317 pages
Danish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Kildekritisk tekstsamling

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Var Danmarks besAettelse i 1940 aftalt spil? Var en dansk konge offer for et uopklaret giftmord? Hvem kom pa den tanke at lade den svenske hAer ga over StorebAelts is, og blev Als udrabt til republik i 1918? Kildekritisk tekstsamling er en praktisk ovebog for den vordende historiker. Den rummer tolv opgaver, der alle tager udgangspunkt i vanskelige eller omstridte sporgsmal i Danmarks historie. Bogen skal hjAelpe den studerende til en omhyggelig lAesning og en kritisk behandling af de historiske kilder. Den giver ikke fAerdige svar pa komplekse historiske sporgsmal, men sigter pa at udvikle historikerens evne til at kunne argumentere for og begrunde sine svar. Kildekritisk tekstsamling er en klassiker i historieundervisningen pa universiteterne. Den spAender i tid og emne sa vidt som fra Saxos fremstilling af mordet pa Knud den Hellige i 1086 til danske regeringers holdning til amerikanske atomvaben i Thule i 1950'erne og 60'erne. Bogen er desuden forsynet med en nyskreven indledning, der introducerer og forklarer kildekritikkens grundlAeggende begreber.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 octobre 2008
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771246032
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0080€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait