Dictionnaire français-somali

-

Livres
463 pages
Lire un extrait
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Ce dictionnaire présente presque tout le vocabulaire essentiel à la compréhension et à la pratique de la langue française : 10 000 mots, ainsi que de nombreux exemples d'usage, une définition claire et précise, une information grammaticale détaillée, le système phonétique basé sur l'alphabet somalien, des exemples et des contextes et la conjugaison des verbes réguliers et irréguliers. Ce dictionnaire facilite l'étude de la langue française aux Somaliens tout en contribuant à la connaissance de la nation somalie par les peuples francophones.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 janvier 2008
Nombre de visites sur la page 3 213
EAN13 9782296197244
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page 0,0005 €. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problème

DICTIONNAIRE
FRANÇAIS - SOMALI
QAAMUUS FARANSIIS - AF SOOMAALIAbdulghani Gouré Farah
DICTIONNAIRE
FRANÇAIS - SOMALI
QAAMUUS FARANSIIS - AF SOOMAALI
L'Hartna ttan@
L'HARMATTAN, 2008
5-7, rue de l'École-Polytechnique; 75005 Paris
http://www.librairieharmattan.com
diffusion.harmattan@wanadoo.fr
harmattan 1@wanadoo.fr
ISBN: 978..2-296-05553-7
EAN : 9782296055537l 1 I.'TaD le cies ffi3[leres: [US111aCa Duuggd
Dédicace (u hibeynra buugga) 7
Introduction (hordhac) 9
Abréviations (erayo naxweed la soo gaabshey) Il
Bibliographie (tixraac) 13
Alphabet français (alifbeetada af faransiiska) 15
Grammaire française (naxwaha af faransiiska) 17
Le Dictionnaire (qaamuuska) 29Je dédie ce livre
à ma grand-mère
Batulo H. Osman SHARMARKE.
Des sagesses: xigmado hare 100 yiri.
«Je tombe parfois, mais je me relève toujours:
waa kufaa marmarka qaarkood, laakiin waa
ka toosaa (waa ka kacaa). ».
Nietzche
«Ce qui ne te tue pas te rend plus fort: wixii
aan ku dilin 00 dhib ah 00 ku 500 gaara
adadkaan baad ka qaadaa.».
NietzcheINTRODUCTION: HORDHAC
Qaamuuskaan 00 hawshiisu muddo dheer qaadatay waa mid uu qofka
soomaaliga ah ee doonaya inuu barto af faransiiska iyo weliba shisheeyaha
af faransiiska ku hadla ee baahida u qaba af soomaaliga waxtar weyn u
yeelanaya.
Erayada af faransiiska ah ee qaamuuskaani ka kooban yahay waxay
gaarayaan ilaa 10000 00 erayo iyo weero isugu jira.
Erayadaas 00 ah badankoodu kuwa ugu isticmaalka badan
adeegsigooduna joogtada yahay xagga ku hadalka ama luuqad maalmeedka sida
joogtada ah 100 adeegsado, xagga heerarka waxbarashada kala duwan iyo
xag sayniseedba.
Erayada af faransiisku sida afafka kale ee adduunka mid kasta wuxuu
leeyahay dhowr micne 00 kala duwan, micneyaashaas kala duwan 00 aan
ku muujiyay raqammo kala duwan, sida: 1. 2. 3. ilaa iyo inta micnaha
eraygu soconayo, micneyaashaas 00 ah kuwo la xulay 00 adeegsigoodu
joogto yahay.
Erayada badankooda siiba kuwa uusan micnehoodu caddayn ayaan
waxaan geliyay jumlooyin si fahankoodu u sahlanaado.
Qaamuuskaan waxaa 100 diyaariyay sida ugu fudud ee qofku uga
faa'iidaysan karo. Waxaase hubaal ah inaan akhristuhu eray kasta 00 af faransiis
ah 00 uu la kulmo uusan qaamuuskaan ka wada helayn 00 waa wax aan
suuraggal ahayn. Luuqadda af faransiisku waa luuqad qani u ah 00 aan
daabacaadda ugu horaysa lagu soo wada koobi karin inkastoo halkaan
lagu uruuriyay xaddi aad u farabadan 00 run ahaantii ammaan weyn
mudan.
Qaamuuskaani wuxuu ku jaango' an yahay 00 laga tixraacay
qaamuusyada heerka dhexe ah ee markii horaba erayada ku jira 100 xulay si ay u
daboolaan baahida guud ee luuqadeed.
Si ay akhristaha ugu fududaato habka dhawaaqa erayada af faransiiska
waxaan eray kasta ku hor qoray dhawaaqiisa saxa ah 00 af soomaali ah
ama sida ugu dhow ee loogu dhawaaqi karo, taasoo mararka qaarkood aad
9u adag in la iswaafajiyo dhawaaqa saxa ah ee erayga iyo sida uu af soomaali
ahaan ugu dhawaaqmayo.
Meelaha ay iswaafajin la'aantaasi ka jirto waxaa ka mid ah erayada ku
dhammaada: -eur, -œur, -ment, -in, -ain, iwm.
Ereyada ku dhammaada: -in, -ant, -and, iwm waxaan xarafka «n» iyo
shaqallada ka horeeya kala dhexgeliyay «hamsa» muujinaysa in «n» da
erayga ugu damaysa aan si buuxda 100 akhrinayn ee sanqada lagaga
dhawaaqayo, sida: grand [graàn] iwm.
Si kastoo qoomiyadaha adduunka ee af faransiiska ku hadla ugu kala
duwan yihiin habka ku dhawaaqa erayada, sida Mrikada madow, Carabta,
Aasiyaatigga iyo xitaa dalka faransiiska gudihiisa 00 Waqooyiga iyo
Koonfurtu kala dhawaaq duwan yihiin, haddana af faransiisku waa af
qadiim ah 00 waayo hare la xasiliyay nidaam iyo xeer la raacana 100
deJlyay.
Ugu dambaystii iyadoo lagu dadaalay inuu qaamuuskaani noqdo mid
u dhigma qaamuusyada caalamiga ah 00 sida qaamuusyada kale ee
adduunka khaladaadkiisu koobnaan doonaan baa misna waxaa dhici karta
in khalad laga helo, sidaadarteed waxaa habboon inaan akhristuhu
arrintaas 00 keliya tixgelin ee uu waxtarka guud ee qaamuuskana tixgelin
suyo.
Waxaa mahad iska leh Allaheenna weyn ee suurtagalka ka dhigay in
qaamuuskaan taabbagalo.
Waxaa kale 00 mahadnaq mudan dhammaan dadkii gacanta ka geystay
muddadii ay hawsha qaamuuskaani socotay 00 ay ka mid yihiin:
Jaqueline Lecarme (CNRS), Nice-France. M. Daniel Rochat et sa femme
Mme Emilienne Rachat, Abdirzaq Ahmed Mohamud-Ganni, Fa'iza
Yassin Du'ale, Mlle et M. Richard, Alain Gonthier, ProE André Guex,
Elisabeth Campiche.
Waxaa sidoo kale mahadnaq baIlaaran iga mudan xaaskayga Ureji
Yassin saburkii faraha badnaa ee ay ii saburtay intii qormada
qaamuuskaani socotay iyadoo had iyo jeer dhiirrigelin iyo taageero joogto ahna ila
garabtaagnayd. Iyo weliba dhammaan dadkii aan la'aantood hawsha
qaamuuskaani marnaba taabbagasheen.
A. Gouré Farah
10ABREVIATIONS - ERAYO NAXWEED LA
SOO GAABSHEY
pré£ préfixe (horkabe)
prép.adj. adjectif(sifo tilmaame) préposition (meeleeye)
pron.adv. adverbe (falkaabe) pronom (magac u yaal)
qch quelque chose (wax / walax)art. article (qodob)
aux. auxiliaire (kabe) qn quelqu'un (qof)
bioI. biologie (biyooloji) rela t. relatif
corn par. comparatif (barbardhig) sIng. singulier (keli)
suf(condit. conditionnel (shuruudley) suffixe (dibkabe)
con). conjonction (xiriiriye) tr. transitif (falgudbe)
déf. v. verbe (fal)défini (cayinan)
dém. démonstratif (tilmaame) voy. voyelle (shaqal)
etc et caetera (iwm: iyo wixii
la mid ah)
ex. exemple (tusaale)
exclam. exclamation (yaab)
( féminin (dheddig)
fam. familier (af suuqi)
gram. grammaire (naxwe)
impér. impératif (amar)
indéf. indéfini (aan cayinayn)
interj. interjection (cod tilmaa
me yaab)
interr. interrogatif (weydiin)
intr. intransitif(fal magudbe)
ffi. masculin (lab)
n. nom (magac)
nég. négation (diidmo)
num. numéral (tiro)
pers. personne (qof)
pl. pluriel (wadar)
pro pronominal (falnoqde)
IlBIBLIOGRAPHIE: RAAD RAAC
Abdulla Mansuur et Ahmed Abdullahi, Qaamuus ltalien-français,
Mogadiscio, juin 1985.
Agostini, Francesco, A. Puglielli et Ciise M. Siyaad, Dizionario Somalo -
Italiano, 1985, Rome.
AwilAli Hashi with Abdirahman A. Hashi, English- Somali Dictionary,
1993, Kuala Lampur, Malaysia.
Axmed F. Cali «Idaajaa» et Omar Au Nuh, Modern English - Somali
phrase book, 1975, Mogadiscio.
Christophe Philibert, Petit Lexique Somali - Français, Paris, 1976.
I. M. Lewis «Grande Somalie» vivant univers, juillet-août 1986,
VéyrasSierre, Suisse.
Margaret Castagno, Historical Dictionary of Somalia, 1999, Bosaso.
Mohamed Abdi Mohamed « Gandhi», Lexique Somali-Français,
octobre 1986, Besançon - France.
Panza Bruno, AfSomaali, 1974, Florence-Italie.
Véronique C. Dibeth, Manuel de conversation Somali - Français,
décembre 1986, Paris - France.
Yaasiin Cismaan Keenadiid, Qaamuuska af Soomaaliga, 1976,
Mogadiscio et Florence.
13ALIFBEETADA AF FARANSIISKA
A [aa]
B [bee]
C [see]
D [dee]
E [e]
F [eef]
G [jee]
H [aash]
I [ii]
J [jii]
K [kaa]
L [eel]
M [eem]
N [een]
o [00]
p [pee]
Q [ku]
R [eer]
S [ees]
T [tee]
U [u]
V [vee]
W [duublevee]
X [iikis]
y [iigreek]
Z [zeed]
15NAXWAHA AF FARANSIISKA
VOYELLES FRANCAISES: SHAQALLADA AI FARANSIISKA
A [aa], sida: lac [laak], papillon [paapiiyoo' n].
A,A [aa], sida: tas [taa], âme [aam].
EU,EUX [00], sida: aveu [aavoo], jeu [j00], lieu [liyoo], yeux [yoo].
EU,ŒU[ee], sida: peuple [poopl], bœuf [beef] .
E [e], sida: je [je], me [me].
É,ÉE,AY[ee], sida: année [aanee], pays [peeyii], pré [pree].
AI[ee], sida: aime [eem], aide [eed], mais [mee].
0, 0, AU[00], sida: sot [soo], drôle [drool], aube [oob].
l, T,ï [ii], sida: ville [viiI], île [iil], maïs [maa'iis].
U [u], sida: mur [mur], usage [uzaaj].
OU,DO[uu], sida: mou [muu], goût [guu].
OU[w], sida: oui [wii], ouest [weest].
UI[wii], sida: lui [lwii], nuit [nwii].
01[waa], sida: moi [mwaa], toi [rwaa].
LE PLURIEL DES ADJECTIFS ET DES NOMS:
WADARTA SIFOOYINKA /YO MAGACYADA
Sida badan eray wuxuu wadar noqdaa
marka lagu daro -s,sida: rue: rues.
Erayada ku dhammaada: -s, -X, -z
dhammaadkoodu isma beddelo marka wadar ama jamac laga dhigo, sida: prix: prix.
Erayada ku dhammaada: -EAU, -AUwadartoodu waxay noqonaysaa: -AUX, sida: veau:
veaux, étau: étaux.
Erayada ku dhammaada: -EUwadartoodu waxay noqonaysaa: -EUX, sida: neveu: neveux
Erayada ku -ou waxay -DUX, sida: bijou: bijoux,
caillou: cailloux.
LE FEMININ DES ADJECTIFS ET DES NOMS:
DHIDDIGGA SIFOOYINKA /YO MAGACYADA
Caadiyan marka eray laga dhigayo dhiddig waxaa la raacshaa -E,
sida: grand: grande, cousin: cousine iwm, haddiise uu -E ku dhammaado waxba iskama
beddelayaan, sida: jeune: jeune.
Erayada ku dhammaada: -ERwaxay dhiddigga noqonayaan -ÈRE,sida: étranger:
étrangère.
17Erayada ku dhammaada: -ET,-EL,-ENwaxay dhiddigga noqonayaan: -Em, -ELLE,-ENNE,
sida: coquet: coquette, naturel: naturelle, ancien: ancienne.
Erayada ku dhammaada -ETdhiddigga waxay noqonayaan: -ÈTE,sida: complet:
complète, inquiet: inquiète.
Erayada ku dhammaada: -EAU, -OUdhiddigga waxay noqonayaan: -ELLE, -OLLE, sida:
beau: belle, mou: molle.
Erayada ku dhamaada: -EUX, -aux. -EUR dhiddigga waxay noqonayaan: -EUSE, -OUSE, -
EUSE, sida: sérieux: sérieuse, jaloux: jalouse, menteur: menteuse.
Erayada ku dhammaada: -EUR dhiddigga waxay noqonayaan: -EURE, sida: meilleur:
meilleure, supérieur: supérieure.
Qaar kale 00 isla erayada ku dhammaada: -EUR waxaa dhiddiggoodu noqonayaa -TRICE,
sida: directeur: directrice.
Haddii eraygu ku dhammaado: -F dhiddiggiisu wuxuu noqonayaa: -VE,sida: vif: vive.
-SSE,sida: bas: baSSE,faux: fausse, roux: rousse.
DHIDDIGYO GAAR AH
blanc: blanche, franc: franche, frais: fraîche, sec: sèche, doux: douce, long: longue,
favori: favorite, malin: maligne, vieux: vieille, maître: maîtresse, grec: grecque.
LES PRONOMS PERSONNELS: MAGAC U YAALLO
PREMIÈRE PERSONNE: qofka kowaad
KElt WADAR
je 0'), me (m'), moi nous
DEUXIÈME PERSONNE: QOFKA LABAAD
KElt WADAR
tu (t'), te (t'), toi vous
TROISIÈMEPERSONNE:qofka saddexaad
KElt WADAR
il, elle, le (1') ils, elles, les
lui leur
se (s')se (s')
LIAISON
Markii uu xarafku ka bilowdo shaqal ama h aan akhrismayn waxaa la isku xirayaa
shibbanaha erayga hore ugu dameeya iyo shaqalka erayga dame ugu horeeya, sida: sept
heures [seeteer], cette âme [seetaam] iwm. Kolkaas haddii eraygu c ugu damayso waxay
u akhrismaysaa k, sida: avec elle [aaveekeel], haddii sarna x ugu dambeeyaanna waxay
u akhrismayaan z, sida: six années [siizaanee], haddii erayga d ugu damayso waxay u
akhrismaysaa t, sida: grand homme [graantoom] habkaas erayada la isugu xirayo baa
waxaa 100 yaqaan: liaison [liiyeezoo'n].
18LES ARTICLES: QODOBBADA
Défini: cayiman
LE(m.), LA(f.), LES(m. et f. pL), sida: LEchien, LAfille, LESchats. LEiyo LAwaxay u
qormayaan L' markii ay shaqal ama h aan akhrismayn ka hormaraan, sida: l'homme, l'âme
marka laga reebo: le héros.
Indéfini: aan cayinayn
UN(m.), UNE (f.), DES(m. et f. pL), sida: UN garçon, UNE fèmme, DESlivres.
COMPARATIF: ISBARBARDHIGGA
PLUS:ka badnaan, MOINS: ka yaraan, sida: plus fort: ka xoog badnaan, moins fort: ka
xoog yaraan iyo erayo kale 00 100 adeegsado isbarbardhigga, sida: aussi que, autant
que, tant que iwm.
NOMBRES CARDINAUX: TIROOYINKAAASAASlGAAH
un (1), deux (2), trois (3), quatre (4), cinq (5), six (6), sept (7), huit (8), neuf (9), dix
(10), onze (11), douze (12), treize (13), quatorze (14), quinze (15), seize (16), dix-sept
(17), dix-huit (18), dix-neuf (19), vingt (20), vingt et un (21), vingt-deux (22),
vingttrois (23) ; trente (30) ; quarante (40) ; cinquante (50) ; soixante (60) ; soixante-dix
(70) ; quatre-vingts (80) ; quatre-vingt-dix (90) ; cent (100), cent un (101), cent deux
(102).; deux cents (200); trois cents (300) ; mille (1000) ; un million (ha! milyan) ; un
milliard (hal bilyan).
NOMBRES ORDINAUX: TIROOYIN HAB, NIDAAM TILMAAMAYA
premier, -ière (Iaad), deuxième (2aad), troisième (3aad), quatrième (4aad), cinquième
(5aad), sixième (6aad), septième (7aad), huitième (8aad), neuvième (9aad), dixième
(IOaad), onzième (IIaad), douzième (I2aad), treizième (I3aad), quatorzième (I4aad),
quinzième (I5aad), seizième (I6aad), dix-septième (I7aad); vingtième (20aad), vingt
et unième (2Iaad), vingt-deuxième (22aad); centième (IOOaad), cent unième
(101 aad), cent deuxième (102aad) ; deux centième (200aad) ; millième (1OOOaad);
millionième (milyanaad).
CONJUGAISON DU VERBE (AVOIR) :
GOORAYNTA FALKA (LAHAANSHO)
indicatif présent subjonctif présent
que j'aiej'ai
que tu aiestu as
il / elle a qu'il / elle ait
nous avons que nous ayons
vous avez que vous ayez
ils / elles ont qu'ils / elles aient
19indicatif imparfait subjonctif imparfait
avais que j'eussej'
tu avais que tu eusses
il / elle avait qu'il/elle eût
que nous eussIonsnous aVIons
que vous eussIezvous aVIez
ils / elles avaient qu'ils / elles eussent
indicatif passé simple conditionnel présent
.,
auraiSj'eus J
tu eus tu aurais
il / elle eut il / elle aurait
nous eûmes nous aunons
vous eûtes vous aunez
ils / elles eurent ils / elles auraient
indicatif futur impératif présent
alej'aurai
tu auras ayons
ayezil/elle aura
nous aurons
vous aurez
ils / elles auront
passé composé participe présent
ayantj'ai eu
tu as eu
il / elle a eu
nous avons eu participe passé
vous avez eu eu
ils / elles ont eu
passé antérieur conditionnel passé
j'eus eu j'aurais eu
tu eus eu tu aurais eu
il / elle eut eu il / elle aurait eu
nous eûmes eu nous aunons eu
vous eûtes eu vous aunez eu
ils / elle eurent eu ils / elles auraient eu
20plus-que parfait futur antérieur
Ij aurai euj'avais eu
tu avais eu tu auras eu
ill elle avait eu ill elle aura eu
nous aVIons eu nous aurons eu
vous aVIez eu vous aurez eu
ils I elles avaient eu ils I elles auront eu
CONJUGAISON DU VERBE (ETRE): GOORAYNTA FALKA (AHAANSHO)
indicatif présent subjonctif présent
que Je SOISJe SUIS
que tu soistu es
ill elle est qu'ill elle soit
nous sommes que nous soyons
vous êtes que vous soyez
ils I elles sont qu'ils I elles soient
passé composé futur antérieur
Ij aurai étéj'ai été
tu as été tu auras été
ill elle a été ill elle aura été
nous avons été. nous aurons été
vous aurez étévous avez été
ils I elles ont été. ils I elles auront été
impaifait subjonctif impaifait
j'étais que je fusse
tu étais que tu fusses
ill elle était qu'ill elle fût
que nous fussionsnous étions
vo us étiez que vous fussiez
ils I elles étaient qu'ils I elles fussent
passé simple conditionnel présent
je fus Je seraIs
tu fus tu serais
ill elle fut ill elle serait
nous fûmes nous senons
vous fûtes vous senez
ils I elles furent ils I elles seraient
21passé an téri e ur conditionnel passé
j'eus été j'aurais été
tu eus été tu aurais été
il / elle eut été il/elle aurait éré
nous aurions éténous eûmes été
vous auriez étévous eûtes été
ils / elles auraient étéils / elles eurent été
plus-que-paifàit
j'avais été
tu avais été
il/elle avait été
nous avions été
vous aviez été
ils / elles avaient été
impératif présentfutur simple
SOISJe seraI
soyonstu seras
soyezil / elle sera
nous serons
vous serez
participe présentils / elles seront
étan t
participe passé
été
GOORAYNTA FALALKA KU DHAMMAADA -er
Gooraynta falalka ku dhammaada -er waa isku wada mid in yar mooyee, sida falka:
aller 00 goorayntiisu noqonayso sidatan :je vais, tu vas, ili elle va, nous allons, vous
allez, ils/elles vont.
AIMER:
indicatif présent subjonctif présent
que j'aimej'a.ime
que tu aimestu aimes
qu'il / elle aimeil / elle aime
que nous aimionsnous aImons
que vous aimiezvous aImez
qu'ils./ elles aimentils / elles aiment
22subjonctif imparfaitimpaifait
j'aimais que j'aimasse
que tu aimassestu aimais
il / elle aimait qu'il/elle aimât
que nous aImaSSIOnsnous aImIons
vous aImIez que vous aImassIez
ils / elles aimaient qu'ils / elles aimassent
passé simple conditionnel présent
j'aimai j'aimerais
tu aimas tu aimerais
il / elle aima il / elle aimerait
nous aimâmes nous aImenons
vous aimâtes vous aImenez
ils / elles aimèrent ils / elles aimeraient
impératif présentfutur simple
j'aimerai aIme
tu aImeras aImons
il / elle aimera aImez
nous aImerons
vous aImerez participe présent
ils / elles aimeront aiman t
passé composé participe passé aimé
j'ai aimé
nous avons aimé
plus-que-parfait subjonctif passé
que j'aie aiméj'avais aimé
nous avions aimé que nous ayons aimé
passé antérieur subjonctif plus-que-paifait
que j'eusse aiméj'eus aimé
que nous eussions aiménous eûmes aimé
futur antérieur conditionnel passé
j'aurais aiméj'aurai aimé
nous aurons aimé nous aurions aimé
infinitif passé participe passé
avoir aimé ayant aimé
23GOORAYNTA FAIALKA KU DHAMMADA -ir
Finir:
subjonctif présentindicatif présent
je finis que je finisse
que tu finissestu finis
il / elle finit qu'il / elle finisse
que nous finissionsnous finissons
que vous finissiezvous finissez
ils / elles finissent qu'ils / elles finissent
subjonctif impaifaitimparfait
je finissais que je finisse
que tu finissestu finissais
il / elle finissait qu'il / elle finît
que nous finissionsnous finissions
vous finissiez que vous finissiez
ils / elles finissaient qu'ils / elles finissent
passé simple conditionnel présent
je finis je finirais
tu finis tu finirais
il / elle finit il/elle finirait
nous finîmes nous finirions
vous finiriezvous finîtes
ils / elles finirent ils / elles finiraient
futur simple impératif présent
je finirai finis
tu finiras finissons
il / elle finira finissez
participe présentnous finirons
vous finirez finissan t
ils / elles finiront
participe passé
fini
24GOORAYNTA FALALKAKU DHAMMAADA -oir
Recevoir:
indicatif présent subjonctif présent
que Je reçOIveJe reçOIS
tu reçois que tu reçoives
il / elle reçoit qu'il / elle reçoive
nous recevons que nous recevIons
que vous recevIezvous recevez
ils / elles reçoivent qu'ils / elles reçoivent
subjonctif imparfaitimparfait
. .
que Je reçusseJe recevaIs
tu recevais que tu reçusses
il / ell e recevait qu'il/elle reçût
que nous reçuSSIonsnous recevIons
que vous reçussIezvous recevIez
ils / elles recevaient qu'ils / elles reçussent
passé simple conditionnel présent
. .
Je reçus Je recevraIs
tu reçus tu recevrais
il / elle reçut il / elle recevrai t
nous reçûmes nous recevnons
vous reçûtes vo us recevn ez
ils I elles reçurent ils / elles recevraient
futur simple impératif
. .
reçoIsJe recevraI
tu recevras recevons
il / ell e recevra recevez
nous recevrons
vous recevrez participe présent
ils / elles recevront recevan t
participe passé
reçu
25Pouvoir:
indicatif présent subjonctif présent
que Je pUIsseJe peux
tu peux que tu puisses
il / elle peut qu'il/elle puisse
que nous PUIssIonsnous pouvons
vous pouvez que vous pUIssIez
ils / elles peuvent qu'ils / elles puissent
subjonctif imparfaitimparfait
. .
que Je pusseJe pouvaIs
que tu pussestu pouvais
il/elle pouvait qu'il/elle pût
nous pOUVIons que nous pussIons
vous pouVIez que vous pussIez
ils / elles pouvaient qu'ils / elles pussent
passé simple conditionnel présent
. .
Je pus Je po urraIS
tu po urraistu pus
il / elle put il / elle pourrait
nous pûmes nous pourfIons
vous pûtes vous pourfIez
ils / elles purent ils / elles pourraient
futur simple infinitif présent
. .
pouvoIrJe pourraI
tu pourras
il / elle pourra
nous pourrons infinitif passé
vous pourrez aVOIrpu
ils / elles pourront
participe présent participe passé
pupouvant
26GOORAYNTA FALALKAKU DHAMMAADA -re
Prendre:
indicatif présent subjonctif présent
je prends que je prenne
tu prends que tu prennes
il/elle prend qu'il/elle prenne
que nous prenIonsnous prenons
que vous prenIezvous prenez
ils / elles prennent qu'ils / elles prennent
imparfait subjonctif imparfait
je prenais que Je pnsse
tu prenaIs que tu prisses
il / elle prenait qu'il/elle prît
nous prenIons que nous pnssIons
vous prenIez que vous pnssIez
ils / elles prenaient qu'ils / elles prissent
passé simple conditionnel présent
je pris je prendrais
tu pris tu
il / elle prit il / elle prendrait
nous prîmes nous prendrions
vous prîtes vous prendriez
ils / elles prirent ils / elles prendraient
futur simple impératif présent
je prendrai prends
tu prendras prenons
il / elle prendra prenez
nous prendrons
vous prendrez infinitif passé
ils / elles prendront avoIr pns
passé composé
pris participe présentj'ai
tu as pns prenant
il/elle a pris
nous avons pns
vous avez pns
ils / elles ont prisA ABOLITION
ABBÉ[aabee] n.m. baadari mad'habta kaa-A toolikada ka tirsan.
ABCÈS[aabsee] n.m. meel jirka ka mid ah
00 malaxaysatay.
A [aa] prép. meeleeye door muhim ah ka
ABDICATION [aabdiikaasyoo'n] n.£: jago ka
ciyaara naxwaha 00 siyaabo badan 00 kala
fariisashada, sida boqor jagadiisii ka
fariisduwan u shaqeeya. 1. Reste à ta place:
ta iwm.joog meeshaada. 2. Je viendrai à trois
heures: waxaan imaandoonaa markay saa- ABDIQUER [abdiikee]v.jagoka
fariisasho.caddu tahay saddexda. 3. Une machine à Napoléon dut abdiquer en 1814:
coudre: makiinad harqaan. 4. Je com- Naapoolyoon wuxuu jagadii ka fariistay
mence à m'ennuyer: niyadjab ama caal- 1814.
waa baa isoo haya. ABDOMEN[aabdoomeen] n.m. uurkujir,
ABAISSER[aabeesee]v. dejin, hoos u dhigid, ubuc, sida xiidmaha iwm.
sida calan hoos 100dhigo iwm. ABDOMINAL[aabdoomiinaal] adj.
uurkujiABAISSEMENT[aabeesma'n] n.m. dhimitaan, reed, sida xanuun uurkujireed.
sida dhimitaan mushahaareed.
ABEILLE [aabeey] n.£: shinni.
ABANDON [aabaandoo'n] n.m. 1. dayac, ka AB£TIR [abeetiir] v. doqonoobid,
dhaadhaategitaan. - La guerre a provoqué l'aban- mid. - L'alcoolisme abêtit l'homme:
don de ces villages: dagaalku wuxuu kee- khamro cabbiddu qofka waa
dhaadhaannay in tuulooyinkaan la cidleeyo 00 dad- taa (dhaadhaan bay ka dhigtaa).
kii ka tagaan. 2. Il laisse ses affaires à
ABÎMER [aabiimee] v. kharribid, hallayn,l'abandon: arrimihiisa iskuma uu hawlo
kharaabin.00 dayac baa dilay. 3. À l'abandon (adv.) :
isku lad, daryeella' aan, sida guri ama car- ABJECT [aabjeekt] adj. wax kahasho ama
ruur aan la daryeelin. qoonsasho leh, sida filin iwm.
ABANDONNER [abaandoonee] v.I. ka tegid, ABJURER [aabjuree] v. ka tanaasulid, ka
dayacid, sida wax meel cidla' ah looga noqosho. - Henri IV abjura le
protestandhaqaaqo. 2. Le boxeur a abandonné au tisme: Henerigii 4aad waa ka noqday
troisième round: feeryahankii wuxuu barootestanisimkii (mad'habad ka farcanta
ciyaartii kaga tegay wareeggii saddexaad. diinta kiristaanka).
ABATTAGE [aabaataaj] n.m. gawricidda iyo ABLUTION [aablusyoo'n] n.f. weesaysashada.
qalidda xoolaha.
ABOIEMENT [aabwaayma'n] n.m. dhawaaq
ABATTEMENT [aabaatma' n] n.m. daciifidda ama qaylo eey.
niyad ahaan iyo xoog ahaanba.
ABOIS [aabwaa] n.m.pl. ku sugnaan xaalad
ABATTOIR [aabaatwaar] n.m. kawaan (meel rajo xumo ah, sida ganacsade kacay 00
xoolo lagu qalo). hantidii dhaaftay iwm.
ABATTRE [aabaatr] v.I. durnin, dhul dhi- ABOLIR[aabooliir] v. burin, baabi'in, jebin
gid, sida geed, gidaar la dumiyo 00 dhul- xeer hore u jirijiray. - L'esclavage est aboli
ka la dhigo ama dhulka lala simo iwm. 2. depuis longtemps: addoonsiga waxaa la
dilid, sida ugaar la soo dilo iwm. 3. dacii- baabi'iyay waqti hore.
fid niyadeed.
ABOLITION [aabooliisyoo'n] n.f. burinta,
baaABBAYE [aabeey] n.£: guryo kaniisadi leeda- bi'inta. - Labolition de la peine de mort:
hay 00 soorooyin deggan yihiin. baabi'inta xeerka ama xukunka dilka.
29ABSOLUMENTABOMINABLE
tareennada. 2. La discussion a abouti à unABOMINABLE [aaboomiinaabl] adj. wax xun
accord: wadahadalkii wuxuu ku dham-00 aan la jeclaysan karin, sida ur xun.
maaday heshiis.
ABONDAMMENT [aaboondaama'n] adv. si aad
ABOUTISSEMENT [aabuutiismàn] n.m. natiijo.ah. - Il pleut abondamment: si aad ah
buu roobku u dàayaa.
ABOYER[aabwaayee]v. dhawaaqid eey.
ABONDANCE [aaboondaans] n.f. wax aad u ABRÉGÉ [aabreejee] n.m. qoraalla soo
gaabadan 00 qaraq ah, sida cunto aad u biyay 00 intii muhimka ahayd laga soo
badan. qaatay.
ABONDANT [aaboondaa'n] adj. wax aad u ABRÉGER [aabreejee] v. soo gaabin, soo
badan. - La récolte a été abondante: miro yarayn, sida khudbo la soo gaabiyay arna
aad u badan (qaraq ah) baa beeraha ka qof safarkiisa soo gaabiya iwm.
soo go' ay.
ABREUVER [aabroovee] v. waraabin, sida
ABONDER [aaboondee] V.ku badnaansho,
xoolo la waraabiyo iwm.
sida dhul ugaartu ku badan tahay.
ABREUVOIR [aabroovwaar] n.m. ceel xoolaha
ABONNEMENT [aaboonma'n] n.m.
rukumalaga waraabsho.
shada.
ABRÉVIATION [aabreeviyaasyoo'n] n.£ eray la
ABONNER [aaboonee] v. rukumasho. - Il s'est
soo gaabshay.
abonné à plusieurs revues: wuxuu
rukunABRI [aabrii] n.m. 1. gabbaad (dugsitay majallado (jaraa'iddo) badan.
dhaxanta laga galo), dhufeys. 2. Il est à
ABORD (D') [daaboor] adv. marka hore (hor
l'abri de la misère: fakhriga gabbaad buuiyo horaan). - On sert d'abord les
horskaga jiraa (fakhri kama cabsi qabo). 3.
d' œuvre, puis la viande: waxaa hor iyo Sans abri: hoy là aan.
horaan cuntada laga bilaabaa antibaastada
ABRICOT [aabriikoo] n.m. miro jaalle ah.ama waxyaalaha cuntada laga hormarsho
ee lagu sii sugo, sida maraq iwm, daba- ABRITER[aabriitee] v. ka celin, ka difaacid,
deedna waxaa lagu xigsiiyaa hilibka. sida daah qorraxda celiya iwm.
ABORDER [aaboordee] v.I. xeeb ku xirasho, ABRUTIR[aabruutiir] v. dhaadhaamid. - Il
sida doonni xeeb ku xirata iwm. 2. xanni- est abruti par l'alcool: waxaa
dhaadhaanbid, sida qof jidka kaaga horyimaada 00 shay kharnro cabbidda.
cabbaar ku xanniba iwm. 3. Nous avons
ABSENCE [aabsans] n.f. maqnaanshada.
abordé ce problème difficile: waxaannu
ABSENT[aabsàn]adj. qof maqan.- Deuxfalanqaynay (gorfaynay) mashaakilkaan
élèves sont absents: labo arday baaadag.
maqan.
ABORDAGE [aaboordaaj] n.m. weerar. - Le
ABSENTER (S') [saabsantee] v. pro maqnaan-bateau a coulé à la suite d'un abordage:
shoo - Je m'absenterai de Paris au moisdoonnidii waa degtay 00 weerar baa ku
yimi (waa la weeraray). d'août: waxaan bisha agoosto ku
maqnaandoonaa magaalada Paariis.
ABORDABLE[aaboordaabl] adj. wax la
falanqayn karo, laga wada hadli karo, sida shay ABSOLU [aabsoolu] adj. dhammaystiran,
buuxa. - Pouvoir absolu: awood buuxda.aan qiime go' an lahayn 00 la gorgorin
karo. ABSOLUMENT [aabsooluma'n] adv. aslanba,
ABOUTIR [aabuutiir] V.ku dhammaansho. 1. say u dhantahayba. - C'est absolument
Cette rue aboutit à la gare: jidkaani faux: aslanba ama say u dhantahayba waa
wuxuu ku dhammaada maxaddada been.
30ABSORBANT ACCIDENTEL
ABSORBANT[aabsoorbaa'n] adj. dhuuqe, ACARIATRE [aakaaryaatr] adj. qof dabeecad
nuuge, sida shukumaan marka la isku qal- xun.
lajinayo biyaha aad u nuuga iwm.
ACCABLANT [aakaablaa'n] adj. antaradhaaf
ah 00 aan la xamili karin, sida kulaylABSORBER[aabsoorbee] v. nuugid, dhuuqid.
saa'id ah 00 aan la xamili karin.
ABSOUDRE[aabsuudr] v.I. eed tirid, sida
ACCABLER [aakaablee] V.antaradhaafid, fara-qof la soo eedeeyay 00 wax lagu waayo. 2.
badnaansho. - Il est accablé de travail :u dembi dhaafid.
shaqo ayaa ka farabadatay.
ABSTENIR (S') [saabsteniir] v. pro iska deyn,
ACCÉDER [aakseedee] v. u sii marid, ka
ka waantoobid.
gelid, sida albaab laga galo ama 100 sii
ABSTENTION [aabstansiyoo'n] n.f. ka aamusi- maro jardiin guri ku dhexyaal iwm.
taan, sida arrin ama doorasho uusan
ACCÉLÉRATEUR [aakseeleeraateer] n.m.
sheelqofku cod ka dhiiban ee uu ka aamuso.
lare.
ABSTRACTION [aabstraaksiyoo'n] n.f. Faire
ACCÉLÉRATION [aakseeleeraasyoo'n] n.f.
une abstraction: ka tegid, sida wax laga
xawaare.
tegay 00 aan tiradaba lagu darin.
ACCÉLÉRER [aakseeleeree] v. xawli kordhin,
ABSTRAIRE [aabstreer] v. ka tegid, ku darid sheellarayn, sida gaari xoog lagu wado
la'aan, sida wax laga tegay 00 aan tiradaba 1wm.
lagu darin.
ACCENT[aaksa'n]n.m. 1. lahjad.- II a r
acABSTRAIT [aabstree] adj. wax qarsoon, aan cent de Marseille: lahjadda Maarseey
muuqan ama aan la taaban karin, sida (magaalo labaadda dalka faransiiska) buu
wanaagga, garashada 00 ah magacyo qar- ku hadlayaa. 2. xarako shaqallada af
faransoon. siiska korka laga saara 00 dhawaaqa
shaqalka beddelaysa waana saddex nooc: aigu
ABSURDE [aabsurd] adj. wax aan caqligal
(pré), grave (prÈs), circonflexe (pr£t).ahayn.
ACCENTUER [aaksantu' ee] v. xarako kor saa-ABSURDITÉ [aabsurdiitee] n.f. caqligalla' aan
rid shaqal. - Ce texte est mal accentué:(waxaan caqliga galayn).
qoraalkaan xarakada shaqallada looma
ABUS [aabu] n.m. isticmaalxumada. - saarin siday ahayd.
Labus de tabac nuit à la santé:
isticACCEPTABLE [aakseeptaabl] adj. wax la
qaamaalxumada tubaakada waxay wax
yeeldan karo, la yeeli karo.
laysaa caafimaadka.
ACCEPTER[aakseeptee]v. yeelid.
ABUSER [aabuzee] v. si xun u isticmaalid, si
ACCCËS [aaksee] n.m. gelitaan. - Port d'unxun uga faa'iidaysasho.
accès difficile: furdo gelitaankeedu adag
ACACIA[aakaasiya]n.m. geed leh xay isugu- yahay.
jira caddaan iyo jaalle.
ACCESSOIRE [aakseeswaar] adj. wax qiime
ACADÉMICIEN [aakaadeemiisya'n] n.m. aka- yar leh, wax aan muhim ahayn.
deemiyahan.
ACCIDENT [aaksiida'n] n.m. shi!. 1. Il a été
ACADÉMIE [aakaadeemii] n.f. akadeemiyo victime d'un accident: shil buu galay. 2.
(meel cilmiga iyo fanka lagu baaro 00 J'ai appris cela par accident: waxay
arrinqorayaal ku bahoobeen). taasi igu soo gaadhay si lama filaan ah.
ACCIDENTEL [aaksiidanteel] adj. lama filaan.ACAJOU[aakaajuu] n.m. geed Ameerika ka
baxa 00 loox aad u adag 00 casaan xigeen - Sa mort a été accidentelle:
dhimashadiiah leh. su waxay ahayd lama filaan.
31ACCLAMATION ACOUSTIQUE
ACCLAMATION [aaklaamaasyoo'n] n.£ sacab ACCOUCHER [aakuushee] v. ummulid.
iyo sawaxan iswata. - Les spectateurs
ACCROCHER [aakrooshee] v. surid, sida sawir
poussent des acclamations de joie: daawa- derbi la suro.
dayaashii waxay isku dareen sacab iyo
ACCUEIL[aakooy] n.m. soo dhoweys.
sawaxan farxadeed.
ACCUEILLANT [aakooyaa'n] adj. qof soo
dhoACCLAMER [aaklaamee] v. dhiirrigelin, u
weys leh.
sacab tumid. - La foule acclame le
vainACCUEILLIR [aakooyiir] V.soo dhoweyn.queur: waxaa xayntii dadka ahayd u
sacabba tumayaan guuleystaha. ACCULER[aakulee]V.geyn meel aan ka soo
noqod lahayn, sida cadow la eryo 00 meelACCOMMODANT [aakoomoodaa'n] adj. bulsho
ah, sida qof aad u furfuran 00 bulshay ah. aan ka soo noqod lahayn la geeyo.
ACCOMMODEMENT [aakoomoodma'n] n.m. ACCUMULER [aakumulee] V. tuumin, isu
keexal, dabiraad. - On a trouvé un accommo- nid.
dement pour les mettre d'accord:
waxaanACCUSER [aakuzee] V.eedeyn. - On a accusé
nu u helnay xal sidii aannu u heshiin
le gardien de négligence: waxaa
waardiyilahayn.
hii lagu eedeeyay isxilqaan la' aan.
ACCOMMODER [aakoomoodee] v.I. diyaarin,
ACÉRÉ [aaseeree] adj. afaysan, sida mindi
sida cunto, qol iwm. 2. isku hagaajin, isku
afaysan.
toosin, sida labo tuubo iwm. 3.
iswaafaACHALANDÉ [aashaalaandee] adj. shixnadan,jin, sida hadal waafaqsan mawduuca laga
sida dukaan shixnadan 00 badeecooyinhadlayo. 4. S'accommoder de quelque
kala duwani afkaa ka hayaan.chose: wax aan diidmo laga keenin.
ACHAT [aashaa] n.m. gadashada, iibsashada.
ACCOMPAGNATEUR [aakoonpaanyaateer] n.m.
- Il envisage l'achat d'une maison: wuxuuhage.
ku talojiraa gadasho guri (inuu guri gato).
ACCOMPAGNER [aakoonpaanyee] v. raacid,
ACHETER [aashtee] V.gadasho, iibsasho. -wehelin.
Elle achète un pain chez le boulanger:
ACCOMPLIR [aakoonpliir] v. samayn,
dhamwaxay rooti ka iibsanaysaa meesha rootiga
mayn. - Accomplir un devoir: samayn,
lagu iibiyo.
dhammayn waajib ku saarnaa.
ACHÈVEMENT [aasheevma'n] n.m.
dhamACCORD [aakoor] n.m. heshiis.
maad. L'achèvement de mon travail est
ACCORDÉON [aakoordeyoo'n] n.m. qalab proche: dhammaadkii ama dhammayntii
muusikeed sida makiinadda teebka meel shaqadaydu waa dhowdahay.
faraha lagu garaaco leh.
ACHEVER [aashvee] V.dhammayn. - Je n'ai
ACCORDER [aakoordee] v.I. yeelid. 2. pas achevé la lecture: ma aanan
dhamheshiin. mayn wax akhriskii.
ACCOSTER [aakoostee] v. u dhoweyn, sida
ACIDE [aasiid] n.m. et adj. asiid.
doonni meeshay ku xiran lahayd u
dhaACIER[aasyee]n.m. xaddiid, bir.waanaysa.
ACIÉRIE [aasyeerii] n.£ warshad biraha
ACCOTEMENT [aakootmàn] n.m. jid
dhinisamaysa.ciis. - Défense de stationner sur
l'accotement: waa mamnuuc in gaari la dhigro ACOMPTE [aakoont] n.m. bixinta qaar ka
jidka dhiniciisa. mid ah lacag lagugu lahaa.
ACCOUCHEMENT [aakuushma'n] n.m. ummu- ACOUSTIQUE [aakuustiik] n.f. meel aad u
litaan, ummulidda. deggan 00 si dhib yar la isu maqIi karo.
32ACQUÉRIR ADORATION
ACQUÉRIR [aakeeriir] v. soo gadasho. restaurant: bixin lacag makhaayad
waxAcquérir une voiture: soo gadasho gaari. lagaga cunay.
ACQUIT [aakii] n.m. qoraal ka marag kacaya ADDITIONNER [aadiisyoonee] v. isugeyn, isku
bixin lacag lagugu lahaa. darid.
ACQUlmMENT [aakiitmàn] n.m. 1. lacag ADHÉRER [aadeeree] v.I. ku
dhegganaanbixinta. 2. dembi la'aan eedaysane, sida sho, sida laf iyo muruq isku dheggan. 2.
qof maxkamad la soo taagay 00 wax lagu Adhérer à un parti: isqorid ama ka mid
waayay. noqosho xisbi.
ACQUITTER [aakiitee] V. bixin lacageed, sida ADIEU[aadyoo] n.m. nabadgelyaynta, sida
canshuur lagugu lahaa iwm. labo qof 00 kala tegaya 00 muddo dheer
kala maqnaanaya.ACRE [aakr] adj. dhanaan, sida miro
dhanaan. ADJECTIF [aadjeektiif] n. sifo, sida: bilicsan,
quruxoon, gaaban, weyn iwm.ACTE[aakt] n.m. fall. Vous êtes
responsables de vos actes: adigaa falalkaa- ADJOINT [aadjwaa'n] n. ku xigeen.
ga / idinkaa falalkiinna mas'uul ka ah. 2.
ADJUDANT [aadjuudaa'n] n.m. 1. kaaliye. 2.
Acte de naissance: warqad dhalasho.
sarkaal xigeen.
ACTEUR [aakteer] n. jilaa, jile. - Qui est
l'acADMETTRE [aadmeetr] v.I. qirid. 2.
oggoteur qui joue dans ce film?: waa kuma
laansho.
jilaaga ama xiddigga filinkaan jilaya?
ADMINISTRATEUR [aadmiiniistraateer] n.m.
ACTIF[aaktiif] adj. 1. qof firfircoon,
hawlagaaslme.
kar ah. 2. Un médicament actif ou
efficace: daawo waxtar leh. ADMINISTRATION [aadmiiniistraasyoo'n] n.f.
maamul, agaasin.
ACTION [aaksiyoo'n] n.f. fal, carnal. 1.
Action rapide: fal deg-deg ah. 2. Posséder ADMINISTRER [aadmiiniistree] v. maamulid,
des actions d'une société: qayb ama saami agaasimid.
ku lahaansho shirkad.
ADMIRABLE [aadmiiraabl] adj. la dhicid leh,
ACTIVITÉ [aaktiiviitee] n.f. 1. hawl. 2. firfir- wax lala dhaco, 100 bogo.
coonaan.
ADMIRER [aadmiiree] v. la dhicid, u bogid.
ACTUALITÉ [aaktuwaaliitee] n.E
dhacdooyinADMISSIBLE [aadmiisiibl] adj. la oggolaan
kii ugu dameeyay, waxa hadda jooga, sida
karo, sida marmarsiinyo caqligal ah 00 la
jaraa'id ka warama dhacdooyinkii ugu
oggolaan karo iwm.
dameeyay ee adduunka.
ADMISSION [aadmiisyoo' n] n.f.
oggolaanshaACTUEL [aaktuweel] adj. hadda (waqtigaan
da.
xaadirka ah).
ADOLESCENT [aadooleesa'n] n. qof qaangaar
ACTUELLEMENT [aaktuweelmàn] adv. hadda.
ah.
- Il est actuellement en vacances: hadda
ADOPTION [aadoopsiyoo'n] n.E korinta ilmofasax buu ku maqan yahay.
dadow, sida qof ilmo uusan dhalin koriya.
ADAPTER[aadaaptee] v. isku hagaajin, isku
ADOPTER [aadooptee] v. korsasho ilmotoosin, sida weel iyo siddo isgeliwaayay 00
dadow.la isku toosiyo ama mindi iyo daab la isku
hagaaj iyo iwm.
ADORATION [aadooraasyoo'n] n.E xubbi,
kalgacal. - Il a une adoration pour son fils:ADDITION [aadiisyoo'n] n.f. 1. isugeynta ama
kalgacal weyn buu wiilkiisa u hayaa.isku daridda tiro. 2. Payer l'addition au
33AGENTADORER
AFFICHER [aafiishee] V.dhejin.- On a affi-ADORER [aadooree] v.I. ka helid. - Elle
adore le cinéma: waxay jeceshahay shinee- ché un concert: riwaayad baa la soo
dhetyay.mada. 2. caabudid. - Adorer Dieu: Alle J
caabudid.
AFFIRMATIF [aafiirmaatiif] adj. ku
waafaqsan, ku raacsan. - Il m'a donné une
réponADRESSE [aadrees]n.£ cinwaan. - Quelle
se affirmative: wuxuu isiiyay jawaab uuest son adresse?: waa maxay cinwaankiisu
igu waafaqsan yahay arrinka aan u soo(xaggee buu deggan yahay)?
jeediyay.
ADRESSER[aadreesee]v.I. ku hagaajin, u
AFFIRMER [aafiirmee] v. xaqiijin, qirid, cad-dirid. - Adresser une lettre à quelqu'un: u
dayn. - J'affirme que c'est vrai: waxaandirid, ku hagaajin qof waraaq. 2. Adresser
xaq iijinayaa inay dhab ama run tahay.
la parole à quelqu'un: soo jeedin, ku
AFFLUENCE [aafluwans] n.f. cammiraad, sidahagaajin qof hadal.
magaalo dad dalxiis ah cammiraan iwm.
ADROIT [aadrwaa] adj. qof karti leh.
AFFLUER [aafluwee] v. cammirid, ka
buuxsaADULTE [aadult] n. qof weyn. mid, ku badnaansho, sida xeeb dad ka soo
buuxsamaan ama cammiraan waqtigaADVERBE[aadveerb] n.m. falkabe, sida:
fasaxyada lagu jiro.maintenant, bien, très iwm.
AFFREUX [aafroo] adj. xun, foolxun. - Elle a
ADVERSAIRE [aadveerseer] n. lid, nacab (qof
une robe affreuse: cambuur foolxun bayaad is haysaan, qof lid kugu ah).
sidataa. 2. Homme affreux: nin fool xun.
AÉRODROME [eeroodroom] n.m. garoon 3. Temps affreux: jawi ama hawo xun.
dayuurado ku degaan kana duulaan.
AFFRONTER [aafroontee] V.wajihid, ka
horAFFABLE [aafaabl] adj. soo dhoweyn leh, tegid, sida cadow la wajiho ama laga
horsida qof hoteel jooga 00 soo dhoweyn fii- tago iwm.
can leh.
AFFOTER [aafutee] v. afayn, soofayn.
AFFAIRE [aafeer] n.f. 1. arrin. 2. dan. 3.
AFIN QUE [aafaa'nke] conj. si. - Il crie afin
ganacsl. qu'on l'entende: waa uu qaylinayaa si 100
maqlo.
AFFECTATION [aafeektaasyoo'n] n.£ shaqo
qofka lagu qaybiyo ama 100 xilsaaro inuu AFRICAIN [aafriikaa'n] adj. et n. afrikaan.
fuliyo. AFRIQUE [aafriik] n.f. Afrika.
AFFECTER [aafeektee] v. u dirid ama ku qay- AGAÇANT [aagaasaà n] adj. wax q ofka ka
bin qof hawl gaar ah. caraysuya.
AFFECTION [aafeeksiyoo'n] n.£ 1. kalgacal. 2. AGACER [aagaasee] V.ka xanaajin, ka
carayUne affection de la peau: jirro maqaarka sun.
ku dhacda. AGE [aaj] n.m. cimri, da'.
AFFECTIONNER [aafeeksiyoonee] V.jeclaansho. AGÉ [aajee] adj. qof da' ah, waayeel ah.
- Il affectionne la musique: muusikaduu AGENCE [aajans] n.£ wakaalad, shirkad, sida
jecel yahay. shirkad safarada qaabilsan iwm.
AFFECTUEUX [aafeektuwoo] adj. kalgacal ka AGENDA [aajandaa] n.m. buug yar 00
balbuuxo, sida qof kalgacal ka buuxo. lannada lagu qorto.
AFFICHE [aafiish] n.£ ogeysiis rasmi ah ama AGENT[aaja'n] n.m. 1. Agent de police:
iidheh ah 00 rugaha dadweynaha lagu askari. 2. qof shirkad ama dawlad wakiil u
ah. 3. Agent secret: askari ka tirsan cii-dhejiyo.
34AGENOUILLER (S') AINSI
AGRESSION [aagreesyoo'n] n.E dagaal gardar-danka sirta. 4. fale - gram. (naxwe): Ce
chêne a été renversé par le vent: geedkaan ro ah.
yaaqa ah waxaa tuurtay dabaysha, kolkaas
AGRICULTEUR [aagriikulteer] n.m. beeraley.
faluhu waa dabaysha.
AGRICULTURE [aagriikultur] n.f. dhul
beeridAGENOUILLER (S') [saajenuuyee]v. projilbo
da.
jabsasho.
AHURIR [aa'uriir] v. la yaabid badan, sida
AGGLOMÉRATION [aagloomeeraasyoo' n] n.E
khabaar aad loola yaabo.
koox guryo ah 00 magaalo dibaddeeda ku
AIDE [eed] n.f. kaalmo, gargaar, mucaawi-yaal.
no.
AGGRAVER [aagraavee] v. sii xumaansho, ka
AIDER [eedee] v. kaalmayn, gargaarid.sii darid.
AGILE [aajiil] adj. aad u dhaqso badan, fud- AIGLE [eegl]n.m. coomaadi.
fudud.
AIGRE [eegr] adj. dhadhan dhanaan.
AGIR [aajiir] v. falid, ku dhaqaaqid.
AIGU [eegu] adj. 1. wax caarad dhuuban
AGITATION [aajiitaasyoo'n] n.f. 1. dhaqdha- leh. 2. Un son aigu: cod dheer 00
dhuuqaaq, sida dhaqdhaaaqa badda. 3. kicitaan ban 00 dhegaha xanuujinaya. 3. Une
doudareen. 3. ruxitaan. leur aiguë: xanuun aad u daran. 4. xagal
aan toosnayn 00 90 digrii ka yar.AGITER [aajiitee] v.I. lulid, ruxid. 2.
S'agiter: dareen kicin.
AIGUILLE [eegwiiy]n.f. irbad.
AGNEAU[aanyoo] n.m. nayl idaad. AIL[aay] n.m. taon.
AGONIE [aagoonii] n.f. sakaraad.
AILE [eel] n.f. baal ama garab shimbireed.
AGRAFE [aagraaf] n.f. biraha yar-yar ee
AILLEURS [aayeer] adv. meel kale. 1. Ne
waraaqaha la iskula qodbo.
reste pas ici, va jouer ailleurs: halkaan ha
AGRAFER [aagraafee] v. isku qodbid, sida fadhine, orad 00 meel kale ku soo ciyaar.
waraaqo bir la iskula qodbo. 2. Il faut rentrer, d'ailleurs il pleut: waa
AGRANDIR [aagraandiir] v. weynayn, ballaa- in la noqdaa, kollaybase roob baa dà ayee.
nn.
AIMABLE [eemaabl] adj. qof wanaagsan.
AGRÉABLE [aagreyaabl] adj. cajabin leh,
AIMANT [eemaa'n] n.m. birlab.
qofka cajab geliya, sida ur udgoon 00 lala
AIMER [eemee] v. jeclaansho, caashaqid. - Ilcajabo.
aime sa femme et ses enfants: waa uu
AGRÉABLEMENT [aagreyaablmàn] adv. si
jecelyahay naagtiisa iyo carruurtiisa.
cajab leh.
AINE [een] n.E gumaar (meesha bisqantuAGRÉER [aagreyee] v. yeelid.
ka soo baxdo).
AGRÉMENT [aagreemàn] n.m. oggolaansho,
AîNÉ [eenee] adj. et n. wiil curad ah.sida ilmo waalidkii oggolaansho ka hela.
AINSI [aansii] adv. sidaan, saas. 1. PourquoiAGRÈS [aagree] n.m.pl. qalab jimicsi.
me regardez-vous ainsi?: maxaad saas iigu
AGRESSER[aagreesee]v. bilaabid dagaal
garfiirinaysaa? 2. Il avait invité ses proches
darro ah.
parents, ainsi que quelques amis: wuxuu
AGRESSEUR[aagreeseer]n.m. qof ama wad- casumay dad qaraabadiisa ah, iyo weliba
dan bilaaba dagaal gardarro ah. qaar saaxiibadiis ah. 4. Ainsi, vous ne
vous souvenez de rien?: marka, waxba maAGRESSIF [aagreesiif] adj. qof dabeecad
xasu usatid ?shuhonimo ah leh 00 dagaal badan.
35AIR ALIMENT
AIR[eer] n.m. hawo. 1. Le bon air de la waxaa qaylodhaan ku dhiftay qof meesha
campagne: hawada fiican ee miyiga. 2. kiro ugu jira.
Regardez en l'air: kor fiiri. 3. Elle a l'air
ALBUM [aalboom] n.m. buug sawirada la
heureuse: waxay u muuqataa qof faraxsan. geliyo.
AÉRER [eeree] v. haawin, sida qol daaqada- ALCOOL [aalkool] n.m. 1. khamro. 2.
aalkoha 100 furo si uu u haawado. 10jeermiska lagaga dilo nabarada ama
boogaha.AIRE [eer] n.f. dhul fidsan.
ALCOOLIQUE [aalkooliik] adj. et n. aalkoliiste
AISANCE [eezaans]n.f. raaxo. - Ils vivent
(qofkhamrayacab ah).dans l'aisance: waxay ku nool yihiin nolol
raaxo leh. ALCOOLISME [aalkooliism] n.m. khamro
cabidda ama khamrayacabnimada.AISE [eez] n.f. raaxo leh, sida kabo marka
ALÉATOIRE [aalyaatwaar] adj. wax aanlagu soconayo raaxo leh iwm.
hubaal ahayn, sida arrin lagu dhaqaaqo 00AISÉ [eezee] adj. 1. raaxo leh, sida shaqo
in wax ka soo baxayaan iyo inkale aan la
raaxo leh 00 aad u sahlan. 2. Une
personhubin.
ne aisée: qof ladan.
ALENTOUR [aalantuur] adv. ku hareeraysan. -
AISÉMENT [eezeemàn] adv. si sahlan, sida
Une maison avec des arbres alentour: guri
mashaakil si sahlan 100 xalliyo iwm.
geedo ku hareeraysan yihiin.
AISSELLE [eeseel]n.f. kilkilada.
ALENTOURS [aalantuur] n.m.pl. hareero. -
AJONC [aajoo'n] n.m. geed gaaban 00 Les alentours de la ville: magaalada
hareeqodaxo iyo ubax jaalle ah leh. raheeda.
AJOURNEMENT [aajuurnemàn] n.m. baajin, ALERTE [aaleert] adj. nololi ku jirto. - Il
dib u dhigid. - Le président a décidé marche d'un pas alerte: wuxuu u
socol'ajournement de la réunion: madaxwey- nayaa ama tallabada u qaadayaa si nololi
nuhu wuxuu go'aansaday dib u dhigidda ku jirto.
shirka (inuu shirka dib u dhigo).
ALERTE [aaleert] n.f. qaylodhaan.
AJOURNER [aajuurnee] V.dib u dhigid. -
ALERTER [aaleertee] V.qaylodhaamin, sida
Ajourner un rendez-vous: dib u dhigid meel shil ka dhacay 00 booliiska 100
qayballan. 2. Un candidat ajourné: mushar- lodhaamiyo iwm.
rax (qof isasoo sharraxay) 00 la diiday.
ALGÈBRE [aaljeebr] n.f. qayb xisaabaha ka
AJOUTER[aajuutee] V.ku darid, ku kordhin. mid ah 00 raqamada qaarkood xuruuf
- Je voudrais ajouter quelques lignes à lagu beddelo.
cette lettre: waxaan rabilahaa inaan
ALGÉRIE [aaljeerii] n.f. Aljeeriya.
waraaqdaan dhowr sadar ku daro.
ALGÉRIEN [aaljeeriya'n] adj. et n. qof
aljeeAJUSTER [aajustee]v.I. hagaajin. - Ajustez riyaan ah.
bien le couvercle: daboolka ama hadada si
ALGUE [aalg] n.f. geed biyaha ka dhexbaxa.
fiican ugu hagaaji. 2. Je dois ajuster mes
ALIBI [aaliibii] n.m. caddayn, sida qofdépenses à mes revenus: waa inaan
iswaadembi lagu tuhmay 00 caddeeya inuufajiyaa kharajkayga iyo dakhligayga.
shaqaynayay saacaddii dembigu dhacay
ALAMBIC [aalaanbiik] n.m. makiinad
khammadaxdiisuna u markhaati furta iwm.
ro lagu sameeyo.
ALIÉNATION [aalyeenaasyoo'n] n.f. waalli.
ALARME [aalaarm] n.f. qaylodhaan. - Dès le
ALIÉNÉ [aalyeenee] adj. et n. qof waalan.début de l'incendie, un locataire a donné
ALIMENT [aaliima'n] n.m. cunto.l'alarme: isla markii Ull dabku bilowday
36ALIMENTER AMAIGRIR
ALIMENTER [aaliimantee] v. cuntaysiin, sida ALLUVIONS [aaluvyoo'n] n.f.pl. dhooqo, ciid
ilmo yar 00 cunto la siiyo iwm. iyo dhoobo iskujira 00 ay biyo soconaya
dhulka ku reebaan.
ALLÉCHER [aaleeshee]v. soo jiidasho, sida
qof hadal macaan dadka ku soo jiita iwm. ALMANACH [aalmaanaa] n.m. taariikh ka
kooban isbeddelada hawada iyo
xiddigisALLÉE [aalee] n.£ waddo yar 00 meel dhir
ka.
badan dhexmarta.
ALORS[aaloor] adv. markaas, haddaba. 1.
ALLÈGRE [aaleegr]adj. nololi ku jirto, sida
J'étais alors un enfant: markaas 00 aan
qof hadal nolol ku jirto leh.
carruur ahaa. 2. Vous êtes content? Alors
ALLER [aalee]v.I. aadid. - Il va à l'école: tant mieux: waad faraxsantahay soo
iskoolkuu aadayaa. 2. Cette route va à maaha? Marka waa fiican.
Bosaso: jidkaani wuxuu aadaa Boosaaso.
ALoumE[aaluweet] n.f. shimbir uu
noo3. Comment allez-vous?: sidee tahay, iska
ceedu aad ugu badan yahay meelaha
miyiwarran? 4. Les affaires vont mal:
arrimaga ah.
ha ganacsigu si xun bay u socdaan (suuq
ALOURDIR [aaluurdiir] v. cuslaansho, cus-ma leh). 5. Ce complet vous va bien:
layn.iskujooggaan si fiican baad ugu soo
baxday (waad ku qurxoon tahay). 6. Je vais ALPAGE [aalpaaj] n.m. caws ka baxa
buurapartir: waan baxayaa. 7. Je veux m'en ha dhaadheer dushooda.
aller: inaan baxaan rabaa.
ALPES [aalp] n.f.pl. buuraraha Albiska ee
ALLER [aalee]n.m. sii socod. - À l'aller, qaaradda Yurub.
nous avons voyagé en voiture: sii
socodALPHABET[aalfaabee]n.m. alifbeeto (A ilaa
kii, waxaannu ku safarnay gaari.
Z).
ALLIANCE[aalyaans]n.£ 1. isbahaysi,
isgaaALPINISME[aalpiiniism] n.m. qayb
isboortishaanbuursi. 2. faraati marka la isguursa- ga ka mid ah ee ku saabsan tafidda ama
nayo farta la isu geliyo ama dadka isqaba
koritaanka buuraha.
qaataan 00 ah dhaqan kiriistaan.
ALPINISTE [aalpiiniist] n. qof xariif ku ah
ALLIER [aalyee]v. isgaashaabuuraysi. tafidda ama koritaanka buuraha.
ALLO [aaloo] interj. halow! (waxay tilmaan
ALTÉRER [aalteeree] v. doorin, qayirid, sida
u tahay bilowga wadahadal telefoon). - maro qorraxda ama dhaqidda ku
qayiranAllô! qui est à l'appareil?: halow! yaa ta 00 midabkeedu isdooriyo iwm.
hadlaya?
ALTERNER [aalteernee]v. isweydaarasho, sida
ALLOCATION [aalookaasyoo'n] n.£ lacag 100 habeenka iyo maalintu isuweydaartaan.
shubo xaasaska carruurta leh.
ALTERNATIVE [aalteernaatiiv] n.£ kala
dooraALLOCUTION [aalookusyoo'n] n.£ khudbo shada, sida qof la kala doorsiiyo inuu
ruqgaaban 00 soo dhoweys ah. saysto ama amarka la faray fuliyo iwm.
ALLUMER [aalumee] v. shidid, daarid. ALTITUDE [aaltiitud] n.f. korrayn. - Un
sommet de 3000 mètres d'altitude: buur
ALLUMmE [aalumeet] n.f. tarraq, kibriid.
dhulka ka korraysa 3000 mitir.
ALLURE [aalur] n.f. xawaare. - La voiture
ALUMINIUM [aalumiinyoom] n.m. bir aad uroule à toute allure: gaarigu wuxuu ku
jilicsan.socdaa xawaare sare.
AMADOUER [aamaadwee] v. sasabid.
ALLUSION [aaluzyoo'n] n.f. sarbeeb, sida
hadal sarbeeb ah. AMAIGRIR[aameegriir]v. caatoobid.
37AMALGAME AMNÉSIE
AMBULANT [aanbulaa'n] adj. ganacsade alaa-AMALGAME [aamaalgaam] n.m. isku dhafka,
booyinka la warwareega 00 aan meel uusida sheekooyin isku dhafan 00 noocyo
ku gato lahayn.badan 00 la isu geeyay ka kooban iwm.
AME [aam] n.f. naf, ruux. - Rendre l'âme:AMANDE [aamaand] n.f. miro qolof adag leh
naf ka bixid (dhimasho).00 macmacaanka laga sameeyo.
AMÉLIORATION [aameelyooraasyoo'n] n.£
AMANDIER [aamaandiyee] n.m. geedka
mirahagaajinta, horumarinta.haas macmacaanka laga sameeyaa ka
baxaan. AMÉLIORER [aameelyooree] v. hagaajin,
horumarin, sidii hore ka fiicnayn.
AMANITE [aamaaniit] n.£ guswaraabe
bacaAMÉNAGER [aameenaajee] v. habayn, xallin,roor ah 00 lagu dhinto.
sida guri xafiis ahaan 100 habeeyo iwm.
AMARRE [aamaar] n.£ xarig doonniyeed.
AMENDE[aamand] n.£ ganaax.
AMARRER [aamaaree] v. xarig ku xirid, sida
AMENER [aamenee] v. hoggaamin, kaxayn, udoonni yar 00 xarig lagu xiro si aan hirku
wadid.
u qaadin.
AMER [aameer] adj. dhadhan kharaar, sida
AMAS [aamaa] n.m. wax badan, sida
burkafee aan sonkor lagu darin.
bur badan iwm.
AMÉRICAIN [aameeriikaa'n] adj. et n. qof
AMASSER [aamaasee] v. tuumin, meel isugu
maraykan ah.
keenid.
AMÉRIQUE [aameeriik] n.f. Ameerika.
AMATEUR [aamaateer] adj. et n. wax qof
AMERRIR [aameeriir] v. bad ku dul degid.
jecelyahay aan laakiinse xirfad u ahayn,
AMERTUME [aameertum] n.f. 1. kharaar. 2.sida qof muusikada jecel qalabkana
garaatiiraanyo, caloolxumo.ci yaqaan laakiinse aan xirfad ka dhigan.
AMEUBLER [aamooblee] v. falid dhul
beeAMBASSADE [aanbaasaad] n.£ safaarad.
reed.
AMBASSADEUR [aambaasaadeer] n.m. safiir.
AMI[aamii] n.m. saaxiib.
AMBIANCE[aanbiyaans] n.£ jawi, sida shir
AMICAL [aamiikaal] adj. saaxiibnimo, sida
uu jawi farxad leh ka muuqdo iwm.
salaan saaxiibnimo.
AMBIGU[aanbiigu] adj. maldahan, sida
AMICALEMENt [aamiikaalma' n] adv. si
hadal maldahan 00 aan micnihiisu
cadsaaxiibtinnimo leh, sida labo qof 00 si
dayn iwm. leh u wada sheekaysta
AMBIGuïTÉ [aanbiigwiitee] n.f. maldahaad, 1wm.
sida hadal maldahan 00 micnihiisu
cadAMINCIR [aamaansiir] v.I. dhuudhuubid,
dayn. sida maro dhexda la dhuudhuubo (la
yareeyo) iwm. 2. S'amincir: isdhuudhuu-AMBITIEUX [aanbiisyoo] adj. qof himmad
badan, han badan. bid, iscaatayn, sida gabar cayilka diidaysa
1wm.
AMBITION [aanbiisyoo' n] n.f. han, himmad,
AMITIÉ [aamiityee] n.£ saaxiibtinnimo.damac. - Son ambition est d'être élu
député: himmaddiisu waa in dibitaati 100 AMIRAL [aamiiraal] n.m. darajo ciidameed
doorto. 00 uu qaato sarkaalka ugu sareeya
ciidanka badda.
AMBULANCE [aanbulaans] n.f. baabuur loogu
talagalay in lagu qaado dadka jirran iyo AMNÉSIE [aamneezii] n.f. xusuus darro ama
kuwa dhaawaca ah. xusuus la'aan.
38AMNISTIE ANÉMONE
AMNISTIE [aamniistii] n.f. caBs guud 00 100 2. Les enfants s'amusent dans la cour:
Bdiyo dad la xukumay. carruurtii waxay ku dhex ciyaarayaan
bannaanka yar ee wareegsan.AMNISTIER [aamniistiyee] v. caBs u Bdin.
AMYGDALE [aamiidaal] n.f. hilibdalqo.AMOINDRIR [aamwaandriir] v. dhimid,
yarayn. AN[aà n] n.m. sannad. - Sa maladie a duré
un an: jirradiisu waxay qaadatay hal sana.
AMOLLIR [aamooliir] v. jilcin, sida wax
qarraxdu ku dhacday 00 jilcay laakiinse aan ANALOGIE [aanaaloojii] n.f. isu ekaansho,
dhalaalin. sida isu ekaansho eey iyo yeey iwm.
AMORCE [aamoors] n.E dixiri ama walax ANALYSE [aanaaliiz]n.f. 1. falanqayn ama
kale 00 birta jillaabashada afka loogu xiro lafagur arrin lagu sameeyo. 2. baaritaan. -
si kalluunku u soo raaco. Analyse du sang: baaritaan dhiig, sida
dhiig jirro laga baarayo.
AMORTIR [aamoortiir] v. khatar dhimid,
sida qof meel ka soo dhacay 00 kaddiifad ANALYSER [aanaaliizee] v.I. lafagurid,
falanqayn, sida arrin la falanqeeyo. 2. baarid,ku dul dhaca 00 ay kaddiifaddaasi
khatartii soo gaari lahayd yarayso iwm. sida biyo ceel ku jira 00 la baaro si loa
ogaado in la cabbi karo iyo in kale.AMOUR[aamuur] n.m. jacayl.
ANANAS [aanaanaas] n.m. canannaas (miro
AMOUREUX [aamuuroo] adj. et n.m. qof
dhulalka kulul ka baxa).jacayl hayo.
ANARCHIE [aanaarshii] n.f. dawlad la'aan uuAMOUR-PROPRE [aamuurproopr] n.m. qab,
qofkastaa wuxuu rabo sameeyo 00 aanislaweynaan.
xukun qabanayaa j irin.
AMPHIBIE [aanBibii] adj. nafley biyaha
ANATOMIE [aanaatoomii] n.f. barashada cil-dhexdooda iyo dibeddaba ku noolaan
miyeed ee jirka noolaha.karta, sida rahda, qubada (diin ceelaadka)
twm. ANCÊTRE [aanseetr] n.m. dadkii inaka
horeeyay ee aan ka soo farcannay.AMPHITHÉATRE [aanBitiyaatr] n.m. qol weyn
00 ay yaalliin miis dugsiyeedyo 00 sida ANCHOIS [aanshwaa] n. m. kalIuun yar
yar.jaranjarooyinka u kala koreeya.
ANCIEN [aansiya'n] adj. qaddiim ah.
AMPHORE [aanfoor] n.f. aashuun weyn 00
ANCRE [aankr] n.f. barroosin.
labo dhegood leh 00 lagu kaydiyo
cabbiANCRER [aankree] V.maskax ku hayn, sida
taannada iyo mirahaba.
wax qofka markasta maskaxdiisa ku jira
AMPLE [aanpl] adj. shay waasac ah, sida 00 uu ka fekero.
kabbood ama shaati waasac ah (ballaaran)
ANDOUILLE [aanduuy] n.E xiidmo doofaar.
twm.
ÂNE [aan] n.m. dameer.
AMPLIFIER [aanpliifyee] v. kordhin, kor u
ÂNESSE [aanees]n.f. dameerta.qaadid, sida raadiye ama makarafoon
codkiisa kor loa qaado iwm. ANÉANTIR [aaneyaantiir] v. burburin,
baabi'in, sida magaalo dhulgariir baabi'iyo.AMPOULE [aanpuul]n.f. nal.
ANECDOTE [aaneekdoot] n.f. sheeko gaaban.
AMPUTATION [aanputaasyoo'n] n.E goynta,
sida qof far ama lug laga gooyo. ANÉMIE [aaneemii] n.f. dhiig yaraan.
AMPUTER [aanputee] v. goyn, sida qof lug ANÉMIER [aaneemyee]V.tabar yarayn.
ama far laga gooyo.
ANÉMONE [aaneemoon] n.f. geed yar 00 leh
AMUSER[aamuzee] v.I. u shactirayn, sida ubax balballaaran 00 cad 00 guryaha lagu
qof dadka u shactireeya si uu uga qosliyo. sharraxdo.
39ANTIDOTEANESTHÉSIE
ANESTHÉSIE [aaneesteezii] n.£ suuxinta qof ANOMALIE [aanoomaalii] n.£ aan caadi
ahayn, sida kulayl aan caadi ah 00 yimaa-la qalayo si uusan xanuunka u dareemin.
da iyadoo xilli qaboobe ah lagu jiro iwm.ANFRACTUOSITÉ [aanfraaktu' ooziitee] n.f. hog
ama god dhadhaab ka dhex qodan. ANONYME [aanooniim]adj. magacla'. - Une
lettre anonyme: warqad la'aan ah.
ANGE [aanj] n.m. malag.
ANORAK[aanooraak] n.m. jaakad isboortis
ANGINE [aanjiin] n.t: jirro cunaha ku
dhacah 00 roobkana celisa.da.
ANSE [aans] n.t: dheg ama siddo danbiil.
ANGLE [aangl] n.m. xagal, sida xagal toosan
00 90 digrii ah. ANTAGONISME [aantaagooniism] n.m.
m ucaaradnimo ka dhexj irta xisbiyo
siyaaANGOISSE [aangwaas] n.£ murugo.
sadeed.
ANGORA [aangooraa] adj. dhogor dhaadheer
ANTÉCÉDENT [aanteeseedaàn] n.m. magac
00 jilicsan.
uu booskiisa galo magac u yaal xiriiriya
ANGUIllE[aangii] n.f. kalluun dhuuban 00
weero (pronom relatif).
maska u ego
ANTENNE [aanteen] n.f. anteeno.
ANIMAL [aaniimaal] n.m. xayawaan.
ANTÉRIEUR [aanteeryeer] adj. hore. - La
ANIMATION [aaniimaasyoo'n] n.f.
dhaqdhapériode antérieure à la guerre: waqtigii ka
qaaq ama xarakaad. - Ce quartier est plein
horeeyay dagaalka.
d'animation: xafaaddaani xarakaad bay
ANTÉRIEUREMENT [aanteeryeermàn] adv. kaleedahay (waxbaa kala socda).
hor.
ANIMER [aaniimee] v. nooleyn, xarakaad u
ANTHROPOPHAGE [aantroopoofaaj] adj. et n.yeelid. - Animer un débat: nooleyn dood
dadqal.ama xiiso iyo xarakaad u yeelid.
ANTHROPOLOGIE [aantroopooloojii] n.f.
cilmiANIMATEUR [aaniimaateer] n.m.
qabanqaaga barashada dadka iyo dhaqamadooda.biye barnaamij.
ANTHROPOLOGUE ou ANTHROPOLOGISTE
[aantrooANIMOSITÉ [aaniimooziitee] n.t: nacayb.
pooloog ama aantroopooloojiist] n. qofka
ANIS [aanii] n.m. dhir cuntada lagu
udgoobarta ama ku takhasusa dadka iyo
dhaqanaysiiiyo.
madooda.
ANNEAU [aanoo] n.m. faraati.
ANTI [aantii] préf. horkabe tilmaama lid
ANNÉE [aanee] n.t: sannad. ama hore. - Antichar: lid kaare.
ANNEXE [aaneeks] adj. et n.£ lifaaq. ANTIAÉRIEN [aantieeriyàn] adj. lid
dayuuraANNIVERSAIRE [aaniiveerzeer] n.m. sannad- deed (hub dayuuradaha lagula dagaallamo
guuro. ama meel weerar dayuuradeed lagaga
gabbado) .
ANNONCE [aanoons] n.f. khabaar, ogeysiis.
ANTIBIOTIQUE [aantiibiyootiik] n.m. daawo
ANNONCER [aanoonsee] v. sheegid, ku
dha100 isticmaalo ka hortagga cudurada qaar-waaqid.
kood.
ANNUAIRE [aanu'eer] n.m. buug sannadkiiba
ANTICHAMBRE [aantishaanbr] n.f. qol dadkamar soo baxa 00 ay ku qoran yihiin
lamqaabilaadda sugaya fariistaan.barada telefoonnada ee magaalo iyo
nawaaxigeeda. ANTICIPER [aantiisiipee] V.hormarin, soo
hormarin.
ANNUEL [aanuweel] adj. sannadle ah. - Une
fête annuelle: feesto sannadkiiba mar la ANTIDOTE [aantidoot] n.m. daawo sunta lid
qabto. ku ah.
40ANTILLES APPAREIL
A-PEU-PRÈS [aapoopree] n.m. qiyaastii, uguANTILLES ou CARAïBES [aantiiy ama
kaaraàiib] n.£ pl. jasiirado ku yaa1 inta u dhowaan.
dhexaysa Koonfurta iyo Bartamaha
APHTE [aaft] n.m. nabaro yar-yar 00 afka
Ameerika 00 ay ka mid yihiin: Kuuba, ka soo baxa.
Haàiiti, Jamaàiik Oamayka) iyo qaar
APICULTEUR [aapiikulteer] n.m. qof shinni
faransiis ah, sida: Guwaadeeluub,
koriya ama beera.
Maartiniik.
APICULTURE [aapiikultur] n.£ korinta ama
ANTILOPE [aantiloop] n.£ baciid.
beeridda shinnida.
ANTIPATHIE [aantipaatii] n.f. karaahiyo.
APITOYER [aapiitwaayee] v. u nixid, u
naxaANTIPATHIQUE [aantipaatiik] adj. karaahiyo riisasho.
ah.
APLOMB [aaploonb] n.m. dheellitir, isu
miiANTIPODES [aantipood] n.m.pl. lid, ka soo saanaan.
horjeed.
APOCALYPSE [aapookaaliips] n.£ baabà, sida
baaba' ka hara magaalo dayuurado garaa-ANTIQUITÉ [aantiikiitee] n.f. qadiinnimo.
ceen.
ANTIQUAIRE [aantikeer] n. meel alaabo
APOGÉE [aapoojee] n.m. heerka ugu sar-qadiin ah lagu iibiyo.
reeya ee la gaari karo, sida talis, xuku
uANTISÉMITE [aantiseemiit] adj. et n. siyaasad
mad guul heerkii ugu sarraysay gaaray.
ku wajahan nacaybka yuhuudda.
APOLOGIE[aapooloojii] n.f. qoraal ama
ANTISEPSIE [aantiseepsii] n.f. hab lagula hadal cududaar u samaynaya ama
difaadagaallamo cayayaanka yar-yar ee cudura- caya qof dembiile ah.
da keena.
APOSTROPHE[aapoostroof] n.f. xadaf ama
ANTISEPTIQUE [aantiseeptiik] adj. ka hortage hamsa (' ). - Afka faransiiska xadafka ama
faafid cud ur ama faafid nabar. hamsadu waxay raacdaa: le, la, je, me, te,
se, ne, de, que, ce iwm.ANXIÉTÉ [aanksyeetee] n.f. walwal.
APOTHÉOSE [aapooteyooz] n.t guul, shara£ANXIEUX [aanksiyoo] adj. walwalsan.
APOTRE [aapootr] n.m. mad'habad, mabda'.AOOT [uut] n.m. bisha agoosto.
- Gandhi s'était fait l'apôtre de la
non-vioAPACHE[aapaash] n.m. burcad (magac 100
lence: Gaandi wuxuu ku dagaallamay
yiqiin Hindida ku noolayd
mabdà a xoogsheegasho-la' aan ta.
Teeksaas / Ameerika).
APPARAITRE [aapaareetr] v. muuqasho.
APAISEMENT[aapeezma'n] n.m. 1.dejinta
APPARENCE [aapaarans] n.£ muuq ama
ama xasalinta qof caraysan. 2. bi'inta oon,
muuqaal. - Cette maison a une belle
gaaJo twm.
apparence: gurigaani muuq ama muuqaal
APAISER[aapeezee]v. 1. xasilin, dejin ama qurxoon buu leeyahay.
qaboojin qof caraysan. 2. oon bi'in, gaajo
APPARENT [aapaara'n] adj. muuqda. - une
bi'in.
tache très apparente: bar wasakh ah ama
APARTÉ [aapaartee] n.m. wax goonni la gaashi aad u muuqata.
isugu sheego.
APPARITION[aapaariisyoo'n] n.f. soo
shaacAPERCEVOIR [aapeerseevwaar] v. meel fog ka bax.
arkid.
APPAREIL [aapaareey] n.m. 1. qalab, sida
APÉRITIF [aapeeriitiif] n.m. cabbitaan aal- makiinad kafee lagu shiido, makiinadda
kolo leh 00 cuntada laga hormariyo. boorka nuugta ee guryaha lagu nadiifiyo
41APPAREILLER APPROBATION
iwm. 2. Qui est à l'appareil?: yaa tele- APPLICATION [aapliikaasyoo'n] n.f.
dabafoonka ka hadlaya? 3. Un appareil s'est khaad, adeegsi, isticmaal, sida sicir cusub
écrasé au décollage: dayuurad baa burbur- 00 la dabakho iwm.
tay markay kacaysay.
APPLIQUER [aapliikee] v. dabakhid,
adeegsasho, isticmaalid, sida sharci ama qaynuunAPPAREILLER [aapaareeyee]v. bixitaan isu
diyaarin, sida doonni la rarayo 00 bixitaan la dabakho, la adeegsado iwm.
isu diyaarinaysa iwm.
APPOINT [aapwaa'n] n.m. faire l'appoint:
dhiibid sarif lacageed 00 sax ah.APPARTEMENT [aapaartema'n] n.m.
abaartamento, qayb guri, sida dhisme weyn 00
APPOINTEMENTS [aapwaantemà n] n.m. pl.
dabaqyo ah 00 dabaqiiba dhowr abaarta- mushahaar.
mento ka kooban yahay.
APPORTER [aapoortee] v. keenid, qaadid. 1.
APPARTENANCE [aapaartenaans] n.E ku xir- Le facteur nous a apporté le courrier:
naansho, ka tirsanaansho ama ka mid boostaalihii baa wuxuu noo keenay
waraanoqosho, urur, koox iwm. qihii boostada naloo ku soo diray.
APPARTENIR [aapaarteniir] v.I. mulki u APPOSER [aapoozee] v. Tu dois apposer ta
lahaansho. - Cette voiture m'appartient: signature au bas du texte: waa inaad
gaarigaan anigaa mulki u leh (anigaa iska saxiixaaga saartaa qoraalka hoostiisa.
leh). 2. ka tirsanaansho, sida xayawaan ka
APPOSITION[aapooziisyoo'n] n.f. gramme
tirsan nooca xayawaannada naasleyda ah
(naxwe): eray ama koox erayo ah 00 suga
1wm.
ama caddeeya micnaha eray kale, sida:
APpAT [aapaa] n.m. dixiri ama walax kale Paris, capitale de la France: Paariis, waa
00 birta kalluumaysiga lagu xiro si kal- caasumadda Faransiiska.
luunku u soo raaco.
APPRÉCIER [aapreesyee] v. ka maqsuu did,
APPEL [aapeel] n.m. 1. wicitaan, u yeeri- raalli ka noqosho. - J'apprécie ce gâteau:
taan. 2. racfaan ama codsasho in dacwad- macmacaankaan waa ka maqsuuday (i
daada dib 100 qaado. raalligeliyay).
APPELER [aapeelee] v.I. u yeerid. 2. APPRÉHENDER [aapree' andee] v.I. qabasho,
Comment appelle-t-on cet outil?: maxaa xirid. 2. baqid, cabsasho.
la yiraahdaa ama loogu yeeraa qalabkaan
APPRENDRE [aaprandr] v.I. barasho, sida
farsamo? 3. Ce chien s'appelle Dick:
eeyqof af ingiriis ama wax kale barta. 2. J'aigaan waxaa la yiraahdaa Diik.
appris cette nouvelle par la radio:
khaAPPENDICE [aapandiis] n.m. 1. lifaaq ama baarkaan waxaan ka maqlay raadiyaha.
qoraal gadaallaga raaciyo buug. 2. qabsin _
APPRENTISSAGE [aaprantiisaaj] n.m.
waxba(qayb yar 00 xiidmaha weyn ka farcanta).
rasho xirfadeed.
APPENDICITE [aapandiisiit] n.E Une
inflamAPPR£TER [aapreetee] v.I. diyaarin, sida
mation de l'appendicite: lahan ama
diyaarin cunto, qof baxaya 00
boorsooyinxanuun qabsin.
kiisa diyaarsada iwm. 2. Je m'apprête à
APPÉTIT [aapeetii] n.m. hamuun, sida qof partir: waxaan isu diyaarinayaa inaan
hamuun qaba (cuntada si fiican u cuna). baxo.
APPLAUDIR [aaploodiir] v. sacabin, u sacab APPRIVOISER [aapriivwaazee] v. - rabbayn,
tumid. sida qof xayawaan duurjoog ah rabbeeya.
APPLAUDISSEMENTS [aaploodiisma'n] n.m.pl. APPROBATION [aaproobaasyoo'n] n.E -
ogosacab. laansho, yeelid, ansixin.
42APPROCHER ARCHIPEL
APPROCHER[aaprooshee] v. u dhoweyn, u AQUARELLE [aakwaareel] n.E ranji midab leh
dhowaansho. - 1. Approche ta chaise de la 00 rib ah 00 biyo lagu khafiifiyo.
table: kursigaaga miiska u soo dhowee. 2.
AQUARIUM [aakwaaryoom] n.m. berked
La nuit approche, il faut rentrer: habeen- dhalo ka samaysan 00 lagu dhex hayo
kalkii waa soo dhowyahaye, waa inaan lu un nooI.
noqonnaa.
AQUATIQUE [aakwaatiik] adj. xayawaan ama
APPROPRIER (S') [saaproopriyee] v. pro hana- geed biyaha ku dhex nooI.
shoo
AQUEDUC [aakduk] n.m. tog ama kanaal
APPROUVER[aapruuvee] V.aqbalid, yeelid. biyo maraan.
APPROXIMATIF [aaprooksiimaatiif] adj. qiyaas AQUILIN [aakiilaa' n] adj. wax sida afka
shimu dhow leh. biraha u qalloocan. Un nez aquilin:
sandhuuban 00 qalloocan.APPROXIMATION [aaprooksiimaasyoo' n] n.f. u
dhowaanshada qiyaas ahaaneed, sida wax ARABE[aaraab] adj, et n. qof carab ah ama
culeyskiisu qiyaas ahaan 5 kiilo u dhow afka carabiga.
yahay iwm.
ARABESQUE [aaraabeesk] n.f. farshaxan laga
APPROXIMATIVEMENT [aaprooksiimaatiivma'n] soo minguuriyay fan muslimeed.
adv. qiyaas ahaan.
ARACHIDE [aaraashiid] n.f. lows.
APPUI [aapwii] n.m. 1. tiir, wax lagu
tiirsaARAIGNÉE [aareenyee] n.f. caaro.
do ama la cuskado, sida qof jaban 00
marARBITRAIRE [aarbiitreer] adj. go'aan ama
kuu soconayo ul cuskada. 2. taageero,
fikrad aan sabab ku salaysnayn ama aan sigara b.
fiican looga baaraandegin.
APPUYER [aapu'yee] v.I. tiirin, sida wax
ARBITRE [aarbiitr] n.m. garsoore ciyaareed.
gidaar lagu tiiriyo. 2. taageerid, garab siin.
ARBITRER [aarbiitree] V. garsoorid3. Appuyez sur ce bouton: batoonkaan
cadaadi ama riix. ARBORER [aarbooree] V.kor u taagid, sida
calan kor 100 taago iwm.ÂPRE [aapr] adj. dhadhan hah leh, sida
dhadhan miro aan bislaan. ARBRE [aarbr] n.m. geed.
APRÈS [aapree] prép. et adv. ka dib. 1. On ARBUSTE [aarbust] n.m. geed yar.
se reposera après le travail: waa
nasanARC [aark] n.m. 1. qaanso. 2. Un arc de
doonnaa shaqada ka dib. 2. La gare est triomphe: taallo sidii qaanso 100 dhisay.
après le carrefour: xarunta tareennadu
ARC-EN-CIEL [aarkansiyeel]n.m.
qaansoroowaxay ka damaysaa isgoyska jidka. 3. Le
baad.
chien court après un lièvre: eeygu wuxuu
ARCHAïQUE [aarkaa'iik] adj. qadiim ah, duqka daba ordayaa (cayrsanayaa) bakayle. 4.
ah, sida gaari qadiim ah iwm.D'après lui, tout cela est faux: siday isaga
la tahay, waxaas 00 dhan wax kama jiraan. ARCHÉOLOGIE [aarkiyooloojii] n.f.
aarkiyooloji (cilmiga ku saabsan barashada ilbaxni-A PROPOS [aaproopoo] adv. la xiriira ama
mooyinkii hore).khuseeya ma'Nduuca laga hadlayo. -
J'ignore tout à propos de cette affaire: ARCHÉOLOGUE [aarkiyooloog] n. qof ku
waan moogahay ama war uma hayo wixii takhasusay cilmiga aarkiyoolojiga.
arrintaan ku saabsan.
ARCHET [aarshee] n.m. ul dhuuban 00 100
adeegsado graaca qalabyada muusikada.APTE [aapt] adj. u jajaban, sida qof
shaqadiisa u jajaban iwm. ARCHIPEL[aarshiipeel] n.m. koox jasiirado
APTITUDE[aaptiitud] n.t u jajabnaan. ah.
43ARTARCHITECTE
ARCHITECTE [aarshiiteekt] n.m. qof sawira ARPENTER [aarpantee] v. socsocosho, sida
naqshadaha dhismayaasha. qof isagoo fekeraya qolka dhexdiisa marba
dhinac u socda ama meella
indha'indhayARCHITECTURE [aarshiiteektur] n.f. cilmiga
nayo 00 dhinacyada 00 dhan lagaga soodhismaha.
wareego.
ARCHIVES[aarshiiv]n.f.pl. arkiifiyo, xusuus
ARRACHER [aaraashee] v. rujin, sida geed ladhowr (meellagu uruuriyo ama lagu
kayrupyo twm.
diyo warqadaha iyo warbixinnada ku
ARRANGER [aaraanjee] v.I. hagaajin, diyaa-saabsan dawlad ama dad gaar ah).
rin, habayn, sida alaab kala daadsan 00 la
ARDENT [aarda'n] adj. kulul, sida qorrax
isku hagaajiyo iwm. 2. Arranger une
affaikul ul ama halgan kul ul iwm.
re: habayn ama xallin arrin. 3. Je
m'arranARDEUR [aardeer] n.£ firfircoonaan. gerai pour venir: anigaa sidaan ku imaan
lahaa isdebiridoona.ARDU [aardu] adj. adag, sida mashaakil
adage
ARRESTATION [aareestaasyoo'n] n.f. 1.
joojinARDOISE[aardwaaz]n.£ dhagaxyo mibab ta. 2. xiridda, xabisidda.
cawlan leh 00 guryaha saqaf looga dhigo. ARRfr[aaree] n.m. 1. joogsi. 2. Arrêt de
ARÈNE [aareen] n.f. goob ama meel weyn l'autobus: meel bas istaago.
00 heeraaran 00 bartamaheeda ciid lagu ARR£TER [aareetee] v.I. xirid, xabisid,
shubay 00 loogu talagalay marka labo nin qabasho. 2. joojin.
la isu saaro inay ku dagaallamaan ilaa
ARRHES [aar] n.f.pl. carbuun.
midkood nafta laga gooyo.
ARRIÈRE [aaryeer] adv., n.m. et adj. dib,
ARGENT [aarja'n] n.m. 1. qalin(macdan
gadaal.
qaali ah) 2. lacag.
ARRIÈRE-PENSÉE [aaryeerpansee] n.f. fikrad
ARGILE [aarjiil] n.f. dhoobo.
qofka u qarsoon.
ARGOT [aargoo] n.m. erayo wadajira, tibaax
ARRIVÉE[aariivee] n.£ imaatin.
ama tiraab aan ka mid ahayn afka 100
ARRIVER[aariivee]V.gaarid, imaansho.badan yahay.
ARROGANCE [aaroogaans] n.f. kibir badnaan,
ARGUMENT [aargumàn] n.m. cilaaqtan,
islaweynaan.muran, dood, sida mawduuc laga doodo.
ARROGANT[aaroogaa'n] adj. qof kibirARIDE [aariid] adj. oomane ah, sida meel
badan, islaweyn.oomane ah (aan biyo lahayn).
ARRONDISSEMENT [aaroondiismàn] n.m.
xaaARISTOCRATE [aariistookraat] n. aristoqraati
fad ama degmo magaalo weyn ka mid ah.(dabaqadda ladan ee bulshada).
ARROSAGE [aarozaaj] n.m. rushaynta, biyo
ARME [aarm] n.£ hub.
ku bilbilidda.
ARMÉE [aarmee] n.f: ciidan.
ARROSER [aaroozee] v. rushayn, biyo ku
bilARMER [aarmee] v. hubayn. bilid.
ARMISTICE [aarmiistiis] n.m. heshiis xabbad
ARSENAL [aarsenaal] n.m. meellagu
dayacjoojin.
tiro maraakiibta dagaalka ama meel hub
ARMOIRE [aarmwaar] n.f. armaajo. lagu uruuriyo.
AROMATISER [aaroomaatiizee] V.udgoonay- ARSENIC[aarseniik] n.m. sun jiirka lagula
siin, sida shaah dhir lagu daray. dagaallamo.
AROME [aaroom] n.m. riix ama ur udgoon. ART [aar] n.m. fan.
44ARTÈRE ASSISTER
ARTÈRE [aarteer] n.f. halbowle dhiig. ASPHYXIE [aasfiiksii] n.f. neef ku ceshoonka
ama neef ku dhegidda, sida dad ceel amaARTICHAUT [aartiishoo] n.m.nooc
khudradgodad macdaneed qodaya 00 neenu kuda ka mid ah.
ceshoonto.
ARTICLE [aatiikl] n.m. 1. qodob, sida qodob
ASPIRATEUR [aaspiiraateer] n.m. makiinadka mid ah heshiis, xeer ama sharci. 2. shay
kaddiifadaha lagu nadiifiyo 00 boorka kaama alaab, sida dukaan alaabooyin kala
dhuuqda.nooc ah iibiya. 2. maqaal, sida maqaal
ASPIRER [aaspiiree] v. 1. neefsasho. 2. ujoornaal ku soo baxa.
hanqal taagid, hawaysasho.
ARTICULER [aartiikulee] v. 1. ugu dhawaaqid
ASSAILLIR[aaseeyiir]v. weerarid.ama u qeexid si cad. 2. isku xirnaansho,
sida xubno qof. ASSAUT [aasoo] n. m. weerar.
ARTIFICE [aartiifiis] n.m. Un feu d'artifice: ASSAISONNER [aaseezoonee] v. iidaamid,
qaraxyo midabbo kala duwan bixiya 00 dhadhan u yeelid.
cirka 100 rido maalmaha iidaha.
ASSASSIN [aasaasain] n.m. gacan ku
ARTIFICIEL [aartiifiisyeel]adj. wax sanaaci dhiigle.
ah. - Un lac artificiel: haro ama war weyn
ASSASSINER [aasaasiinee] v. dilid.
00 sanaaci ah (dad qodeen).
ASSEMBLER[aasanblee]v. kulmin, shirin.
ARTILLERIE [aartiiyrii] n.f. madfaca ama
ciiASSENTIMENT[aasantiimin] n.m. ku raaci-danka madaafiicda.
taan fikradeed.
ARTILLEUR [aartiiyeer] n.m. askari ciidanka
ASSEOIR(S') [saaswaar] v. pro fariisasho.
madaafiicda ka tirsan.
ASSEZ [aasee]adv. kifaayo, ku filan. - J'ai
ARTISAN[aartiizaa'n] n.m. xirfadle, farsama
assez mangé: in igu filan baan cunay.
yaqaan.
ASSIETTE [aasyeet] n.f. saxan.
ARTISANAT[aartiizaanaa] n.m. farshaxan.
ASSIMILATION [aasiimiilaasyoo'n] n.f. 1.
ARTISTE[aartiist] n. 1. qof wax sawira ama
isu' ekeysiinta. 2. dhuuxidda, sida arrin la
naqshadeeya. 2. qof ku fiican fanka ama
dhuuxo (si fiican 100 fahmo).
farshaxanka.
ASSIMILER [aasiimiilee]V.1. u ekeysiin, sida
AS [aas] n.m. yeeke turub.
mooto sheellare baaskiilloo ekeysiiyo. 2.
ASCENSEUR [aasanseer] n.m. wiishka daara- dhuuxid, sida qof waxa uu baranayo si
fiiha dhaadheer lagu koro. can u dhuuxa. 3. Il s'est bien assimilé au
ASILE [aaziil] n.m. 1. magangelyo siyaasa- groupe: si fiican buu kooxdii u dhexgalay.
deed. 2. meel dadka waayeelka ah ee aan
ASSISES [aasiiz] n.EpI. La cour d'assises:
waxba haysan la seexiyo. 2. gabbaad, sida maxkamad dembiyada xukunta.
meel khatar lagaga gabbado.
ASSISTANCE [aasiistaans] n.E gargaar,
kaalASPECT [aaspee] n.m. muuqaal, sida qof mo.
muuqaal doqonnnimo leh.
ASSISTANT [aasiistaa'n] n.m. kalkaaliye,
kaaASPERGER [aaspeerjee] v. biyo ku firdhin, liye.
sida gaari dad jidka maraya biyo ku
firdASSISTER [aasiistee]V.1. goobjoogid. - J'ai
hiya.
assisté à la réunion: waxaan goobjoog
ASPÉRITÉ [aaspeeriitee] n.f. dhagax aan kor- ahaa shirkii. 2. kaalmayn, daryeelid. - La
kiisu sinnayn 00 meelo fiiqfiiqan leh. Croix- Rouge assiste les sinistrés:
Laanqayrta-cas waxay kaalmaysaa dadkaASPHALTE[aasfaalt]n.m. daamur iyo jaay la
isku daray. waxyeelladu soo gaarto.
45ATTRAPERASSOCIATION
ASSOCIATION [aasoosiyaasyoo'n]n.f. urur. ATTAQUE [aataak] n.f. weerar.
ASSOCIER[aasoosyee]v.I. ku biirid, xubin ATTAQUER [aataakee] v. weerarid.
ka noqosho. 2. la saaxiibid, saaxiib ka
dhiATTARDER (S'} [aataardee] v pro soo daahid.
gasho. 3. isku koox, isku urur noqosho.
AmlNDRE [aateeyndr] v.I. helid ama
gaaASSOIFFÉ [aaswaafee]adj. qof harraadan
rid dadaal badan ka dib. 2. tiigsasho wax
ama harraad hayo.
kaa fog ama meel dheer saaran. 3. ku
dhiASSOMMER[aasoomee]v. gaggabid ama cid, sida qof xabbad ama cudur ku
dhacwareerid, sida qof madaxa meel ku dhifsa- do.
day iwm.
ATTENDRE [aatandr] V.sugid, dhowrid.
ASSORTIR[aasoortiir] v. kulmin, isukeenid,
AmNTE[aatant] n.f: sugitaan.
isku xirid waxaabo isleh, sida xirmo
ATTENDRIR [aatandriir] v.I. jilcin, sida hilibubaxyo ah 00 si fiican isugu xiran iwm.
la jilciyo (aad 100 bisleeyo) iwm. 2.
naxaASSOUPIR (S') [aasuupiir] v. proseexasho
riis ku beerid, sida hadal dadka naxariis
gaaban.
ku beera.
ASSOUVIR[aasuuviir] V.dhergin, dhergid,
ATTENTAT [aatantaa] n.m. shirqool.
sida qof gaajo hayso 00 cunto ka dherga.
ATTENTION [aatansiyoo'n] n.f. digtoonaan,
ASSURANCE[aasuraans] n.f. caymis.
foojignaan.
ASSURER [aasuree]v.I. hubid. - Je vous
ATTÉNUER [aateenwee] v. fududayn, sida
assure que je n'exagère pas: waxaan kuu
wax culus 00 culeyska qaar laga dhimo.qirayaa (waxaan kuu hubaa) inaanan ka
ATTERRIR [aateeriir] V.soo cagadhigasho,badbadinayn. 2. caymin.
sida dayuurad soo cagadhigata, soo degta.ASTÉRISQUE [aasteeriisk] n.m. summad qaab
xiddigeed leh (*). ATTERRISSAGE [aateeriisaaj]n.m. soo
degidda, soo cagadhigashada.
ASTHME [aasm] n.m. cudurka neeha.
ATTESTATION [aateestaasyoo'n]n.f: shahaado
ATELIER [aatelyee]n.m. hooso
farsamayaama warqad markhaatikac ah.qaan.
ATTESTER[aateestee]V.caddayn, ka mar-ATHLÈTE [aatleet] n. ciyaaryahan ciyaraaha
khaatikicid.fudud ka qaybqaata, sida oroddada,
booddada iwm. ATTIRAIL[aatiiraay] n.m. qalab, sida qalab
kalluumaysi iwm.ATMOSPHÈRE [aatmoosfeer] n.f. hawada
dhulka ka sarraysa. ATTIRER [aatiiree] v. soo jiidasho, sida birlab
biraha kale soo jiidata ama qof muusikaduATOME[aatoom] n.m. saxarka ugu yar ee
soo jiidato 00 muusikada jecel iwm.maatarku ka kooban yahay ee aan la sii
qaybin karin. ATTISER [aatiizee] v. hurin, sida dab la
huriyo.ATROCE [aatroos] adj. Une douleur atroce:
xanuun aad u daran.
ATTITUDE [aatiitud] n.f: qaab qof leeyahay,
sida qof qaab aan firfircoonayn 00 caajis-ATROCITÉ [aatroosiitee] n.f. fal aad u xun 00
low ah leh iwm.naxariis darro ah.
ATTRACTION [aatraaksiyoo'n] n.f. soo jiida-ATTACHER [aataashee] v. xirid, sida suun la
shada.xirto ama neef xarig lagu xiro iwm.
ATTAQUANT [aataakaa' n] n.m. qof weerar ATTRAPER [aatraapee] v.I. qabasho,
qabsaqaada. sho, sida qof wax 100 soo tuuray qabta
46