Kampen om de danske slaver
246 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Kampen om de danske slaver , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
246 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Dansk slaverihistorie er ikke slut. Selvom det er 100 ar siden, at Danmark solgte De Vestindiske Oer til USA, spoger slaveriet stadig. Arven fra kolonitiden er bade velkendt og ukendt, fortrAengt og forklaret, og det stiller krav til os om bade viden og engagement.Kampen om de danske slaver diskuterer den rolle, slaverihistorien spiller og bor spille i dag. Bogens forfattere udfordrer vanefortAellingerne i den aktuelle, offentlige debat ved at folge sporene efter dansk slaveri i efterkommeres historier, arkiver og ruiner, sorte lakridser, kunst og litteratur. Med vidt forskellige synsvinkler og tolkninger bidrager de til den fortsatte diskussion om slaveriets plads i vores fAelles historie, der hverken er sort eller hvid.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 17 novembre 2017
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771845099
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 13 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,008€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

Aktuelle perspektiver på kolonihistorien
KAMPEN OM DE DANSKE SLAVER
Dansk slaverihistorie er ikke slut. Selvom det er 100 år siden, at
Danmark solgte De Vestindiske Øer til USA, spøger slaveriet stadig. KAMPEN OM DEArven fra kolonitiden er både velkendt og ukendt, fortrængt og
forklaret, og det stiller krav til os om viden og engagement.

Kampen om de danske slaver diskuterer den rolle, slaverihistorien
spiller og bør spille i dag. Bogens forfattere udfordrer vanefortæl­ DANSKE
lingerne i den aktuelle, ofentlige debat ved at følge sporene efter
dansk slaveri i efterkommeres historier, arkiver og ruiner, sorte
lakridser, kunst og litteratur. Med vidt forskellige synsvinkler og SLAVER
tolkninger bidrager de til den fortsatte diskussion om slaveriets
plads i vores fælles historie, der hverken er sort eller hvid.
Aarhus Universitetsforlag Redigeret af Frits Andersen og Jakob Ladegaarda
105864_cover_danske-slaver_cc17.indd 1 10/10/17 09:562 kampen om de danske slaver
Redigeret af Frits Andersen og Jakob Ladegaard
Kampen om
de danske slaver
Aktuelle perspektiver
på kolonihistorien
aarhus universitetsforlag
105864_danske slaver_.indd 2 06/10/17 08:38 105864_danske slaver_r1_.indd 3 11/10/17 09:434  kampen om de danske slaver
Kampen om de danske slaver
© Forfatterne og Aarhus Universitetsforlag 2017
Omslag: Jørgen Sparre
Forsideillustration: Atlantic (Endless Row), 2009.  
© Jeannette Ehlers/VISDA.dk. 
Tilrettelægning og sats: Carl-H.K. Zakrisson
Forlagsredaktion: Karina Bell Ottosen
Bogen er sat med Quadraat og QuadraatSans 
E-bogsproduktion:         Narayana     Press       
isbn 978 87 7184 227 2 509 9     
Aarhus Universitetsforlag
Finlandsgade 29
8200 Aarhus  n
www.unipress.dk
Bogen er udgivet med støtte fra Aarhus Universitets Forskningsfond 
og VELUX FONDEN gennem forskningsprojektet Reading Slavery.
Kopiering fra denne bog må kun fnde sted på institutioner,  
der har indgået aftale med Copydan, og kun inden for de i aftalen 
nævnte rammer.
Forlaget har så vidt muligt afklaret alle ophavsrettigheder til  
bogens illustrationer. Eventuelle krænkelser af ophavsretten  
er sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav vil blive  
honoreret, som havde forlaget indhentet tilladelse i forvejen.
/ I henhold til ministerielle krav betyder bedømmelsen, at der fra en fagfælle på ph.d.-niveau
er foretaget en skriftlig vurdering, som godtgør denne bogs videnskabelige kvalitet.
/ In accordance with requirements of the Danish Ministry of Higher Education and Science, the certification
means that a PhD level peer has made a written assessment justifying this book’s scientific quality.
105864_danske slaver_r1_.indd 4 11/10/17 14:364  kampen om de danske slaver
Kampen om de danske slaver Indhold
© Forfatterne og Aarhus Universitetsforlag 2017
Omslag: Jørgen Sparre
Forsideillustration: Atlantic (Endless Row), 2009.  
© Jeannette Ehlers/VISDA.dk. 
Tilrettelægning og sats: Carl-H.K. Zakrisson Forord 7
Forlagsredaktion: Karina Bell Ottosen
Bogen er sat med Quadraat og QuadraatSans 
                    frits andersen og jakob ladegaard
isbn 978  87  7184  227  2     
Indledning 8
Aarhus Universitetsforlag
Finlandsgade 29
gunvor simonsen8200 Aarhus  n
www.unipress.dk
1 Fortiden i nutiden 29
Bogen er  udgivet  med  støtte  fra  Aarhus  Universitets  Forskningsfond  
pernille ipsen og hermann von hesseog VELUX  FONDEN  gennem  forskningsprojektet  Reading Slavery.
2 Døde rotter under Christiansborg 47
Kopiering fra  denne  bog  må  kun  fnde  sted  på  institutioner,   
der har  indgået  aftale  med  Copydan,  og  kun  inden  for  de  i  aftalen  
nævnte rammer. frits andersen
Forlaget har  så  vidt  muligt  afklaret  alle  ophavsrettigheder  til    3 Slavefortællinger som ferstrenget
bogens illustrationer.  Eventuelle  krænkelser  af  ophavsretten   
erindring 66er sket  ufrivilligt  og  utilsigtet.  Retmæssige  krav  vil  blive   
honoreret, som  havde  forlaget  indhentet  tilladelse  i  forvejen.
alex frank larsen
. 4 Den grumme arv Interview med tre danske
efterkommere af tidligere slaveejere 91
jakob ladegaard og sine jensen smed
5 Oplyst slaveri? 113/ I henhold til ministerielle krav betyder bedømmelsen, at der fra en fagfælle på ph.d.-niveau
er foretaget en skriftlig vurdering, som godtgør denne bogs videnskabelige kvalitet.
/ In accordance with requirements of the Danish Ministry of Higher Education and Science, the certification
means that a PhD level peer has made a written assessment justifying this book’s scientific quality.
105864_danske slaver_r1_.indd 4 11/10/17 14:36 105864_danske slaver_.indd 5 06/10/17 08:38


6 kampen om de danske slaver
elisabeth skou pedersen
. 6 En spøgelseshistorie Interview med
kunstner Jeannette Ehlers 132
mathias danbolt
7 Mediestorme om kolonihistoriens aftryk
i dansk visuel kultur 148
hans hauge
8 Slavesagen litterært betragtet 167
nathalia brichet
9 Genopbygning af en tidligere dansk
plantage i Ghana 181
jeff klintø
10 Undervisning i slavehistorie 199
astrid nonbo andersen
11 Erstatningskrav 216
kasper og anne green munk
. 12 At kende sandheden Interview med
Shelley Moorhead 231
Bidragydere 246
105864_danske slaver_.indd 6 06/10/17 08:38

6 kampen om de danske slaver

elisabeth skou pedersen
. 6 En spøgelseshistorie Interview med Forordkunstner Jeannette Ehlers 132
mathias danbolt
Initiativet til debatbogen Kampen om de danske slaver udspringer af forsk-
7 Mediestorme om kolonihistoriens aftryk
ningsprojektet Reading Slavery eller ”Slaveriets litteraturhistorie –
komi dansk visuel kultur 148 parative studier af den transatlantiske slavehandels litteratur”,
readingslavery.au.dk. Projektet er tilknyttet Aarhus Universitet, Institut for Kultur
hans hauge og Kommunikation, afdeling for Litteraturhistorie og er støttet af VELUX
8 Slavesagen litterært betragtet 167 FONDEN. Forskningsprojektet undersøger de litte rære aftryk af den
transatlantiske slavehandel, som havde en afgørende betydning for den
kulturelle og politiske udvikling på fre kontinenter, og lægger særlig nathalia brichet
vægt på en sammenligning mellem dansk og inter national slaverihisto- 9 Genopbygning af en tidligere dansk
rie. Et ferbindsværk om slaveriets internationale litteraturhistorie er plantage i Ghana 181
under forberedelse. Perspektivet i Kampen om de danske slaver er dog den
nationale debat. Bogens bidrag ønsker at give læ seren en historisk,
jeff klintø
litterær og politisk forståelse af baggrunden for fronter i den aktuelt
10 Undervisning i slavehistorie 199 intense debat i medierne om Danmarks fortid som slaverination.
Tak til Aarhus Universitets Forskningsfond og VELUX FONDEN
genastrid nonbo andersen nem forskningsprojektet Reading Slavery for støtte til udgivelsen. Tak til
11 Erstatningskrav 216 Karina Bell Ottosen, Aarhus Universitets forlag, for kyndig redaktion.
kasper og anne green munk
. 12 At kende sandheden Interview med
Shelley Moorhead 231
BidragydereBidragydere 246246
INDHOLD
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
105864_danske slaver_.indd 6 06/10/17 08:38 105864_danske slaver_.indd 7 06/10/17 08:38

8 kampen om de danske slaver indledning 9
frits andersen og jakob ladegaar

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents