Saga och den magiska stenen
37 pages
Swedish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Saga och den magiska stenen

-
traduit par

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
37 pages
Swedish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Description

It’s summertime and Stella is spending lots of time with Grandpa at a rock quarry. But when Grandpa has a bad bike accident, things change. Now Grandpa is lying in the hospital with a serious injury. 

No one is quite sure how to help Grandpa until Stella gets a wonderful idea. She will go back to the quarry and locate a magic stone! 

---

Sagas glada sommarlekar och iver att börja skolan får en överraskande vändning. Morfar åker omkull med sin cykel och ligger i en sjukhussäng i många dagar. Sagas och hans gemensamma lekar på stengärdet får vänta.

Saga är inte längre lika spänd för besöken hos morfar på det stora sjukhuset då hon bekantar sig med en jämnårig flicka som är rullstolsbunden.

På stengärdet letar Saga febrilt efter den magiska stenen som skulle få morfar att vakna igen. Vilkendera är månntro att tacka då morfar slutligen öppnar ögonen – stenens kraft eller det lilla barnets tillgivenhet?

 


Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 26 novembre 2018
Nombre de lectures 0
EAN13 9789523255913
Langue Swedish
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0007€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

Edition


Swedish


Originally published in Finland by Wickwick Ltd in 2010 Finnish “Sanni ja taikakivi”, ISBN 978-952-5878-02-8 (Hardcover) English “Stella and the Magic Stone”, ISBN 978-952-5878-03-5 (Hardcover)
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, mechanical, electronic, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher Wickwick Ltd. The only exception is brief quotations in printed articles and reviews. For details and written permissions, contact rights@wickwick.fi.
Wickwick books are available at special discounts when purchased in quantity for premiums and promotions as well as fundraising or educational use. Special editions can also be created to specification. For details, contact specialsales@wickwick.fi.


Saga och den magiska stenen
Text Tuula Pere Illustrationer Sanna Pelliccioni Layout Peter Stone Översättning till svenska Angelika Nikolowski-Bogomoloff
ISBN 978-952-7107-96-6 (Hardcover) ISBN 978-952-7107-93-5 (Paperback) ISBN 978-952-325-591-3 (ePub) Andra utgåvan
Copyright © 2018 Wickwick Ltd
Förlag Wickwick Ab 2018, Helsingfors, Finland
Stella and the Magic Stone , Swedish Translation
Story by Tuula Pere Illustrations by Sanna Pelliccioni Layout by Peter Stone Swedish translation by Angelika Nikolowski-Bogomoloff
ISBN 978-952-7107-96-6 (Hardcover) ISBN 978-952-7107-93-5 (Paperback) ISBN 978-952-325-591-3 (ePub) Second edition
Copyright © 2018 Wickwick Ltd
Published 2018 by Wickwick Ltd Helsinki, Finland
1EditionSwedish

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents