129 pages
Danish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Udsatte born i dagplejen

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Dagplejere og dagplejepAedagoger moder socialt udsatte born allerede ved begyndelsen af deres livsforlob og har derfor enestaende chancer for at give disse born indgaende stotte emotionelt, socialt og intellektuelt. Denne bog belyser gennem bade kvantitative og kvalitative analyser dagplejens muligheder for at hjAelpe de udsatte born bedre pa vej videre i livet, ind i bornehaven, skolen og videre frem.Undersogelsen har sit udspring i en serie af forskningsprojekt om udsatte born i dagtilbud og er den forste af sin art, som fokuserer pa dagplejeinstitutionen som del af samfundets samlede satsning i forsoget pa at modvirke negativ social arv.Ved hjAelp af sporgeskemaer og interview kortlAegges dagplejernes syn pa udsathed, generelle mal og pAedagogiske principper samt arbejdet med lAering og lAereplaner. Samtidig sporges der til dagplejernes egne opfattelser af muligheder og barrierer for at gennemfore den optimale indsats. Derved synliggor bogen en central, men ofte overset faggruppes egne visioner og ideer til forbedringer inden for arbejdet med socialt udsatte born.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 janvier 2009
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771247459
Langue Danish

Informations légales : prix de location à la page 0,0080€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait