Digitale kompetencer
221 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Digitale kompetencer , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
221 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Danske elevers digitale kompetencer er i top, og de er meget abne over for at arbejde med it i undervisningen. Det gAelder ogsa deres lAerere, som har hoj tiltro til egne kompetencer og ofte inddrager digitale lAeremidler.Det er nogle af de glade budskaber i International Computer and Information Literacy Study 2013, hvis hovedresultater fremlAegges i denne bog. 1800 danske 8. klasseelever og deres lAerere deltog i undersogelsen af deres computer- og informationskompetence sammen med elever og lAerere fra 20 andre lande.TrAeerne vokser dog ikke ind i den danske sommerhimmel. Det viser sig, at langtfra alle danske skoleelever er digitale indfodte. Der er store forskelle mellem forskellige elevgruppers brug af it, og hverken elever eller lAerere er sAerlig avancerede i deres digitale kommunikaton, produktion og informationssogning. Undersogelsen peger samtidig pa, at der fortsat er behov forudvikling af lAerernes samarbejde om brug af it i undervisningen.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 20 novembre 2014
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771248395
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 8 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0065€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

Jeppe Bundsgaard ∙ Morten Pettersson ∙ Morten Rasmus Puck DIGITALE KOMPETENCER It i danske skoler i et internationalt perspektiv
Digitale kompetencer
Digitale kompetencer
It i danske skoler i et internationalt perspektiv
Jeppe Bundsgaard Morten Pettersson Morten Rasmus Puck
Aarhus Universitetsforlag
Dîgîale kompeencer © ôàéé ô Aàûŝ Uéŝéŝôà  Oŝà: øé Śàé Gàîŝ éééŝé ô ŝàŝ: Nààyàà Péŝŝ Bôé é ŝà é Mô Pô É-ôŝôûô: Nààyàà Péŝŝ ŚBN     
Aàûŝ Uéŝéŝôà www.ûéŝŝ.
Bôé é ûé é ŝøé à Kàéŝ- ô ŝyŝŝyéŝé, Uéŝŝŝéé
Wéŝ à àé, à ôé é y. é à û é àé.
Indhold
ôô
.
.
.
ÇŚ – àû ô ô ..   ŝàûé ô  ûéŝé  àà .. ôé  ÇŚ .. ààŝà ô ŝûééé  ÇŚ .. ôŝŝŝøŝ .. éàéé àé, ôûàô ô ŝàéŝ .. éé ûéŝøéŝé .. Bôéŝ ô ô àŝ
ôà éŝ çôûé- ô ôàôŝôééçé .. A ûéŝøé çôûé- ô ôàôŝôééçé .. Kôééçééàûé ô çôûé- ô ôàôŝôééçé .. Éŝéé  éŝ-ôàé  ÇŚ .. Śàéà
àŝé éééŝ çôûé- ô ôàôŝôééçé .. é àŝé éééŝ éŝûàé .. ôé à ééééŝ ÇK .. É é ôŝé  é ô éé .. Śôçôøôôŝé ôô .. É ŝàé à ŝôééŝ ééŝ .. Śàéà
IndHod
.
.
.
Éééé – ééŝ û ô ôûŝé .. Aà  çôûéé ô éà é û à çôûéé .. Bû à çôûéé ééé ô  ŝôé ô éy ô ÇK .. à ûé éééé çôûéé  .. Bû à çôûéé  àéé .. Ééééŝ ééôàéŝé ô é é çôûéé .. ééŝŝé ô ô é é û à çôûéé .. Uéŝøéŝé à ŝàé éé çôûé- ô ôàôŝôééçé ô ô  éé éé ŝà ééŝŝé ô ô é é çôûéû .. Śàéà
àŝé ŝôé, ééŝ éŝûŝé ô à  ûéŝé ..  ŝ ŝàŝ ô   ŝôé .. Śôééŝ éŝûŝé .. à  é é .. Śàéà
àéé ô  ô ééŝ ô    ûéŝé .. ô à éy ô à .. àŝé ééŝ ôééçé .. ééŝ ô   .. Gàé à éà ô ôŝ ŝ ôé ô   ûéŝé .. Śôééŝ ô ô ŝàŝé ô û à   ûéŝé .. Śàéà
DigiTae kompeTencer
.
.
ééŝ û à   ûéŝéô ôûŝ  ééééŝ û à çôûé- ô ôàôŝôééçé .. P é ô ûéŝøéé ô ŝààééé ûéŝ .. Bû à   ûéŝé .. à é ŝôéééé ô éé ôŝŝŝ .. Uéŝŝàéé ô ûéŝŝéôé .. Bû à -éŝàé  ûéŝé .. ééŝ û à   ééééŝ àéé .. ééŝ éé û à   ééŝ ûéŝ .. Śàé à ààçééé  ééŝ -àééŝé .. à  éé  à é   à éééé ûé çôûé- ô ôàôŝôééçé .. Śàéà
ééŝ ôééçéû ô ŝààéé ô -à .. Śààéé éé éé ôéé ûéŝé .. ééŝ ôééçéû – ŝôééééŝ éŝé .. ééŝ ôééçéû – ééŝ éŝé .. Śôééŝ çé ô ééŝ ŝààéé ô û à -à .. Gàé à ŝààéé ô û à -à .. é àôé é ôûé é ôàé à ŝààéé éé éé ô -à .. Śàéà
IndHod
.
Śàéà ô éŝéé .. Śàéà .. Péŝéé
. éàû
DigiTae kompeTencer
Forord
éé ô ŝééé é çéàé éŝûàé à ààŝ éŝé à é éàôàé ÉA-ûéŝøéŝéInernaîonal Compuer and In-ormaîon Lîeracy Sudy 2013 (ICILS).  Bôé é ûàôé  é àéé é ŝàéé ô éé é îé  ŝé ô é éàôàé ôéééŝé øéŝ  àô  é øŝé à àé øé é é àôàé ôŝŝôôàôé ô àé ûé  é ûéŝøéŝé à éééŝ çôûé- ô ôà-ôŝôééçé é é ééø  .   àà à é à é ééŝé àé ûûé  à   à é éé éé ô éééŝ çôûé- ô ôàôŝôé-éçé – ô é ŝ ô é àé é é ô é  ô à ûé-ŝ, àééé àé, ŝôéôéé ô àé é àé àôé é éé  à øé é û ô éééé à ûé ééŝ àé ôééçé.  øŝ ô ééŝ à  é ŝé  ééé ŝô à û ééŝ   à øŝé éŝéŝ ôàé ô ŝàé  ŝøŝ, ûàŝé ô é à  ôŝøŝéŝé   éé  “é é” éŝ  . à  é à  éé é à ŝàé  ŝøŝ ô ééŝ àŝŝ ô àé ô   ûéŝé. à  ô  ŝôéééé ô é ŝ àé -ôôàôé ŝô ôŝ à àé, ô à   ŝôéôôàôé ŝô ŝøéé ô à ôé ŝy  àé ôéŝ éé ô ôûéé ô ô ŝé à ŝ ô éŝé éé ô à à à  àŝ  é à ôéŝ éà-ééé ô  éŝø.  A ééøé é ôŝŝôé à é à ŝô  é ŝé-éé, é é éé éé ôçéé ô àéŝéé ôçéŝ é é à ôéôé  éŝûàéé ééŝ, éé, lô ôŝàé ô é àé ôûŝôé. é é éô éé ŝ à ôŝ ôàé ô ôéŝéé à é àéé ŝô ŝ Bôé Vû ô ŝééé ôŝ ôûŝé Mô ôé ô à éé ô ôéàé ŝôé  à éàé, ô à  é àé  é àéé é ûé àŝé é, ô à ôé ôàé ô ôé ŝy  àé àŝé  é éé ŝôéŝ ôçéŝ. Mà à û éûé à é éé é à à  à  é éé  à yéŝ –
Forord
INDHOLD
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents