288 pages
Danish

Mozarts operaer

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Jeg skal blot hore tale om en opera, jeg skal blot vAere i teatret, hore stemmerne - ah, sa er jeg allerede helt ude af mig selv. Ordene stammer fra den unge Wolfgang Amadeus Mozart. Den ostrigske vidunderkomponist skrev sin forste opera som 11-arig i 1767 og fortsatte hele sit liv. 17 stykker blev det til samt et par ufAerdige af slagsen.VAerkerne overgar alt i Mozarts samtid, og de er en abenbaring inden for operagenren. Tilskuerne moder i Mozarts operaer for forste gang ikke bare utrovAerdige papfigurer, men mennesker af kod og blod. Deres komplekse folelsesliv tilsat enestaende musik berorte - og fortsAetter med at berore - alle som en. I Figaros bryllup bliver vi smittede af kAerlighedslykken, nar grevinden tilgiver greven, og parrene forenes. I Don Giovanni folger vi gysende kynikerens erotiske slingrekurs til helvede. Og i Trylleflojten bliver vi sammen med prinsen forelskede i Pamina og er helt pa bolgelAengde med den vittige Papageno.Mozarts operaer. En guide dykker ned i Mozarts mest beromte operaer. Fra Idomeneo og Bortforelsen fra Seraillet til Figaros bryllup, Don Giovanni, Cosi fan tutte og Trylleflojten. Men den gennemgar ogsa de mere ukendte og ufAerdige operaer fra Mozarts hand. Tilsammen giver det den musikinteresserede lAeser en bade let og detaljeret indgang til handlingen og musikken i nogle af de mest elskede vAerker i hele musikhistorien. Bogens forfatter, musikhistorikeren Leif V.S. Balthzersen, bliver med denne bog den ideelle guide, uanset om rejsen ind i Mozarts medrivende univers begynder i sofaen derhjemme eller i et af operahusenes mange sAeder.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 02 novembre 2015
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771249903
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 19 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,008€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

LEIF V.S.BALTHZERSEN MOZARTS OPERAER EN GUIDE
Mozarts operaer
Leif V.S. Baltzersen Mozarts operaer En guide
Aarus Universitetsforlag|a
Mozarts operaer. En guide
© Forfatteren og Aarus Universitetsforlag 
Tilrettelægning, sats og omslag: Jørgen Sparre
Bogen er sat med Warnock
Ebogsproduktion osNarayana Press
ISBN     
Aarus Universitetsforlag
.unipress.dk
Bogen er udgivet med støtte fra Augustinus Fonden,
Magister Jürgen Balzers Fond, Landsdommer V. Gieses Legat,
Vilelm Kiers Fond og Aaruus Stiftstidendes Fond.
Indold
 
 
                           



Forord
Operakomponisten Mozart
Apollo et Hyacintus KV  Bastien og Bastienne (Bastien und Bastienne) KV  (b) La finta semplice KV  (a) Mitridate, re di Ponto KV  (a) Ascanio in Alba KV  Il sogno di Scipione KV  Lucio Silla KV  La finta giardiniera KV  Il re pastore KV  Idomeneo, konge af Kreta (Idomeneo, re di Creta) KV  Bortførelsen fra Seraillet (Die Entfürung aus dem Serail) KV  Skuespilmusik og tre fragmenter,  Zaide, hamos, Loca del Cairo og Lo sposo deluso Teaterdirektøren (Der Scauspieldirektor) KV  Figaros bryllup (Le nozze di Figaro) KV  Don Giovanni (Don Juan) KV  Così fan tutte KV  Titus (La clemenza di Tito) KV  Tryllefløten (Die Zauberflöte) KV 
Afslutning
Ordliste
Register
Forord
”[…] vis Mozart nogensinde blev mig eel begribelig, davildeanførstblivemigfuldkommenubegribelig.
Søren Kierkegaard, Enten – Eller. Første Deel()
ange af Mozarts operaer er nogle af de mest spillede – ogM  elskede – værker i operarepertoiret. Denne bog er tænkt som en guide, der giver den musikinteresserede læser muliged for at for dybe sig i Mozarts musik – enten i forbindelse med CD’er, DVD’er eller radio og tv eller som en grundig forberedelse før en opførelse eller som en opfølgning på en opførelse. Kapitlerne giver bedst mening, vis man sideløbende lytter til musikken, idet mange af værkerne gennemgås de taleret fra ende til anden.  Hver opera ar sit eget kapitel, og det er til en vis grad muligt at læse udvalgte kapitler. Hvert kapitel begynder dog ikke forfra, men ved ælp af registret kan man springe til foregående forklaringer af genrer, personer og fænomener.  Bogen er en guide og omfatter selvsagt ikke alt, men etudvalgaf, vad der kan siges om ver enkelt af operaerne, men det er tanken, at bogen skal være en ælp til at trænge dybere ind i disse komplekse værker. Der er masser af musik at dykke ned i, og man bliver eldigvis aldrig færdig med at beskæftige sig med den.  Alle operatitler står i kursiv, altså:Figaros bryllup. De danske opera titler bruges, vor der ar udviklet sig en gængs praksis, der giver me ning; ellers bruges originaltitlerne, altså:Il re pastoremenFigaros bryl-lup. Titler på musikalske numre som arier, accompagnatorecitativer og ensembler er i kursiv, når de står i parentes, altså: (Voi ce sapete), mens de for at undgå forvirring i forold til operatitlerne er i anførselstegn,
INDHOLD REGISTER
F O R O R D
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
når de optræder i selve teksten, altså: ”Voi ce sapete” fraFigaros bryl-lup. På denne måde skulle det være nemt og urtigt at finde de pågæl dende musikstykker på internettet, på CD eller i en trykt libretto.  Citerede tekststeder fra recitativer, arier og ensembler er altid i an førselstegn. Alle oversættelserne er lavet efter originalteksterne og er mine egne oversættelser. Mozarttidens retstavning er verken konse kvent eller konsistent, og i brevuddrag og lignende er egennavne rettet til den korrekte stavemåde.  De italieniserede egennavne i operaerne er bibeoldt i langt de fle ste tilfælde, således altså Tito i stedet for det istoriske Titus, Lucio Silla i stedet for Lucius Sulla osv. Stands eller funktionsbetegnelser er imid lertid oversat, dvs. greven i stedet for Il Conte og Nattens Dronning i stedet for Königin der Nact. Kapitlerne begynder med en rolleliste, som man nemt kan vende tilbage til i løbet af gennemgangen.  Mozarts værker er samlet kronologisk i den såkaldte Köcelfor tegnelse, navngivet efter dens udgiver, Ludig Ritter von Köcel. Den udkom første gang i , og der er senere kommet ændringer. Alle Mo zartværker angiver man med KV (”KöcelVerzeicnis”) og så et num mer. På grund af de senere ændringer i fortegnelsen er der undertiden et dobbeltnummer.  Jeg ar bestræbt mig på at begrænse brugen af musikalske fagud tryk. Helt kan man dog naturligvis ikke undgå at bruge dem, men de er oldt på et minimum og er forklaret i en ordliste bagerst i bogen.  Bogen er tilegnet alle mine mange deltagere ved foredrag og kurser igennem utallige år. Leif V.S. Baltzersen
F O R O R D INDHOLD REGISTER
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
Operakomponisten Mozart
”Jeg ar en usigelig lyst til igen engang at skrive en opera. [...]For jeg skal blot øre tale om en opera, jeg skal blot være i teatret, ørestemmerneå,såerjegalleredeeltudeafmigselv.
Mozart til sin far den . oktober 
ozart skrev operaer ele sit liv. Sin første opera skrev an som M  årig, og noget af det sidste, an skrev før sin tidlige død, var operaer. Genren følger am altså ele livet ligesom visse af instru mentalgenrerne, og an komponerer nogle af sine allerstørste værker på netop operaområdet.  ”For eg kan praktisk talt, som De ved, tillægge mig og eftergøre alle stilarter og kompositionsmåder”, skriver Mozart til sin far den . februar . Han skriver ”som De ved”, for naturligvis ved Leopold, at ans søn, ans nu voksne vidunderbarn, er i stand til at bevæge sig frit inden for alle genrer og stilarter. Leopold ar o selv stået for og fulgt ans ud dannelse, fra an var elt lille, og an ar ledsaget am på de første af de mange vigtige reser, som Mozart var på til store dele af Europa. Man ar regnet ud, at Mozart var på rese omkring en trededel af sit liv. På disse reser modtog an umådeligt værdifulde indtryk af musik i ele Europa, erunder naturligvis også operamusik.  ”Her ører vi ele tiden operaer”, skriver den årige Mozart den . anuar  fra Verona em til sin søster Nannerl i Salzburg. Og det var ikke kun i Italien, at de ørte opera, for overalt var det en særlig attrak tion at komme til at øre denne genre, som blev regnet for noget af det største, en komponist kunne komponere. I vert fald når man taler om opera seria, som stadig var den altdominerende operatype i Mozarts unge år. Han skriver selv sin første opera seria,Mitridate, som årig, og der følger flere bestillingsværker, for noget så stort som en opera
INDHOLD REGISTER
O P E R A K O M P O N I S T E N M O Z A R T
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives