Vrede
26 pages
Danish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Vrede , livre ebook

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
26 pages
Danish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Vredens folelsesmAessige stemning kender vi alle. Den bestar isAer af en indre ophidselse og fjendtlighed over for den, vreden retter sig imod, og man gribes af en trang til at hAevne sig og skade fjenden. Samtidig prAeges vi i vredens favntag af bestemte tankemonstre og fokuserer pa, at vi er blevet forulempet, forurettet eller pa anden made generet af andre, der angiveligt er skyld i denne utilfredsstillende tilstand. Undertiden er tankerne nAesten tydeligere end selve folelsen af vrede, sa man maske nAegter at fole sig vred, men blot tAenker, at man ikke vil finde sig i det, man er udsat for. I andre tilfAelde er det den stemningsmAessige side af vreden, der dominerer bevidstheden, hvor man bare bliver stiktosset, uden at man rigtig tAenker over, hvad det egentlig var, der skete.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 03 juin 2013
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771241723
Langue Danish

Informations légales : prix de location à la page 0,0017€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

Tænkepauser 1 FRIHED af Hans-Jørgen Schanz
Tænkepauser 2 NETVÆRK af Jens Mogens Olesen
Tænkepauser 3 MONSTRE af Mathias Clasen
Tænkepauser 4 TILLID af Gert Tinggaard Svendsen
Tænkepauser 5 LIVSHISTORIEN af Dorthe Kirkegaard Thomsen
Tænkepauser 6 FJENDSKAB af Mikkel Thorup
Tænkepauser 7 FOLK af Ove Korsgaard
Tænkepauser 8 DANMARK af Hans Hauge
Tænkepauser 9 NATUR af Rasmus Ejrnæs
Tænkepauser 10 VREDE af Thomas Nielsen
Tænkepauser 11 MYRER af Hans Joachim Offenberg
Tænkepauser 12 POSITIV PSYKOLOGI af Hans Henrik Knoop
Tænkepauser 13 KROPPEN af Verner Møller
Tænkepauser 14 KÆRLIGHED af Anne Marie Pahuus
Se mere på www.tænkepauser.dk Her finder du også gratis lydbøger og e-bøger
THOMAS NIELSEN
Vrede
TÆN KE PAU SE R
VREDE
Tænkepauser 10
© Thomas Nielsen 2013
Omslag og tilrettelægning: Trefold
Ebogsproduktion: Narayana Press , Gylling
ISBN 9788771241723
Tænkepauser – viden til hverdagen af topforskere fra

Diskuter bogen på litteratursiden.dk , og find mere materiale på dr.dk/taenkepauserIndhold
FORSIDE
I samme serie
Titelside
Kolofon
HVAD ER VREDE?
NØDVENDIG VREDE?
LIVSFARE
HVORFOR?
VREDENS BYGGESTEN
HÆVNTØRST OG FASTLÅST HJERNE
KAPTAJN HADDOCKS FACON
DEN ONDE CIRKEL
HJERTET I GALOP
ET RASENDE FJÆS
UBEVIDST VREDE
VREDENS TEGN
DEN VREDE HJERNE
DIN REPTILHJERNE
FIGHT OR FLIGHT?
SKØNNE FOLDER
VREDE DYR
USTYRLIGT RASERI
VREDE I ETAGER
TANKER OG VREDE
DEN INDRE RADAR
MENNESKER KAN TÆNKE
SKUMLER DU?
MED KOLDT BLOD?
VREDE OG VOLD
NÅR BLODET KOGER
KOLD SOM IS
HVAD ER TEMPERATUREN?
SKUB ELLER SNUBLEN?
ONDE ORD
DET GODE ALTERNATIV
EN MASKE?
SAGESLØSE OFRE
UNDLADELSESSYNDER
VOLDENS VÆSEN
DE VREDE
VOLDELIGE BØRN
I DEN RETTE GRUPPE?
DEN TUNGE ARV
OPDRAG ORDENTLIGT!
I GODT SELSKAB?
SMITTER TV OG SPIL?
KAMP ELLER LEG?
MOBNING
HVEM MOBBER?
VREDE VOKSNE
SJÆLEN PÅ FORMEL
SELSKABSLØVE ELLER LÆSEHEST?
MAUDE ELLER ELISABETH?
VARMHJERTET ELLER SIG SELV NOK?
OMTANKE ELLER IMPULS?
KREATIV ELLER STIVNAKKE?
SØRGELIGT ALMINDELIGT
GLIDEBANEN
SKILSMISSENS FORBANDELSE
ALKOHOL OG VOLD
STOP SÅ!
KRYDDERI I HVERDAGEN?
TÆNK OG TÆL
TAL OM VREDEN
HVAD KAN PSYKOLOGER GØRE?
VREDE PÅ BRIKSEN
DEN BEDSTE KUR?
I ALLES INTERESSEHVAD ER VREDE?
NØDVENDIG VREDE?
Uden vrede ville ingen af os være her. Alle mennesker – og de fleste dyr – fødes med anlæg for vrede, og aggressiv adfærd har spillet en central rolle for arternes overlevelse og udvikling gennem evolutionen. Også i dag kan der være betydelige positive effekter af vrede, som kan være lige netop det skud energi, der skal til, for at vi bliver i stand til at handle konstruktivt og ændre på tingenes tilstand. I den private sfære kan vrede bidrage til, at man sætter grænser for den larmende nabos plagsomme adfærd, eller at man aktivt ændrer samspillet med sin pubertetsramte teenagedatter, så familieferien bliver fredelig. Og på samfundsplan kan vrede i passende omfang føre til ændringer, der gør verden bedre: Revolutioner er nogle gange nødvendige, men ikke altid lige blodige.
LIVSFARE
Vrede har det dog med at udarte sig mellem mennesker og kan føre til alle slags grusomheder – fra nabofejder, hustruvold, børnemishandling, borgerkrig og forfølgelse til masseudryddelser. Og ikke kun ofrene er i farezonen. Hvis man undertrykker og dermed forlænger sin vrede, kan man blive ramt af sygdom, fordi tilstanden rent fysiologisk slider på kroppen: Der er fundet klare sammenhænge mellem stærk vredladenhed og forøget risiko for både blodpropper og hjerneblødninger. Hjerneblødninger kan især opstå, når blodtrykket akut – under en voldsom vrede – stiger, ud over hvad de skrøbelige blodkar i hjernen kan holde til, så de brister, som balloner der pustes for hårdt op. En undersøgelse viste, at medicinstuderende, som i 25-årsalderen var udpræget vredladne – men i øvrigt helt raske – fem gange oftere end andre havde et farligt forhøjet blodtryk, da de blev undersøgt 25 år senere!
Undertrykkelse af vrede kan føre til psykosomatisk sygdom, men det er selvfølgelig heller ikke nogen løsning bare at give los. Hvis vi afreagerer vreden i ubetænksom, vredladen eller ligefrem voldelig adfærd, kan vi ikke blot skade andre, men også støde dem fra os, og så bliver vi ensomme i det lange løb. Det er også livsfarligt: Ensomhed er desværre forbundet med større risiko for sygdom og tidlig død.
HVORFOR?
En egenskab, der havde positiv værdi i den vilde natur for millioner af år siden, har det alts

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents