festő Konyhabelső című képével (Galleria Corsini, Firenze): azonos méretük mellett az előtérben elhelyezett csendélet és a falon függő kosár is rokon motívumok. Az analógia mutatja Velázquez fogékonyságát a kor legmerészebb újításai iránt.
Az öreg szakácsnő mellékalakjaként megjelenő fiú alakja feltű

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents