114 pages
Danish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Sfo under forandring

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Sfo under forandring - samordning med skolen, pAedagogiske funktioner og pAedagogmedhjAelpernes opgaver er en bog om Skole-og Fritidsordningen. Bogen er resultatet af en landsdAekkende undersogelse, der bygger pa svar fra tre sporgeskemaer til aktorer med tilknytning til sfo'en: Skoleledere, sfo-ledere og pAedagogmedhjAelpere. Undersogelsen er reprAesentativ, og udvAelgelsen er foregaet pa grundlag af en tidligere totalundersogelse af det samlede antal fritidsinstitutioner for born i alderen seks til ni ar.Undersogelsen er gennemfort som en sporgeskemaundersogelse med to hovedformal:- at afdAekke den aktuelle udvikling pa sfo-omradet i forhold til de pAedagogiske opgaver og aktiviteter, herunder samarbejdet med skolen, samt ledernes forventninger til den kurs, samordningen mellem sfo og skole vil tage i de kommende ar. - at belyse det ikke-uddannede pAedagogiske personale i sfo'en, deres pAedagogiske funktioner og deres rolle i det praktiske samarbejde mellem sfo og skole.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 30 mai 2004
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771246940
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0085€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait