68 pages
Danish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Boghistorie

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Redigeret af Jens Bjerring-Hansen og Torben JelsbakLitteratur kommer aldrig til verden som ren and eller som 'nogne' tekster losrevet fra fysiske medier og sociale betingelser. I vores kultur har bogen vAeret litteraturens primAere medie gennem et halvt artusinde. Boghistorie er betegnelsen for et nyt tvAerfagligt forskningsfelt, som forener indsigter og metoder fra en lang rAekke human- og socialvidenskabelige discipliner i studiet af litteraturens skiftende medier og den menneskelige skriftkultur i bred forstand.Boghistorien tilbyder nogle metoder og begreber til at undersoge litterAere tekster i deres historiske, sociale og mediale kontekster. En ny made at lAese litteratur pa, som systematisk medtAenker de fysiske og sociale vilkar for tekstproduktion og litterAer betydningsDanishnelse - og som samtidig tager hojde for teksters historiske funktion og for omskifteligheden i deres overlevering.Teksterne i antologien er udvalgt, sa de afspejler en rAekke vigtige boghistoriske temaer, som udvider litteraturvidenskabens normale genstandsfelt. Bidragene er skrevet af Robert Darnton, D.F. McKenzie, Gerard Genette, Jerome McGann, Johan Svedjedal, Roger Chartier og Peter D. McDonald.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 18 juin 2010
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771245295
Langue Danish

Informations légales : prix de location à la page 0,0065€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait