Dansk i dag
160 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Dansk i dag , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
160 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Redigeret af Gry Clasen og Sophia FrovinDansk i dag giver dig et basalt ordforrad, sa du kan klare dig i den danske hverdag. Bogen bestar af sma fortAellinger, dialoger, historier og fakta om Danmark. Der er desuden en grammatik med tilhorende ovelser.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 10 août 2010
Nombre de lectures 0
EAN13 9788779347533
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 5 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,004€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

Gry Clasen oG sophia Frovin
DANSK I DAG
Begyndere
aCta JutlandiCa humanistisk serie
Dansk i dag Aca Julandica. Humanisisk Serie / © Foraerne og Aarhus Universiesorlag  Tilreelægning og sas: Narayana Press, Gylling Omslag: Jørgen Sparre Bogen er sa med Fresco Foos © Sophia Frovin Illusraionerne side  og  © Peer Seen Jensen Illusraionerne side  og  © Peer Madsens Tegnesue
eISBN978 87 7934 753 3 ISSN - (Aca Julandica) ISSN - (Humanisisk Serie)
Aarhus Universiesorlag
Århus Langelandsgade   Århus N
København Tuborgve   København NV
www.unipress.dk Fax    
Hanstholm
Hurup Thyborøn
Thisted
Fjerritslev Brovst
Løgstør
Nykøbing Mor s
Skive Lemvig Struer V inderup
Holstebro
Hirtshals
Hjørrin g Sindal
Brønderslev
Aalborg
Nibe Svenstrup Støvrin g
Hals
Hadsund
Mariager Hobr o
Randers Vi borg Bjerringbro Hadsten
Skagen
Frederikshavn
Sæby
Auning
Grenaa
Sund s Ebelto Silkeborg Gilleleje Århus Hornbæk V idebæ k Ikast Herning Helsingør Ringkøbing Helsinge Hundested Kibæk Skanderborg Humlebæk Odder Hillerø d Skjern Brande Nykøbing Sj. Birkerø d Jægerspris Tarm Give Horsens Nærum Asnæ s Faru m Tørring Ølgo d Værløse Herlev København Kalundborg Grindsted Holbæ k Juelsminde Frederiksberg Billun d V ejle Roskild e Kastru p Jyderu p Fredericia Greve V ard e Bogense Holsted Stby Otteru p Køge Esbjerg Ringsted V ejen Koldin g Kerteminde Sorø Nørre Aaby Nordby Odense Slagelse Herfølg e Gredstedbro Ullerslev Haslev Korsør Christiansfeld Ribe Højby Nyborg Fakse Gram Assen s Næstved Haderslev Ring e Rejsby V ojens To lund Præstø Skærbæ k Faaborg Lundeborg Nordborg Svendborg Steg e Løgumkloster V ordingborg Aabenraa Tønder Guderup Rudkøbin g Tinglev Gråsten Nakskov Høruphav Ærøskøbing Broager Nykøbing F Maribo
Det danske alfabet
Rødbyhavn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å a  c d e  g h i  k l m n o p q r s  u v x y z æ ø å
Sandvig Gudhjem Hasle Svaneke Aakirkeby Rønne Neksø Pedersker
Indhold
4
Lektioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Opgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Grammatik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Historier109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lektioner
Lektion 1 – Peter og Eva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lektion 2 – Peter og Eva på kollegiet. . . . . . . . . . Lektion 3 – Carl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En lejlighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lektion 4 – Evas dag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tid, dage og måneder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvad er klokken? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ellens dag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hilsner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lektion 5 – Emma og Carl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomas’ familie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lektion 6 – Weekend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lektion 7 – Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lektion 8 – Mercedes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tøj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lektion 9 – Alexander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lektion 10 – Martin og Mercedes. . . . . . . . . . . . . Lektion 11 – Jacob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lektion 12 – Helle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lektion 13 – På VoxHall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
9
10
12
14
15
17
18
19
20
22
23
25
27
30
32
33
35
36
37
39
5
Lektion 1 – Peter og Eva
Peer kommer ra Køenhavn. Han er 22 år. Han suderer medicin på universiee i Århus.
Han or på e kollegium. De hedder Heredalskollegie. Peer har en cykel. Han cykler il universiee.
Eva er 25 år. Hun areder i en ank. Hun or i Risskov. Eva kører med us på arede.
Peer møder Eva på en musikcaé.
Dialog
Peer: Eva: Peer: Eva: Peer: Eva: Peer:
“He, eg hedder Peer. Hvad hedder du?” “Jeg hedder Eva.” “Hvad laver du?” “Jeg areder i en ank. Hvad laver du?” “Jeg suderer medicin.” “Hvor or du?” “Jeg or på Heredalskollegie.”
Eva: Peer:
Eva:
“Hvor ligger de?” DeliggeriBrarand.Hvorordu?” “Jeg or i Risskov.”
Eva og Peer liver kæreser.
Præsenaion.
7
Spørgsmål
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Hvor kommer Peer ra?
Hvad laver han?
Hvor kommer Eva ra?
Hvad laver hun?
Hvor or Eva?
Hvor or Peer?
Hvor møder Eva Peer?
Hvor kommer du ra?
Hvor or du?
10. Hvad laver du?
Lav spørgsmål til svarene
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8
Han hedder Peer.
Han kommer ra Køenhavn.
Han suderer medicin.
Hun hedder Eva.
Hun aler med Peer.
Hun or i Århus.
Køenhavn ligger på Sælland.
Hun areder i Risskov.
Tal
Mængdeal
                        . ..


nul en / e o re fire em seks syv oe ni i elleve olv reen joren emen seksen syen aen nien yve enogyve oogyve redive enogredive oogredive yrre halvreds res halvjerds firs halvems hundrede ohundrede usinde million
nienhundrede og seksoghalvjerds
ousinde og fire
Ordensal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. uni: d. /
. november: d. /
ørse anden rede jerde eme see syvende oende niende iende elleve olve reende jorende emende seksende syende aende niende yvende enogyvende oogyvende redive enogredive yrreyvende
halvredsindsyvende
resindsyvende halvjerdsindsyvende firsindsyvende halvemsindsyvende hundrede
den seksogyvende uni den seksogyvende i see
den reende november den reende i elleve
9
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents