Verden pa fransk
239 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Verden pa fransk , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
239 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

I 2007 blev der i den franske avis Le Monde optrykt et lille, men betydningsfuldt manifest med titlen For en verdenslitteratur pa fransk. Bag manifestet stod 44 franskskrivende forfattere, en af dem nobelprisvinderen i litteratur J.M.G. Le Clezio. De onskede at gore op med opfattelsen af, at fransksproget litteratur kun kunne udga fra Paris.For Paris er nok hovedstad i Frankrig, men ikke centrum for hele den fransksprogede verden. Den frankofone verden strAekker sig takket vAere Frankrigs fortid som kolonimagt ud over hele kloden. Det er derfor, at haitanske Dany Laferriere skriver pa fransk om sit hjemland, og af samme grund, at Kateb Yacine og Yasmina Khadra bruger fransk til at fortAelle om livet i Algeriet. Denne enorme spAendvidde krAevede et mere abent syn pa fransksproget litteratur, mente manifestets underskrivere.Den udfordring tager en rAekke danske litteraturforskere i Verden pa fransk op. Forst og fremmest ved at komme med et bud pa, hvordan vi i et litteraturhistorisk perspektiv kan forsta og afgrAense begrebet om frankofoni. Men ogsa ved at lade syv mindre kendte, franske forfatterstemmer fra Dakar, Quebec, Haiti, Senegal og Togo komme til orde i en sAerlig interviewdel. Desuden har de udvalgt syv tekster og programskrifter, der siden midten af det 20. arhundrede har prAeget diskussionen om, hvad fransksproget litteratur er, og som nu for forste gang udkommer pa dansk.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 06 novembre 2015
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771840773
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,008€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

verden på fransk
verden på fransk
4 verdenslitteratur ∙
Aarhus Universitetsforlag |
Verden på fransk
© Forfatterne og Aarhus Universitetsforlag 2015
Tilrettelægning og omslag: Jørgen Sparre
Redaktører af dette bind er Steen Bille Jørgensen
og Mads Anders Baggesgaard
Hovedredaktør af serienVerdenslitteraturer Jørn Erslev Andersen
Serieredaktionen består af Jørn Erslev Andersen,
Sébastien Doubinsky og Tabish Khair
Bogen er sat med Indigo.
I dette bind er teksten af Ann-Sofie Persson oversat af Morten Visby,
mens de syv franske tekster samt afsnittet med interviews
er oversat af François-Eric Grodin
E-bogsproduktion ved Narayana Press
ISBN 978 87 7184 077 3
Aarhus Universitetsforlag
Langelandsgade 177
8200 Aarhus N
www.unipress.dk
Weblinks var aktive, da bogen blev trykt. De kan nu være inaktive.
Bogen er udgivet med støtte fra
Aarhus Universitets Forskningsfond
Det Frie Forskningsråd – Kultur og Kommunikation
forord
Verden ser anderledes ud på fransk. Sådan har det altid været, og måske derfor har litteratur på fransk også altid haft en særlig plads i litteraturhistorien og læsernes hjerter. Det har den stadig, blot skrives og læses den fransksprogede litteratur i dag på alle kontinenter i en stadigt bredere vifte af kulturer og kontekster. Den indgår i globale dialoger og danner sine egne kredsløb, der ikke nødvendigvis har Paris som centrum. Verdenslitteraturen ser altså også anderledes ud på fransk. Fjerde bind i serienVerdenslitteraturtager derfor udgangspunkt i de egne af litteraturen, som knytter sig til det franske sprog med de særlige diskussioner, disse steder indebærer. Vi er stolte over, at det er lykkedes os at samle artikler af en flot buket af danske og nordiske forskere, som har det til fælles, at de arbejder med litteratur skrevet på fransk i perspektiver, der rækker langt ud over det franske fastland. Desuden har vi til dette bind oversat en række centrale fransksprogede bidrag til diskussionen af litteraturens globale perspektiver og kommentarer fra en række af de mest interessante fransksprogede forfattere. Vi vil gerne takke først og fremmest Sébastien Doubinsky for inspiration og idéudvikling i projektets første faser og Lisbeth Verstraete-Hansen for gode råd undervejs. En tak også til Aarhus Universitets Forskningsfond og Det frie Forskningsråd for Kultur og Kommunikation, som gavmildt har støttet udgivelsen som en del af Mads Anders Baggesgaards forskningsprojekt Verden på fransk – om oversættelser og erindringsspor i den globaliserede fransksprogede litteratur. Bogen udspringer af arbejdet ved Center for Verdenslitteratur ved Aarhus Universitet under ledelse af Jørn Erslev Andersen, og vi takker for både inspiration og interessante diskussioner i denne kontekst. Endelig må vi takke vores redaktør ved Aarhus Universitetsforlag, Henrik Jensen, for hans grundighed og tålmodighed i processen.
Steen Bille Jørgensen og Mads Anders Baggesgaard
indhold
Steen Bille Jørgensen & Mads Anders Baggesgaard· 9 Introduktion
Lisbeth VerstraeteHansen
Simon Hartling
Heidi Bojsen
AnnSofie Persson
Steen Bille Jørgensen
Sébastien Doubinsky
Mads Anders Baggesgaard
‘Frankofonien’ i et litteratur-historisk perspektiv Fra førvidenskabelig ideologi til akademisk disciplin · 21
Algerisk litteratur Fra uafhængighedskrig til borgerkrig · 47
Littératuremonde eller chaosmonde?Om relevansen af Édouard Glissants filosofi og Marie NDiayes æstetik i debatten om fransksproget verdenslitteratur · 67
‘Vores erindring skælver’ Haitiansk litteratur efter jordskælvet den 12. januar 2010 · 83
Oversættelsens poetik og den frankofone erfaring · 101
Syv stemmer på fransk · 123
Nationens udsigelse Det 20. århundredes kampe om den franske litteratur · 145
Frantz Fanon
Aimé Césaire
Ahmadou Kourouma
Den sorte mand og sproget · 165
Foredrag om négritude · 183
At skrive på fransk og tænke på sit modersmål · 191
Manifest for stærkt nødvendige ‘produkter’ · 195
De indfødtes appel: Vi er republikkens indfødte! · 205
For en ‘littérature-monde’ på fransk · 209
Appel om et multikulturelt Frankrig uden raceskel · 215
Bibliografi · 226
Kilder · 235
Om forfatterne · 237
Steen Bille Jørgensen & Mads Anders Baggesgaard
introduktion
Den 28. maj 2015 indtog Dany Laferrière stol nummer to i Det franske Akademi. Udnævnelsen vakte debat, ikke på grund af hans kvalifikationer eller litterære kvalitet, men fordi hans tilknytning til Frankrig i bedste fald er perifer. Laferrière er født på Haiti, men har boet langt størstedelen af sit liv i metropolen Montréal i det fransktalende Québec. Diskussionen var kom-pleks: Er akademiet fransk? Dækker det det tidligere imperium, som Haiti kæmpede sig fri af i 1804, og som tabte Québec til briterne efter Syvårskrigen i 1763? Var der tale om et misforstået forsøg på at sone kolonial skyld? Eller var det en længe ventet åbning mod en hel verden af til tider fremragende litteratur skrevet på fransk, som kunne sætte liv i den hensygnende pari-siske litteraturscene? Det er alle vigtige spørgsmål, som blev aktualiseret i denne debat, men som allerede havde været på dagsordenen i en årrække. I 2007 udkom således et manifest med titlen “Pour une ‘littérature-monde’ en français” iLe Monde des livresunderskrevet af 44 franskskrivende forfat-tere som et opgør med den franske centralisme. Manifestet er oversat i dette bind, og det plæderer for en ny forståelse af den fransksprogede litteratur, som åbner mod en verden af forskellige, levende erfaringer, som har det til fælles, at de er skrevet på fransk. For fransk er stadig et verdenssprog. Det tales på alle kontinenter, er levende i globaliserede digitale medier, spiller en central rolle i internationale organisationer og bruges i litteraturen, filmen og kunsten som medie både for forfattere og kunstnere, der har fransk som modersmål, og for mange, der lever og optræder i andre sproglige sammen-hænge til daglig. Så uanset hvilken plads sproget indtager på en rangliste over verdens største sprog, står det klart, at fransk er et af de mest levende globale sprog, og at fransk udvikles og forandres på godt og ondt i takt med 1 globaliseringens udfordringer.
9 i n t ro d u k t i o n
• I n d h o l d N o t e r D e t t e m a t e r i a l e e r o p h a v s r e t s l i g t b e s k y t t e t o g m å i k k e v i d e r e g i v e s
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents