Den nye amerikanske roman
257 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Den nye amerikanske roman , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
257 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Amerikansk litteratur er i de senere ar blevet beskyldt for at vende verden ryggen og for ikke at deltage i verdenslitteraturens globale dialog.Denne bog viser imidlertid, hvordan det snarere er splittelsen mellem det intime og de globale perspektiver, der kendetegner amerikansk litteratur gennem de seneste to artier.Den nye amerikanske roman kortlAegger de vigtigste stromninger i perioden og prAesenterer en rAekke af dens mest markante forfatterskaber og brudflader. Den gar tAet pa terrorangrebene i 2001, der skabte en bolge af indadvendte 9/11-romaner, og pa postironiske forfattere som David Foster Wallace og Jonathan Franzen, som gor op med tidligere tiders altfavnende litterAere udtryk og sAetter det personlige og nAervAerende pa dagsordenen. Men den sAetter ogsa fokus pa, hvordan andre store amerikanske forfattere nu igen orienterer sig mod globale perspektiver og skriver deres vAerker ind i verdenslitteraturen.Bogen tegner for forste gang pa dansk et samlet billede af den moderne amerikanske litteratur. Den fortAeller historien om USA i en tid efter terrorangrebene, hvor splittelsen mellem det indadvendte og det udadvendte er mere aktuel end nogensinde for.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 05 septembre 2011
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771244588
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 7 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0098€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

Den nye amerikanske roman
Tore Rye Andersen
A A R H U S U N I V E R S I T E T S F O R L A G
Verdenslitteratur 3
ˆ
DEN NYE AMERIKANSKE ROMAN
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
Hovedredaktør af serien Verdenslitteratur er Jørn Erslev Andersen
Serieredaktionen består af Peter Bugge Vinicius Mariano de Carvalho Sébastien Doubinsky Søren R. Fauth Steen Bille Jørgensen Tabish Khair Elisabeth Anagnostaki Moestrup Dan Ringgaard Tine Roesen Karen-Margrethe Simonsen Juan Carlos Cruz Suárez Mads Rosendahl Thomsen Frederik Tygstrup
Anne Wedell-Wedellsborg
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
Tore Rye Andersen
DEN NYE AMERIKANSKE ROMAN
3 VERDENSLITTERATUR ∙
Aarhus Universitetsforlag|a
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
Den nye amerikanske roman © Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2011 Hovedredaktør af serien Verdenslitteratur er Jørn Erslev Andersen Tilrettelægning, sats og omslag: Jørgen Sparre Bogen er sat med ITC Legacy Serif og Sans Ebogsproduktion: Narayana Press, Gylling Billeder © Getty Images
ISBN 978 87 7124 458 8 ISSN 19042736
Aarhus Universitetsforlag www.unipress.dk Aarhus Langelandsgade 177 8200 Aarhus N
Bogen er udgivet med støtte fra Aarhus Universitets Forskningsfond Augustinus Fonden FrimodtHeineke Fonden Ernst og Vibeke Husmans Fond
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
Forord
Serien Verdenslitteratur har baggrund i den forskning på Faculty of Arts, Aarhus Universitet, der vedrører litteraturens kul-turelle, æstetiske og politiske betydning i en globaliseret verden. Seriens to første bind formidler en række centrale tekster til be-lysning af teoretiske og kritiske aspekter heraf.Verdenslitterær kri-tik og teori(2008) rummer de mest grundlæggende historiske og aktuelle tekster om begrebet verdenslitteratur.Litteratur i bevægelse (2010) præsenterer nye tilgange til verdenslitterære emner såsom oversættelse, rejselitteratur, migrantlitteratur og transnationale forfatterskaber og kulturinstitutioner. Disse to sammenhængende bind følges nu op af Tore Rye An-dersens studie i et konkret verdenslitterært emne, nemlig den nye amerikanske roman. Fokus er på den betydning terrorangrebet på World Trade Center den 11. september 2001 gennem de sidste ti år har haft på den nye amerikanske romans kulturelle selvforståelse, dens forhold til omverdenen og dens rolle i de verdenslitterære kredsløb. Terrorangrebets globale politiske og kulturelle betyd-ning kan næppe overvurderes. Tore Rye Andersen tager afsæt i dette i sine analyser af nogle af de mest centrale nye amerikanske romaner. Bogen er den første samlede fremstilling på dansk af
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
udviklingen i den moderne amerikanske roman i et aktuelt ver-denslitterært perspektiv. Tore Rye Andersen betoner den store betydning regionale lit-terære kulturer har for forståelsen af litteraturens institutionelle, æstetiske og politiske betydning i en globaliseret verden. Han viser også, at de litterære kulturer medvirker kraftigt til en vedkom-mende og nuanceret forståelse af globaliseringens konsekvenser. I seriens kommende bind vil der blive sat yderligere fokus på disse forhold gennem studier i bl.a. frankofon verdenslitteratur.
Jørn Erslev Andersen Hovedredaktør
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
09
23
61
99
161
215
227
241
Indhold
Introduktion Verdensfravendt
9/11 og amerikansk litteratur Don DeLillo, Ken Kalfus, Jonathan Safran Foer
Postironisk litteratur David Foster Wallace
Den intime vending Jonathan Franzen, Rick Moody
Verdenslitteratur på amerikansk Junot Díaz, Joseph O’Neill, William Gibson, Thomas Pynchon
Konklusion Verdensvendt Cormac McCarthy
Noter
Litteratur
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
8
D E N N Y E A M E R I K A N S K E R O M A N
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents