Antikkens 7 Vidundere
262 pages
Danish

Antikkens 7 Vidundere , livre ebook

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
262 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

60 ar. Omtrent sa lAenge stod Verdens 7 Vidundere samtidigt for over 2000 ar siden. Alligevel er Verdens 7 Vidundere sa overvAeldende pragtvAerker, at de lige siden har ligget i toppen af alverdens must see-lister. Allerede i oldtiden forte lAerde lister over de ypperste, menneskeskabte sevAerdigheder. Men som en antik forfatter skrev: De syv undere kender alle af omtale, men det er de fAerreste, der har set dem ved selvsyn. Nu kan vi komme tAettere pa bygningsvAerkerne. I Antikkens 7 Vidundere tager 8 Danishske arkAeologer lAeseren med pa en rejse til de 7 undervAerker og deres historie. Selvom kun Kheopspyramiden star tilbage i dag, er der stof til fascinerende fortAellinger i de andre vidunderes righoldige arkAeologiske rester.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 07 avril 2017
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771843569
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 45 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0098€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

lag
ANTIKKENS ANTIKVIDUKNDEERENS VIDUDERE 7
Redigeret afSine Grove Saxkjær & Eva Mortensen
ANTIKKENS VIDUNDERE EDIGEET àF Sine Grove Saxkjær & Eva Mortensen
Aarhus Universitetsforlaga
7
11
39
71
103
131
149
189
219
242 250
Indold
Forord
Antikkens Syv Vidundere En ilde til fascination igennem årtusinder Af Sine Grove Saxkjær & Eva Morensen
Babylons hængende haver Af Bo Dal Hermansen
Kheopspyramiden i Giza Af tine Bag
Pharos i Alexandria Af Niels Bargfeld
Kolossen på Rhodos Af Jon Lund
Maussollæet i Halikarnassos Af Poul Pedersen
Artemistemplet i Ephesos Af Eva Morensen
Zeusstatuen i Olympia Af Krisine tomsen
Billedreditering Indes
Forord
’Antiens Syv Vidundere’ – det lyder åde jernt og esotis, men samtidig også ganse velendt. De fleste ar ørt tale om De Syv Vidundere, og en del forin-der dem måse endda med monumenter fra antien. De færreste an opremse alle syv fra uommelsen: Keopspyramiden i Giza, Baylons ængende aver, Zeusstatuen i Olympia, Artemistemplet i Epesos, Maussollæet i Haliarnassos, Kolossen på Rodos samt fyrtårnet Paros ud for Alexandria. Alligevel lever fascinationen af listen over de syv største og prægtigste monumenter fra an-tien videre – måse fordi de netop evidner nogle af istoriens største men-neselige edrifter. I dag er ses af de syv monumenter gået tat, og un pyra-miderne neser fortsat stolt i Giza, mens den esate udformning af de øvrige vidundere er omgærdet af en vis mysti. Med denne og ønser vi at formidle den antie aggrund såvel som den nyeste aræologise og istorise forsning, der vedrører vert enelt af den antie verdens syv aritetonise vidundere. Man unne måse fristes til at spørge vorfor – er det virelig nødvendigt med endnu en og om Antiens Syv Vidundere? Svaret er enelt: Ja, det mener vi estemt, det er. Selvom listen er flere tusinde år gammel, så er den stadig atuel at se nærmere på. Én ting er den istorise og aræologise forsning, som ele tiden gør det muligt at stille nye spørgsmål og finde nye svar, der idrager til, at vi i dag ved mere og forstår flere aspeter af de prægtige monumenter. En anden ting er vores egen fascination: Vi er drevet af vores interesse for monumenterne, deres istorie og det samfund, de, dengang som nu, var og er en del af. Vi er ie alene om denne fascination. For selvom det generelle endsa til antien i dagens Danmar måse no er da-lende, så er De Syv Vidundere stadig en foranret del af de fleste danseres end-sa til den antie verden. Desuden udgør listen fundamentet – a, måse endda
Indhold Dee maeriale er opavsreslig eskye og må ikke videregives.
7 .......
Indeks
8 .......
Olympia
Ephesos Halikarnassos Rhodos
Alexandria Giza
Nineve
Babylon
startsuddet! – for senere tiders liste-mani og anon-dyrelse. I Danmar ar vi flere anoner, som sal sire, at vi er evidste om vores ulturelle identitet. En istorieanon sørger landt andet for, at folesoleelever liver logere på de egiveneder og de personer, der ar formet Danmar og Europa, mens en ul-turanon introducerer dans ulturarv gennem 08 danse unstværer. Idéen om en Danmarsanon aseret på fælles ulturelle værdier, vortil alle dansere an idrage med forslag, er et nyt sud på stammen. At opstille lister og foresri-ve anoner udspringer af eovet for at finde sammenængsraft i en urolig og evigt omsiftelig verden. Med nutidens ommuniations- og transportmulige-der liver verden med stigende ast mindre og mindre – med andre ord udvises grænser i tid og rum ustandseligt, og det synes derfor endnu vigtigere at arivere erindringer og use inanden på fælles ulturelle træ. At det også i antien var vigtigt at foranre sig i en omsiftelig verden ved ælp af fællesulturelle prasisser relateret til erindring, fortid og identitet, vidner listen over De Syv Vidundere landt andet om.
Indhold Dee maeriale er opavsreslig eskye og må ikke videregives.
Indeks
Det første apitel af ogen starter med en eandling af listen over Anti-ens Syv Vidundere, dens opståen og overlevering. Her vil vi se nærmere på de sriftlige ilder, der vidner om fortidens idéer og forståelse af vidunderne. Vi føl-ger listens udviling elt tilage fra ellenistis tid og op gennem istorien. Det gør vi i to afsnit, vor det første omandler antien, mens det næste tager fat på listens rese fra renæssancen og frem til i dag. Herefter ser vi nærmere på listen fra en elt anden vinel, nemlig ved at igge på den magi, der omgærder tallet 7, og i slutningen af apitlet præsenteres så Antiens Syv Vidundere, som læseren vil stifte nærmere eendtsa med i de efterfølgende syv apitler. Kan man ie vente, eller ar man allerede nu et særligt vidunder for øe, så opfordrer vi til, at man springer frem i ogen. Bogens apitler er srevet således, at man an læse dem i en vilårlig ræefølge og dermed sae sin egen rute gennem den antie verden. Læser man ogen fra start til slut, sådan som vi ar sammensat den, li-ver ruten gennem Antiens Syv Vidundere en geografis estemt rese, der star-ter med det jerneste monument, de ængende aver, der ligger i Mellemøsten, og ender tættest på vores eget ørne af verden med Zeusstatuen i Olympia. Uan-set ruten eøver ens rese ie at slutte, fordi man når til enden af ogen. Efter vert apitel ar forfatteren listet en ræe forslag til videre læsning om det pågældende vidunder, ligesom man efter det første apitel an finde en liste over mere generelle værer, der eandler Antiens Syv Vidundere. God rese!
Tak
Vi er glade for den store opaning, vores proet ar mødt. Vi ønser i den for-indelse at tae forfatterne for deres engagement og deltagelse, ligesom vi vil rette en ta til Augustinus Fonden, Ny Carlsergfondet, Ernst B. Sund Fonden, Landsdommer V. Gieses Legat samt Aarus Universitets Forsningsfond for støtte til puliceringen af ogen. Der sal også lyde en stor ta til vores ollega-er Trine Arlund Hass og George Hinge, der ar været eælpelige med danse oversættelser af antie ilder i det efterfølgende apitel, til Asger Scnac, som venligst ar oversat sonetten i Friedsgudinden i apitlet om Kolossen, samt til vores ollega Søren Jensen, der ar lavet alle araise transsriptioner, der op-træder i ogen.
Aarus, d. 0. novemer 206 Sine Grove Saxkjær & Eva Morensen
Indhold Dee maeriale er opavsreslig eskye og må ikke videregives.
9 .......
Indeks
F ig. 1Neders i rammen om Willem Janszoons verdenskor fra 606 ses Maaren van Heemskercks illusraioner af Anikkens Syv Vidundere.
Indhold Dee maeriale er opavsreslig eskye og må ikke videregives.
Indeks
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents