44 pages
Danish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

SFO og fritidshjem for de seks til niarige born

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Mere end 200.000 born i alderen mellem seks og ni ar er daglige brugere af pAedagogiske fritidstilbud som skolefritidsordningen (SFO) og fritidshjemmene. Alligevel har disse pAedagogiske tilbud kun i mindre grad vAeret underkastet forskningens sogelys. Det er anledningen til at der i 2001 blev ivAerksat et forskningsprojekt, der skal belyse fritidsinstitutionerne savel kvantitativt som i forhold til pAedagogiske holdninger til samordning mellem skole og fritidstilbud.Projektet falder i to dele, og det er den forste undersogelsesfase, hvis resultater hermed publiceres. Pa grundlag af et sporgeskema til samtlige landets mere end 1.800 ledere af SFO og fritidshjem dannes et overblik over omradet, og det suppleres med en kortere gennemgang af eksisterende viden om, hvorledes dette brogede fritidsinstitutionslandskab ser ud.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 30 juillet 2003
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771246933
Langue Danish

Informations légales : prix de location à la page 0,0052€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait