Dronningemagt i Middelalderen
477 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Dronningemagt i Middelalderen , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
477 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Historikerne har haft meget at sige om middelalderens konger. Hvem har ikke hort om Harald Blatand, Valdemar Atterdag og Christian 2.? Kongerne og deres store bedrifter er fast pensum og en integreret del af vores fAelles historiebevidsthed. Men hvad med dronningerne? Margrethe 1. kender vel alle, men hvad med de andre dronninger? En af grundene til, at dronningerne star i skyggen af deres gemaler, er reel nok: Dronningen havde som regel ikke lige sa meget magt som kongen. De har vAere nemme for historikerne at overse. Men en anden grund er, at historieskrivningen traditionelt har vAeret mandsdomineret. Denne bog kaster lys over Nordens glemte middelalderdronninger. De fleste af bogens artikler omhandler en enkelt dronning og har biografisk karakter. Andre artikler har et bredere sigte. Alle bidrager de til en storre forstaelse af dronningens magt i Nordens middelalder. Bogen er et festskrift til Anders Bogh, hvis disputats om Margrethe 1. (2003) har stimuleret interessen for dronningemagt i middelalderen.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 31 août 2018
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771846393
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 21 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,013€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

 DRONNINGE-MAGT 
Festskrift til Anders Bøgh
DRONNINGE MAGT i middelalderen
DRONNINGE-MAGT i middelalderen
Festskrift til Anders Bøgh
Redigeret af Jeppe Büchert Netterstrøm og Kasper H. Andersen
Dronningemagt i middelalderen. Festskrift til Anders Bøgh © Forfatterne og Aarhus Universitetsforlag  Grafisk design og omslag: Jørgen Sparre Redaktionelle assistenter: Gunvor Helene Platou
og Emma Barnhøj Jeppesen
Redaktionel bistand: Agnes S. Arnórsdóttir
og Bjørn Poulsen
Type: Warnock Pro. Paper:  g Galerie Art Volume Ebogsproduktion:Narayana Press, Gylling ISBN:   8 
Aarhus Universitetsforlag
Finlandsgade 
 Aarhus N
www.unipress.dk
Forside: ) Brev fra den senere Margrethe . til ægtefællen Håkon . af Norge fra ca. . ) Dronning fra et skakspil fra ca. . Figuren er ca.  cm høj og sikkert fra Norge.
Foto: ) Riksarkivet, Norge (NRA – AM .); ) John Lee, Nationalmuseet.
Bogen udgives med støtte fra: Aarhus Universitets Forskningsfond
Den HielmstierneRosencroneske Stiftelse
Konsul George Jorck og hustru Emma Jorck’s Fond
Landsdommer V. Gieses Legat
Lillian og Dan Finks Fond
FAGFÆLLE-BEDØMT
Indhold
Tabula Gratulatoria |
Forord |
Dronningemagt i middelalderen | En indledning Jeppe Büchert NetterstrømogKasper H. Andersen
Danske dronninger i de islandske sagaer | Agnes S. Arnórsdóttir
Emma: Knud den Stores engelske dronning | Marie Bønløkke Missuno
To internationale kvindeskæbner | Beatrix, en potentiel dronning og Sofia, dronning og landgrevinde Else Roesdahl
Lutgard af Stade | Brudstykker af en kvindeskæbne fra tallet Lone LiljefalkogStefan Pajung
“Kun af navn de franskes dronning” | Ingeborgsagen i nyt lys Kasper H. Andersen
Dronning i krisetider | Agnes af Brandenburg Jens E. Olesen
Dronningmakt i Norge |  Steinar Imsen
Margrete | “Norges pengefattige og magtløse dronning”? Erik Opsahl
En magtfuld enkedronning | Dorothea af Brandenburg, dronning af Danmark, Norge og Sverige Carsten Jahnke
Dorotheas hof og lensmænd | Jeppe Büchert Netterstrøm
Dronning Christines politiske rolle | Mikkel Leth Jespersen
I skyggen af Sigbrit? | Elisabeth, Christian .s dronning Lars Bisgaard
Dronningeblod | Danske dronningers dynastiske betydning for kongeslægten fra tallet til tallet Carsten Porskrog Rasmussen
Anders Bøghs publikationer |
Person og stedregister |
Tabula Gratulatoria
Tabula Gratulatoria Tabula Gratulatoria
Lars Dalsgaard Adolfsen, Aalborg Britta Andersen, Gammel Estrup – Herregårdsmuseet Christian Andersen, Realdania Kasper H. Andersen, Dansk Center for Byhistorie Per Andersen, Aarhus Universitet Charlotte Appel, Aarhus Universitet Agnes S. Arnórsdóttir, Aarhus Universitet Gudrun Aspel, Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle Rainer Atzbach, Aarhus Universitet Sverre Bagge, Universitetet i Bergen Arne BakSørensen, København Lars Bisgaard, Syddansk Universitet Ann Bodilsen, Holstebro Museum Maiken Skovholm Dandanell Boesen, Aarhus Signe Boeskov, Dansk Center for Herregårdsforskning Gerda Bonderup, Aarhus Universitet Peter Hegner Bonfils, Aarhus Niels Brimnes, Aarhus Universitet Peter Yding Brunbech, HistorieLab, UCL/Jelling Peter Bugge, Aarhus Universitet Steen Busck, Risskov Ane Bysted, Aarhus Universitet Louise Skovholm Bøgh, Aarhus Marie Fogh Bøgh & Matilde Bøgh, Terrild Marit Lise Bøgh & Kim Sørensen, Birkerød Morten Bøgh & Karin Bøgh, Holte Nikola Bøgh & Marie Louise Bøgh, Frederiksberg Vibeke Bøgh, København Søren Bitsch Christensen, Aarhus Stadsarkiv Louise Fogh Christiansen, Aarhus Svend Clausen, København Kristian Dalsgaard, Gl. Løgten Rikke Mosegaard Dyring, Galten Søren Elle, AU Library Nils Engberg, Nationalmuseet
 INDHOLDSFORTEGNELSE
 Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
Person og stedregister
Jan Eskildsen, Sandvig Kim Esmark, Roskilde Universitet Stefan Figenschow, UiT – Norges Arktiske Universitet Iben FonnesbergSchmidt, Aalborg Universitet Henrik Mølgaard Frandsen, Aarhus Peder Gammeltoft, Københavns Universitet Michael Gelting, Rigsarkivet Poul GrinderHansen & Ulla Kjær, Nationalmuseet Karen GramSkjoldager, Aarhus Universitet Esben Graugaard, Holstebro Museum Morten Hammeken, Aarhus Lars Ivar Hansen, UiT – Norges Arktiske Universitet Sanne Lind Hansen, Aarhus Universitetsforlag homas Lund Hansen, Sabro Steffen Harpsøe, Rigsarkivet Elbjørg Haug, Universitetet i Bergen Mads Heilskov, University of Aberdeen Helle Henningsen, Holstebro Museum Mary Hilson, Aarus Universitet Jesper Hjermind, Viborg Museum Solveig Hoberg, Aarus Annette Hoff, Den Gamle By Henriette Mikkelsen Hoel, Universitetet i Bergen Mads Käler Holst, Moesgaard Museum Tobias Huus, Silkeborg Ole Høiris, Aarus Universitet Kirstine Haase, Aarus Universitet & Odense Bys Museer Jan Ifversen, Aarus Universitet Steinar Imsen, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Per Ingesman, Aarus Universitet Grete Jacobsen, Det Kongelige Bibliotek Jonny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Købenavns Universitet Micael Nobel Jakobsen, Museet på Koldingus Terkel Tronier Jakobsen, Aarus Carsten Janke, Købenavns Universitet Anders Gade Jensen, Aarus Universitet Helle Strandgaard Jensen, Aarus Universitet Janus Møller Jensen, Nyborg Slot Jens Villiam Jensen, Odder Kurt Villads Jensen, Stockolm Universitet Lars Meldgaard Sass Jensen, Aarus Universitet Mette Frisk Jensen, Aarus Universitet Mogens Kragsig Jensen, Syddansk Universitetsbibliotek
 INDHOLDSFORTEGNELSE
 Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
Person og stedregister
Søren Krogh Jensen, Svendstrup Mikkel Leth Jespersen, Museum Sønderjylland – Kulturhistorie Aabenraa Claus Møller Jørgensen, Aarhus Universitet Wulf Kansteiner, Aarhus Universitet Helle Kirkedal, København Lars Kjær, New College of the Humanities Kristine Kjærsgaard, Syddansk Universitet Per Vingaard Klüver, Aarhus Anders Leegaard Knudsen, Diplomatarium Danicum Jan Kock, Aarhus Universitet Nina Javette Koefoed, Aarhus Universitet Jens Krasilniko, Aarus Universitet Mette Svart Kristiansen, Aarus Universitet Hans Krongaard Kristensen, Viborg Hans Oldau Krull, Aarus Birgitte Langkilde, Det Kongelige Bibliotek Jonas Larsen, Aarus Anette Ekström Larner, Aarus Universitet Lars Pilegaard Larsen, Købenavn Line Langolm Larsen, Aarus Jonny Laursen, Aarus Universitet Henrik Lerdam, Købenavns Universitet Lone Liljefalk, Aarus homas Lindkvist, Göteborgs Universitet Niels Lund, Købenavns Universitet homas Lyngby, Det Nationalistoriske Museum på Frederiksborg Knud Lytje, Nyborg Birgitte Løgstrup, Skørping Lennart S. Madsen, Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev Per Kristian Madsen, Nationalmuseet Rósa Magnúsdóttir, Aarus Universitet Rikke Malmros, Aarus Ole Marquardt, Aarus Marie Bønløkke Missuno, Aarus Universitet Sara Mielcke, VIA University College Cristina Lysbjerg Mogensen, Det Nationalistoriske Museum på Frederiksborg Jørgen Mürmann-Lund, Aarus Mia Münster-Swendsen, Roskilde Universitet Bo Mønsted, Aarus Max Naderer, Universitetet i Oslo Jeppe Bücert Netterstrøm, Aarus Universitet Torben Kjersgaard Nielsen, Aalborg Universitet Magne Njåstad, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
 INDHOLDSFORTEGNELSE
 Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
Person og stedregister
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents