176 pages
Danish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Barn eller fjende?

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Historien om Danishmarks og Danishskernes rolle i 2. verdenskrig er i disse ar ved at blive skrevet om. En af de nye historikere er Kirsten Lylloff, som har skrevet ph.d.-afhandling om, hvad der skete med de 250.000 tyske flygtninge, som ankom til Danishmark pa fire maneder i 1945. Med fokus pa de uledsagede tyske flygtningeborn dokumenterer hun her, hvorfor denne flygtningeinvasion ma betegnes som den storste Danishske humanitAere katastrofe i nyere tid.Tyskerne var i en elendig forfatning, da de ankom; men Danishskerne var pa det tidspunkt sa hadefulde mod alt tysk, at man ikke sa dem som mennesker i nod, men som fjender, og det blev regnet som 'unational optrAeden' at hjAelpe dem. I 1945 dode i Danishmark over 13.000 flygtninge, heraf 7.000 born under 5 ar.Denne afhandling beskAeftiger sig med de ca. 10.000 uledsagede born blandt flygtningene. Behandlingen af disse born var hard og uden indfoling fra den overste politiske ledelse. Bornene blev totalt isoleret med pigtrad og bevAebnede vagter, og dermed hindredes den empati for bornene, som maske var opstaet, hvis 'almindelige' Danishskere efter 1945 havde faet lejlighed til at se deres usle forhold.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 janvier 2006
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771245240
Langue Danish

Informations légales : prix de location à la page 0,0095€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait