access_time 2:41:44
Vietnamese

Việc Làng

-
lu par

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
access_time 2:41:44
Vietnamese
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác, phóng sự Việc Làng giới thiệu với độc giả, nhất là bạn đọc trẻ ở các vùng miền khác trong nước ta về cuộc đời và con người trong bức tranh làng quê Bắc Bộ.
Việc Làng lôi cuốn bạn đọc với khối lượng hiểu bi

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 13 juillet 2019
Nombre de lectures 8
EAN13 9781982766931
Langue Vietnamese
Poids de l'ouvrage 407 Mo

Exrait

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents