L

L'histoire d'Haïti racontée aux enfants

-

Livres
54 pages

Description

Mimi Barthélemy fait découvrir Haïti aux enfants du monde entier. L’histoire d’Haïti racontée aux enfants est celle de la petite Mimi, adolescente, qui raconte son pays. Passionnée, elle invite les enfants du monde à survoler quelques grands moments de l’histoire, de la période précolombienne à l’époque contemporaine en passant par l’esclavage. La petite Mimi raconte, dans une perspective plutôt ludique, l’épopée haïtienne.

Sujets

Informations

Publié par
Ajouté le 09 mai 2014
Nombre de lectures 12
EAN13 9782897121846
Licence : Tous droits réservés
Langue Français
Signaler un abus
Mimi Barthélémy L’HISTOIRED’HTI RACONTÉE AUX ENFANTS ISTWA PEYI DAYITI AK TI MIMI Illustrations d’Élodie Barthélémy
Traduction créole: Maximilien Laroche
 nèak respè, mesyedamlasosyete,  mpral rakonte nou yon ti bout istwa yon ti bout ti peyi. Yon ti bout ti peyi mounpakonnen byen. Yon ti bout ti nègès k ap rakonte kijan l wè istwa peyi pa l, Ayiti.  Apre Kiba, Ayiti se dezyèm pi gwo zile nan zantiy yo. Nan tan lontan, Endyen zile a, Tayino yo, te rele li Ayiti, sa ki vle di peyi mòn sou mòn. Lè Blanpanyòl yo te debake an 1492, yo te debatize Ayiti, yo te ba li non Ispayola, ki vle di tiEspay. Jalouzi fè lòt Blan Ewòp yo kouri vin chache bay Panyòl yo pakala. Men, se Franse yo, apre anpil batay, ki te resi wete yon moso Ayiti nan men Panyòl yo. Nan lane 1697, lapè siyen sou papye, nan vil Riswik. Zile a separe an 2. Se konsa Franse vin gen lalwa sou moso bò lwès zile a. Yo debatize bout pa yo a, yo rele li Sen Domeng. Lè Blanpanyòl fin detwi tout ras Endyen Tayino yo, yo kouri nan peyi Lafrik al chache esklav. E, se sou do moun sa yo, Blan franse pral fè Sen Domeng tounen on ti bijou pou Lafrans. Gwo bèl Palè Vèsay la, se nan swe eslav, nan travay sou plantasyon sik, kafe ak digo, yo bati l. Lafrans an penpan. 1804, apre lagè esklav ak kolon blan franse yo, Sen Domeng pral kite non li pou l repran non Ayiti. Men, peyi pa m toutbon vre, se te Pòtoprens ak tout katye alantou yo. Se kote m fèt la, kote m grandi, kote m aprann : 2 peyi chita sou yon sèl zile, Ayiti ak Dominikani. Se la tou m konprann se lanmè ki separe peyi pa m ak lòt bò dlo kouwè Kiba, Miyami, Nouyòk, LafrikGinen, peyi Lafrans kote Fòdejou chita. Lòt bò dlo, kapital Pari !
5
6
 i, dans mes jeunes années, làbas  rimait avec mystère, école primaire rimait avec enfer ! — Debout devant le portail vert de l’école des bonnes sœurs bretonnes à PortauPrince, mon cœur bat fort. Il bat fort quand je suis en rang dans la cour de récréation, au coup de sifflet de la sœur surveillante. Il bat très fort une fois en classe, car je sais que sitôt interrogée j’oublierai la leçon apprise pourtant par cœur la veille. « Il y avait à SaintDomingue trois classes d’hommes : les esclaves, les affranchis et les colons blancs. Quand les Français de SaintDomingue voulurent se livrer à la grande culture de la canne à sucre, ils se heurtèrent à un double obstacle : le petit nombre des esclaves indiens, noirs ou des engagés, et plus encore leur maigre rendement.
Te m di nou, si n vle konnen, lè m te timoun, laba, lòt bò dlo se te mistè, lekòl primè se te lanfè. — Nou devan baryè vèt lekòl primè a, lekòl mè breton yo. Nou an ran, n ap tann yo louvri baryè. Kè m ap bat pim pan ! Mè siperyè a kanpe nan lakou rekreyasyon an, li bay kout siflèt la, nou tout kouri antre. Kè m ap bat pi fò lè m nan klas la, m konnen y a pral mande m resite leson an. Yè oswa, m te aprann li pa kè. Mwen santi denpi yo site non m, m ap bliye tou sa m te aprann nan. « Il y avait à SaintDomingue trois classes d’hommes : les esclaves, les affranchis et les colons blancs. » Sa l ye la a, mezanmi ? Poukisa m pa ta ka di sa m te aprann nan an kreyòl ? Annou wè ! Lè Franse yo te deside pou plante gwo chan kann, yo realize yo p ap gen kont bra pou travay : Endyen yo te prèske fin disparèt, pa te gen kont Blan mannan ni kont esklav afriken nan peyi a.
Christophe Colomb débarque.
8
Ils reprirent à leur profit de tirer d’Afrique des Noirs qui s’accommoderaient bien au climat de SaintDomingue. Ce trafic d’êtres humains appeléTraite des Noirse s’accrût constamment pendant le XVIII siècle (siècle de philanthropie pourtant). Les Noirs importés à SaintDomingueétaient surtout des Congos, des Cangas, des Caplaous, des Haoussas, des Aradas, des Nagos, des Ibos, des Fons et des Moundongues. Enlevés des côtes africaines, les Noirsétaient jetés dans la cale de bateaux négriers construitsexprèspoureux.Entassésdansdes chambres étroites, mal nourris, mal traités, ils mouraient par milliers durant la traversée. Pendant la deuxième moitié e du XVIII siècle, SaintDomingue en reçut 1 jusqu’à 30 000 par an ». Mon cœur bat si fort en pensant à mon inévitable punition que je deviens tambour qui résonne sans qu’on ait à le battre.
— La leçon du jour ! — Il y avait à SaintDomingue trois classes d’hommes : les esclaves, les affranchis et… « Voilà j’avais oublié ma leçon et j’implorais mon cœur de taper moins fort. Paix à ta bouche, mon cœur !Pe bouch ou ! Pe bouch ou, pe bouch ou !Paix à ta bouche mon cœur !Pe bouch ou, pe bouch ou, pe bouch ou !» Mais mon cœur ne m’écoutait pas. Je riais alors pour couvrir son vacarme. La bonne sœur me mettait au piquet au fond de la classe. Comme je riais de plus belle, elle disait : « Mademoiselle Gentilia, prenez la porte ! » À la porte, mon cœur affolé ameutait mère Jean qui accourait et m’enfermait sous l’escalier du pensionnat dans l’obscurité et l’exiguïté d’un cachot.
1 J.C. DORSAINVIL,Histoire d’Haïti,PortauPrince, Deschamps, F.I.C., 1942.
Sa fè yo di y ap rekòmanse sa Blan panyòl yo te deja fè : al chache Afriken pou vin fè yo travay tankou esklav pou yo nan bitasyon Sen Domeng… se sa yo te rele latrètdènwa. Biznis sa a te mache nèt nan 18è syèk la. (Yon syèk yo pa te wont di se syèk kote tout moun renmen tout moun). Nwa ki debake Sen Domeng yo se te Kongo, Kanga, Kaplaou, Aousa, Arada, Nago, Ibo, Fon, Mondong yo te ye. Yo rache yo nan peyi yo, yo jete yo nan fon bato negriye. Yonn sou lòt, kòde tankou piskèt, mare kon krab, yo pase tout vwayaj la prèske san manje. Anpi, y ap maspinen yo chak fwa yo rele : anmwe ! Yo mouri tankou chini anvan yo rive Sen Domeng. Chak ane gen plis pase trant mil Afriken yo mennen konsa Sen Domeng nan dizwityèm syèk la. Kè m ap bat tankou tanbou : bapap ! Pase m konnen m pral pran pinisyon poutèt m pa p ka resite leson an byen.
— Manmzèl Gentilia, resite leson an! Il y avait à SaintDomingue trois classes d’hommes : les esclaves, les affranchis et…Men li, men m bliye tou sa m te aprann pa kè yè oswa a. Woy Bondye manman m ! si kè m te kapab sispann bat fò konsa ! Tanpri kè m, tanpri, pe bouch ou, tanpri souple, pe ! pe ! pe bouch ! Sispann bat, pe bouch ou, pe bouch, tanpri ! Men, kè m pa vle tande. Atò m pete ri : kwa ! kwa ! kwa! pou m pa tande bwi l. ankò. — Manmzèl Gentilia, o pikè! Mamè voye m nan fon klas la, men se atò kè m ap bat, atò m ap ri : kwa ! kwa ! kwa ! — Manmzèl Gentilia, deyò ! Mè Sent Isil, ki te nan lakou lekòl la, kouri vini, lè li tande kè m k ap bat konsa. Li trape yon zòrèy mwen, li mennen m okacho, anba eskalye lekòl la.
9
10
« Ces malheureux étaient jetés dans la cale de bateaux négriers construits pour eux, entassés dans des chambres trop étroites... » Accroupie entre les balais et les seaux, dans ce cachot d’écolier qui exhalait une forte odeur de crasse, la gorge serrée par les sanglots, j’étais moimême une esclave parmi les esclaves enchaînés, collée dos à dos à un autre esclave du voyage. La gorge serrée par le carcan, muselée, je ne pouvais pas crier. Je ne pouvais m’échapper avec mes boulets aux pieds. Dans ma cale de négrier, je pleurais l’Afrique Guinée. La bonne sœur, en roulant des yeux terribles, venait me libérer : — Petite négresse sans bride, oiseau des îles, colibri sans tête. Et elle m’envoyait à confesse. Une fois pardonnée, je rejoignais mes petites camarades du demipensionnat pour la répétition de la fête de fin d’année.
Voilà le brillant soleil coucou. Les petites en rose uni les moyennes en vert uni et les grandes en bleu uni Voilà le brillant soleil coucou. Graines graines mes mignonnes Vous serez dans la couronne du beau printemps qui fleuronne Graines graines mes mignonnes
 rache yo nan peyi yo, yo jete yo tankou nan yon twou nan fon bato ki  te fèt ekspre pou sa. Yonn sou lòt, kòde tankou piskèt, mare kon krab… Mwen menm tou m nan kacho. Nan yon kacho pou timoun lekòl. Santi move, w a santi move ! Santi pouri. Ak tout vye bale yo, vye bokit dlo sal pou lave planche. M te yonn nan esklav afriken yo t ap mennen Sen Domeng anbakal bato. Bouch mwen louvri, men yon son pa soti, de pye m nan chenn ak de boulèt. Nan fon anbakal bato esklav yo, m ap sonje LafrikGinen, m ap kriye. Mè siperyè parèt, djòl li byen mare. Li fè m soti anba eskalye a. — Ti nègès tètlòlòj, tètvire. Al konfese, mande Bondye padon ! Lè yo fin ban m labsolisyon, m al jwenn ti kanmarad demipansyonè tankou m yo pou n’al fè repetisyon fèt pou renmètkanè pou n chante « Men solèy k ap briye » : Men solèy k ap briye Koukou Ti moun yo ki an wòz ini Mwayèn yo an vè ini Ak pi gran yo ki an ble ini Men solèy k ap briye Koukou Kajou, kajou, nwa kajou Kou pou kou pa pare kou Devanjou kase bajou Kajou, kajou, nwa kajou
11
12
 es petites « roseuni », mes compagnes de classe m’invitaient pendant la récré  à entrer dans leur ronde autour du grand sablier, tu sais, l’arbre avec des piquants sur le tronc, l’arbre qui a des coquilles avec lesquelles on joue aux billes, tu sais l’arbre qui a des feuilles qui soignent le malventre. Nous tournions, nous tournions autour du sablier, en chantant l’histoire de nos grandmères abusées, de notre race violée. Monsieur Le Valet c’était un bon Blanc Parti pour la France, il m’a abandonnée. J’étais obligée de couper en mille morceaux mon jupon pour faire les layettes de mon nouveauné Coucou Crabe au calalou Coucou Sirique au gombo Coucou À quatre heures, je quittais enfin l’école des très chères sœurs de Lalue. Loin de leurs cornettes et de leurs regards, dans les cabinets de notre maison de la ville où je me réfugiais, je libérais mon double, ma vindicative Dartagne. J’adoraisLes Trois Mousquetairesque je voyais au ciné Cabanon, c’est pourquoi j’avais appelé mon double, Dartagne. Dartagne tapait du pied et des mains et criait à tuetête : — C’est que je vais leur casser la gueule, à ces bonnes sœurs là ! Et elle chantait : Ma mère m’envoie à l’école pour apprendre mon A B C D Je connais mon A B C D je n’irai plus à l’école Ponpiyon ponpon pi zobop.