//img.uscri.be/pth/25dec7e8c1c4d553d33a3ee04a6171d81674805e
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 5,49 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : PDF

avec DRM

Aritz : Nayarit-eko altxorra - 1

De
52 pages

Aritz eta haren lagunak Mexikorantz abiatu dira esku pilotako txapelketa bat jokatzera. Bidean mutil bat lagundu ondoren, aurki Huitxol indioen herriaren bihotzean suertatu dira. Han, gure mundu ezezagun bat aurkituko dute, non ezer den dirudiena bezalakoa.

Voir plus Voir moins
EZ DUZUE UsTE-kO hORI gUZTIA EgIA DENIk?
EZ ZAkIAT, URTZI. IkUsI EgIN BEhARkO NIkEk.
TxApA! JA, JA, JA!
EMAIOk!
BA! TELEBIsTAN gEZURRA ZABILEk BARRA-BARRA. BETI BADUk AZpIJOkOREN BAT. EZ ZAgOk MAgIA-ApURRIk, URTZI…
ARITZ, ATZO IkUsI AL hUEN TELEBIsTAN MAgIAZkO sAIOA? IZUgARRIA! LAgUN BAT DEsAgERRARAZI ZITEAN!
kAIxO!
hARA! BAZTER-NAhAsLEA!
hORI gUZTIA gEZURRA ZEN, MOTEL! BAINA EZ DUT UsTE BETI hORRELA IZANgO DENIk, EZ. BATZUETAN BENETAkO MAgIA ERE IZAN DAITEkE.
ZATOZTE hONA! BERRI ON BAT DUT BIONTZAT.
BA!
EgUN ON ZURE ERE, JOxE!
BAINA EZ NAIZ MAgIAZ BERBA EgITERA ETORRI. ARITZ, pREsTATU MALETAk, BAgOAZ ETA.
EIDER, ZUk ZER pENTsATZEN DUZU MAgOEI BURUZ? IRUZURRA AL DA gUZTIA?
ATZOkO TELEBIsTA-sAIOARI BURUZ ARI AL ZARA?
ETA NORA?
MExIkORA, pALA-TxApELkETA JOkATZERA…
EZ ZAIT IRUDITZEN ZUk AskO LAgUN-DUkO DIOZUNIk MExIkON!
ETA NI ERE, JOANgO AL NAIZ MExIkORA?
MExIkORA?
hORIxE pRIMERAN! EA BA, EgUZkITARAkO kREMA, BAINUJANTZI DOTOREA EROsI…
URTZI! EZ EsAN TxORAkERIA-RIk! MExIkO! BADAkIT NIk TxIsTE BAT… “BA AL DAkIZUE ZER EgITEN DUEN LANERAkO gOgOZ EsNATZEN DEN MExIkAR BATEk?”
EZ JOxE! ZURE TxIsTEETAkO BAT EZ, MEsEDEZ! ZER gERTATZEN DA, BA?
ET, ET, ET! EZTA pENTsATU ERE!
ARITZEk gEhIAgO BEhARkO NAIN NI, hI BEZALAkO IpURTERRE BAT BAINO!
BAI NAyARIT-ERA. EUskAL hERRIA ETA NAyARIT-EN ARTEkO kULTUR EZAgUTZA BULTZATZEkO TxApELkETA BAT ANTOLATU DUTE. pRIMERAN, EZTA?
gUREkIN ETORTZEkO AsMOTAN BAZABILTZA, JAI DUZU! BEhAR EgITERA gOAZ, EZ OpORRETARA! EZ gOAZ CANCUNERA ETA NAyARIT-EkO hIRIBURUAN, TEpIC-EN, EZ DAgO hONDARTZARIk.
pALA-TxApEL-kETA BADA, ARITZEk BERE ENTRENATZAILEA-REN LAgUNTZA BEhARkO DIN, EZTA?
EgIA EsAN, ONgI ETORRIkO LITZAIDAkE ENTRENATZAILE BAT MExIkON.
IkUsTEN?
BENO, NONDIk JOATEN DA hONDARTZA-RA?
NAyARIT-EN hORRELA JOkATZEN DUTE pILOTAN, JOxE, ATZEkO hORMARIk gABE.
gARAgAR-DOA MOTEL!
hARA!
hORREgATIk DA hAIN ZAILA hEMEN JOkATZEA. EZIN DIOZU ERREBOTEARI ITxARON, EZ BAITAgO.
gARAgAR-DOA! NON DAUDE “ChELA” hORIEk?
ERREBOTEA fALTA ZAIOk ETA!
AIZAk, EUskALDUN! ETORRIkO AL hAIZ gUREkIN “ChELA” BATZUk hARTZERA?
ZEEEER?
BA AL DAkIZUE ZER EgITEN DUEN LANERAkO gOgOZ EsNATZEN DEN MExIkAR BATEk?
ORAIN, TxApELkETA BUkATUTA, EgUN BATZUk DITUgU LIBRE MExIkON. hONDARTZARA JOAN gAITEZkEk; EZTA, JOxE?
EZ DAgO INOREN ARRAsTORIk, BA...
hORTIk! AZkAR!
kONfORME…
BEgIRATZE-RA NOA…
kONTUZ!
BA… BARkATU, ANDREA. LAgUNDU, MEsEDEZ! NIRE ATZETIk DABILTZA…
BAINA…
NOR DABIL BADA, ZURE ATZETIk?
MUNsTROAk!
EZ kEZkATU, gUk LAgUNDUkO DIZUgU hERRIRA ITZULTZEN, ETA hORRELA BENETAkO MExIkO EZAgUTUkO DUgU.
MUNsTROAk???
EskERRIk AskO, JAUNA.
BAI, AITAREN ETxETIk NIRE hERRIRA JOATEkO AUTOBUs-gELTOkIRA NINDOALA MUNsTRO IZUgARRI BATZUk NIRI sEgIkA hAsI DIRA.
LAsAI, IkUsIkO DUZU NOLA kONpONDUkO DEN gUZTIA. ZEIN DA ZURE IZENA?
RAOREME, JAUNA.
INOR EZ DAgO ETA!
gALDU EgIN NAIZ ETA EZ DAkIT AUTOBUs-gELTOkIRA BUELTATZEN! BELDUR NAIZ MUNsTROAk BERRIRO EZ OTE DIREN AgERIkO!
ETA NOIZ JOANgO gARA hONDAR-TZARA?
IxO!