Frivillighed
60 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Frivillighed , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
60 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Sa mange timers frivilligt arbejde udforer vi i Danmark - om dagen. Men de mange frivillige tAenker ikke pa tal, nar de trAener ungerne i den lokale fodboldklub, bygger en primitiv bivuak med spejderne eller hjAelper flygtninge med sproget. For de frivillige handler det om fAellesskabet, at skabe begejstring og gore en forskel. For det er et kald at vAere frivillig, og det frivillige foreningsliv er unikt i Danmark. Det er her, vi uden at blinke nedbryder barrierer og lAerer at forsta os selv og hinanden. Og heldigvis deler Preben Astrup i Frivillighed helt frivilligt ud af sin viden om frivillighedens vAesen og fortAeller, hvordan vores engagement binder os sammen - som samfund og som demokrati.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 21 septembre 2018
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771847420
Langue Danish

Informations légales : prix de location à la page 0,0018€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

REBEN aSTRU
ĀàRHûS ÛNIVERSITETSFORLàG
Preben Astrup
Aarhus Universitetsforlag
Frivillighed © Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2018Omslag, tilrettelægning og sats: Nethe Nielsen, TrefoldForlagsredaktion: Jakob Jørgensen Vestergaard
E-bogsproduktion:Narayana Press, Gylling
ISBN9788771847420
Aarhus Universitetsforlag Finlandsgade 29 8200 Aarhus N www.unipress.dk
Bogen er udgivet med støtte fra Europæisk Frivillighovedstad Aarhus 2018
FAGFÆLLE-BEDØMT
Indhold
Frihed, lighed, frivillighed 6
Fællesskab og social kapital 16
Frivilligheden forvaltet28
Vedholdende og anerkendt 38
Jeg drømte mig en drøm 50
Frihed, lighed, frivillighed
En god idé Vi havde gået rundt i Gellerupparken hele dagen, Robert Putnam, fire lokale embedsfolk og jeg. Robert Putnam er amerikaner og én af verdens mest indflydelsesrige samfundsforskere. Han var på besøg i Aarhus for at se, hvordan byen håndterer en såkaldt udsat bydel og ikke mindst for at komme med sit bud på, hvordan vi kunne gøre det endnu bedre netop her.  Vi havde vandret fra den ene frivillige forening til den anden i et område, som mange danskere ser som ét af landets mest udsaTe – og bestemt ikke som et område, hvor meget lykkes. MæTe af indtryk og håndtryk og træTe i benene saTe vi os i et stille hjørne for at snakke lidt. Pludselig udbrød han, oprigtigt imponeret:  ”Gellerup er en virkelig god idé!”
6 INDHOLD Dete maTeriale er ophavsreTsligT beskyteT og må ikke videregives
 Inden jeg kommer til, hvorfor Putnam var rejst til Danmark og sagde sådan om Gellerupparken, må jeg først fortælle om en anden og mere betydnings-fuld rejse, der for alvor gJorde verden opmærksom på frivillighedens store samfundsmæssige betyd-ning. Vi skal helt tilbage til 1831. Den franske histo-riker og politiker Alexis de Tocqueville rejste fra Frankrig til Amerika for at studere det amerikanske fængselsvæsen.  Da han kom frem, var det dog noget andet, Tocqueville blev interesseret i: det amerikanske demokrati og de frivillige fællesskaber, som for amerikanerne var en integreret del af den demo-kratiske styreform allerede dengang for små 200 år siden. Tocqueville så nemlig, hvordan frivillige sam-menslutninger kunne erstae adelens individuelle magt og dermed beskye borgerne mod tyranni og tøjlesløshed. o flere frivillige, der stemte i, jo større indflydelse fik borgerne på samfundet og det liv, de kunne leve i det.  Når vi i dagens Danmark har indflydelse på sam-fundets indretning og de dagsordener, der optager vores politikere, er det især, fordi vi bruger meget af vores tid på at engagere os i frivilligt arbejde. Vi er samlet næsten 1,9 millioner frivillige, der driver lan-dets mange og forskellige, store og små foreninger. Et portræt af frivilligheden er altså også et portræt af Danmark og af, hvad det vil sige at være dansk: Det er en veludviklet og organiseret måde at være
INDHOLD Dete maTeriale er ophavsreTsligT beskyteT og må ikke videregives
7
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents