Storytelling
295 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Storytelling , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
295 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Simon Spies og Dynelarsen kan fa enhver til at spidse oren. Her blev der lavet storytelling, lAenge for begrebet blev opfundet. En fyrstelig pels eller et par jyske trAesko, men ikke skyggen af diskrete nalestribede jakkesAet. Det kastede en uendelig strom af skandalose historier af sig, hvis reklamevAerdi aldrig ville kunne overgas af noget reklamebureau.Disse grundlAeggeres dristighed sporer Rigmor Kappel Schmidt i Storytelling tilbage til den altid kampberedte don Quixote og frem til sAeregne folk som Peter AalbAek og Lars von Trier. Ditlev Engel rejser sig for at give vindmollerne luft under vingerne, Christian Stadil sAetter hummel-striberne pa himmelflugt, mens Stine Bosse gar i brechen for et Kongeligt Teater forladt af sin mAecen.Den skjulte formel er: Skad ikke andre, sAet dig selv pa spil og kAemp mod vinden selv. Sa opstar de tusind historier helt af sig selv.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 12 novembre 2012
Nombre de lectures 1
EAN13 9788771244960
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 6 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,008€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

fRA Don QUixo TE TiL L ARS L ARSEn
ISBN978-87-7934-129-6
storytelling
9 788779341296
Simon Spies og Dynelarsen kan få enhver til Men mine overvejelser over don RigmoR KAPPEL SCHmiDT RigmoR K APPEL SCHmiD T
at spidse øren. Her blev der lavet storytelling, Quixote og krigeren er i virke-(f. 1953) har skrevet Bakhtin og
længe før begrebet blev opfundet. En fyrstelig ligheden efterrationaliseringer. Don Quixote, hvor Don Quixote
pels eller et par jyske træsko, men ikke skyggen Undervejs har jeg samlet på for-bliver læst gennem Bakhtins
af diskrete nålestribede jakkesæt. Det kastede tællinger, der helt umiddelbart begreber om karnevalisme og story
indfangede mig, for derefter at mangestemmighed. Blandt en uendelig strøm af skandaløse historier af sig,
undersøge, hvad der karakteri-hendes oversættelser tæller hvis reklameværdi aldrig ville kunne overgås af
serede dem. Historien blev båret Don Quixote, som hun har fået noget reklamebureau.

af en usædvanlig person eller et Akademiets oversætterpris for. tellingDisse grundlæggeres dristighed sporer Rigmor
makkerpar, der markerede sig Desuden holder hun foredrag
Kappel Schmidt i Storytelling tilbage til den altid
gennem særpræget fremfærd om storytelling, oversættelse,
kampberedte don Quixote og frem til særegne
eller hårdnakket kamp mod en litteratur, kunst- og
kulturfolk som Peter Aalbæk og Lars von Trier. Ditlev
træg og uforstående omverden. historie. Hun har bidraget til
Engel rejser sig for at give vindmøllerne luft
Det handlede ikke om den kamp, Vide Verden, Aarhus
Universitetsunder vingerne, Christian Stadil sætter
hummelforlags serie med anderledes man er sikker på at vinde, men
striberne på himmelfugt, mens Stine Bosse går
rejsebøger. Hun har tidligere den, hvor man konstant sætter
i brechen for et Kongeligt Teater forladt af sin
været ansat ved Aalborg, Aarhus sig selv og sit ry på højkant med
mæcen.
og Syddansk universiteter og risiko for at tabe stort.
er nu lejlighedsvis tilknyttet Den skjulte formel er: Skad ikke andre,
(Uddrag fra bogen)
Handelshøjskolen, Aarhus sæt dig selv på spil og kæmp mod vinden selv.
Universitet. Så opstår de tusind historier helt af sig selv.

Forsidefotos:
Peter Aalbæk Jensen (Andreas Hagemann Bro)
Stine Bosse (pressefoto)
Lars Larsen (pr
Christian Stadil (Dan Bjerg Andersen)
Lars von Trier (Finn Frandsen)
Simon Spies (Christen Hansen)
Aarhus Universitetsforlag Aarhus Universitetsforlag a
92925_cover_storytelling_r1.indd 1 26/10/12 15.03Storytelling

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
1236_storytelling_trykklar.indd 1 11/10/12 10.041236_storytelling_trykklar.indd 2 11/10/12 10.04STORYTELLING
Fra don Quixote til Lars Larsen
Af Rigmor Kappel Schmidt
Aarhus Universitetsforlag | a
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
1236_storytelling_trykklar.indd 3 11/10/12 10.04Storytelling
© Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2012
Tilrettelægning: Grafsk SIGNS
Omslag: Jørgen Sparre
Bogen er sat med ITC Legacy Serif Std
E-book production: Narayana Press, Gylling
ISBN 978 87 7124 496 0
Aarhus Universitetsforlag
Aarhus
Langelandsgade 177
8200 Aarhus N
www.unipress.dk
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives Indholdsfortegnelse
7 Indledning
fortællingen som fornuft og fornøjel se
15 Gennem internet til storytelling
21 Storytelling med helt og skurk
31 Fortællingens plot og komposition
35 En eventyrlig model
41 Den episodiske fortælling
53 Det levede liv, fortalt episodisk
61 Mundtlig fortælling på skrift
livets tea ter eller dødens
71 Verden som scene
83 Grænseoverskridelse og gavegivning
91 Karnevalisme og krejlere
95 Skandale, sladder og provokation
med livet som inds ats
105 Den gale don Quixote
113 Fyrtårnet og Bivognen
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
1236_storytelling_trykklar.indd 5 11/10/12 10.04121 Lars Larsen eller Dynelarsen
129 Simon Spies
143 Peter Aalbæk Jensen
149 Lars von Trier
skandale og gøgleri
159 Skandaler
173 Graffti og subvertising
183 Grafftimaleren Banksy
197 At gøgle med Google
kampkunstens my stik
207 Journalisternes biografer
217 Christian Stadils storytelling
233 Stadil fra hummel
241 Stine Bosse fra Tryg
253 Ditlev Engel fra Vestas
267 Den diskrete æstetik – eller den skandaløse
275 Litteraturliste
279 Noter
293 Billedoversigt
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
1236_storytelling_trykklar.indd 6 11/10/12 10.04Indledning
torytelling fk luft under vingerne midt i reklameindustriens S krise og internettets fremmarch. Selvfølgelig havde virksomhe­
derne i deres reklamer også tidligere fortalt historier, men de havde
været minimalistiske og domineret af billeder. Men på nettet var der
masser af plads til at folde historierne ud, man skulle ikke betale spal­
teplads i dyre domme, og netbrugerne var vant til ord, ord i massevis
frem for billeder, der i starten tog tid at overføre og kunne lægge en
modemforbindelse ned. Så nu gjaldt det om at få netbrugerne til at
acceptere reklamer og overbevise alverdens virksomheder om, at de
skulle investere i reklame på nettet. De skulle ikke bestå af punchlines
og billeder, men give plads til historier om virksomheden, dens varer,
historie og øvrige aktiviteter. Ja, faktisk skulle historierne også gerne
vise virksomhedens verdenssyn og mission her på jord. Og det stod
reklamebureauerne selvfølgelig parat til at bistå dem med, selv om
litteraturen om storytelling mente, at vi nærmest havde et medfødt
gen for at fortælle, så enhver måtte være i stand til det. Det skete med
henvisning til, at man før i tiden fortalte historier omkring lejrbålet,
men ser man eksempelvis amerikanske westerns, sidder folk ikke om­
kring bålet og fortæller historier. Tværtimod er de farende cowboys
trætte efter en hel dag i frisk luft, så de lægger sig hurtigt om bålet
og sover. Og så har handlingens mænd i øvrigt ikke for vane at sige
særlig meget. Det er andre, der fortæller historierne om dem.
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
1236_storytelling_trykklar.indd 7 11/10/12 10.048 STORY TELLING
Jeg var fuld af beundring for de strømlinjede præsentationer,
virksomhederne efterhånden fk lagt frem på nettet. Så havde der
ikke været det lille begreb ‘storytelling’, ville jeg aldrig have tænkt på
præsentationerne som historier, der skaber følelser, engagerer læsere,
begejstrer … Men selvfølgelig er den informative beretning også en
slags fortælling. Spørgsmålet er bare, hvor mange der gider at læse
den. Jeg hæftede mig ved, at de første til at udarbejde en strømlinjet
beretning med tilhørende etisk profl var virksomheder, der havde
været udsat for kritik, hvad enten den gjaldt svindel, forurening,
arbejdsulykker, børnearbejde eller tilsvarende. De etisk og politisk
korrekte fortællinger var ikke udtryk for offensiv markedsføring, men
blot forsøg på defensivt at afværge de værste følger af den offentlige
kritik. Et nyere eksempel er eksplosionen på BP’s boreplatform i Den
Mexicanske Golf, hvor det efterfølgende kommer frem, at BP, trods
1sin erklærede grønne profl, aktivt har lobbyet for at undgå kontrol,
ikke har sine sikkerhedsprocedurer i orden og ikke er i stand til at
håndtere det, når olien fosser ud.
Jeg valgte en enkelt bog ud til at repræsentere det, der blev skre­
vet om storytelling. Storytelling, branding i praksis af Klaus Fog, Chri­
stian Budtz & Baris Yakaboylu (FB&Y) fra kommunikationsbureauet
SIGMA er efter min mening den bedste, selv om jeg lidt uretfærdigt
bruger den som prügelknabe. SIGMA, der er grundlagt af Klaus Fog,
har specialiseret sig i corporate branding, kommunikations- og foran­
dringsstrategier. Bogens forfattere forankrer storytelling bagud i tid
med henvisning til dengang, man sad omkring lejrbålet og fortalte
historier, så vi kan forstå, at det er almenmenneskeligt at fortælle.
Og desuden knytter de fortællingens struktur til Aristoteles. Hvad
lejrbålet angår, er det for upræcist og måske endda forkert, mens
referencen til Aristoteles rummer det problem, at han beskrev den
store, bundne genre, tragedien, og ikke den lettere genre, komedien.
Tragedien foruds

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents