223 pages
Danish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Thomas Bugges dagbog 1777

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Redigeret af Kurt Moller Pedersen og Peter de ClercqAstronomen Thomas Bugge (1740-1815) blev udnAevnt til professor i matematik og astronomi ved Kobenhavns Universitet i 1777. Han sa det som en vigtig opgave at modernisere observatoriet pa toppen af Rundetarn, og derfor foretog han en studietur gennem Tyskland og Holland til England for ved selvsyn at sAette sig ind i, hvordan man der studerede astronomi og byggede instrumenter. Han forte dagbog under hele sin rejse, og heri nedskrev han, hvad han sa, hvem han modte, og hvilke boger og instrumenter han kobte. Den er desuden fuld af skitser og tegninger, som gor den til en vigtig historisk kilde.Dokumentet befandt sig pa Det Kongelige Bibliotek i Kobenhavn, hvor Kurt Moller Pedersen i 1969 fandt det og udarbejdede en forelobig transskription. Nu fyrre ar senere er denne dagbog tilgAengelig, og er foruden Bugges originale tegninger forsynet med portrAetter af videnskabsmAend og instrumentmagere og billeder af bygninger og instrumenter, hvoraf mange stadigvAek findes pa museer. Denne rigt illustrerede og kommenterede udgave af Bugges rejsedagbog vil vAere interessant for enhver, der interesserer sig for videnskabernes og teknologiens historie i det 18. arhundrede.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 28 septembre 2010
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771247367
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 54 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0097€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait