141 pages
Danish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Rollespil

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
141 pages
Danish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Description

De fleste har hort om det, og nogle endda set det: Unge mennesker, der klAedt ud som middelalderriddere, elver og orker, udkAemper drabelige slag med store gummikoller og svAerd rundt om i de danske skove. Det er sjovt, og det er rollespil - live. Men hvad er rollespil egentlig? Rollespil dAekker over en rAekke af aktiviteter, hvor mennesker helt eller delvist patager sig andre identiteter (roller) inden for et afgrAenset tidsrum og inden for rammerne af en fAelles fortAelling. Formalet kan vAere pAedagogisk, kunstnerisk eller terapeutisk, men rollespillet er i stigende grad ogsa fritidsbeskAeftigelse. Denne antologi beskAeftiger sig med rollespillet i dets mange facetter og analyserer rollespil som en sammensat aktivitet, der bade er teater, historiefortAelling, selviscenesAettelse, pAedagogik og selvmobiliseret fritidskultur. Antologien belyser rollespillets sAerlige form og karakteristika gennem konkrete analyser og teoretiske overvejelser. Men rollespillet sAettes ogsa ind i en storre kontekst, hvor der trAekkes linjer mellem rollespillet som aktuel fortAelleform og beslAegtede pAedagogiske, psykologiske, kunstneriske, religiose og hverdagskulturelle fAenomener.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 janvier 2006
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771246889
Langue Danish

Informations légales : prix de location à la page 0,0112€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait