80 pages
Hungarian

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Van Gogh

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Az e-könyv a Kossuth Kiadó által nyomtatásban megjelentetett nagysiker? Világhíres fest?k cím? sorozat azonos cím? kötetének szöveganyagát tartalmazza, az illusztrációk nélkül. Vincent Van Gogh a holland születés? autodidakta fest?zseni a posztimpresszionista festészet egyik legkiemelked?bb alakja volt. Bár életében szinte egyetlen képet sem sikerült eladnia, tehetsége vitathatatlan, több mint száz évvel kés?bb is hatalmas érdekl?dést váltanak ki festményei. Rövid életrajzi könyvecskénkben megismerhetjük a fiatalon elhunyt fest? életének és pályájának legfontosabb állomásait.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 janvier 2014
Nombre de lectures 0
EAN13 9781783103089
Langue Hungarian
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0009€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.
! " #

$ %& %
' ((' )
$ * +' ( ,' )
$
- . /
$ 0-

& 1 "! "2 ! 33! "
3 3' 33! &3 " 4 3 1 3 3
"
' 3 3 2 - 0 4
"' "2' 3 3

+5 6789:978;:<9;<896

1
- . / " /3 /& 2!1 !3 " 4"
/ "2