293 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Samuel Beckett

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
293 pages
Danish

Description

"Samuel Beckett. En introduktion" viser hele paletten af Becketts vAerk. Den er ikke en biografi, selv om der frit trAekkes linjer mellem Becketts liv og kunstneriske virke - det er vAerkerne, ikke udenomsvAerkerne, der har hovedrollen i denne guide. Behandlingen af den samlede Beckett gor bogen til den forste af sin art pa skandinavisk grund. Den henvender sig til teaterfolk, til skuespillerelever, til fagspecialister, til studerende pa de forste ar pa universitetet, til seminarer og gymnasier og til alle menige lAesere, der matte vAere fascineret af eller nysgerrige over for Beckett, men som endnu ikke mere koncentreret har haft tid og energi til at give sig i kast med hans vAerk. Eller som hovedkuls er blevet kastet ud i den opgave at skulle gore rede for det.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 22 octobre 2010
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771840780
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 5 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,008€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

m i k k e l b r u u n z a n g e n b e r g
En introduktion
aarh u s un ive rs i t e t s for lag « IndHoLd dette materIaLe er opHavsretsLIgt noter » Beskyttet og må Ikke vIderegIves
Sâûé éçé · E ÔûÔ
m i k k e l b r u u n z a n g e n b e r g
Samuel Beckett En introduktion
aa r h u s u n iv e r s i t e t s f o r l ag
Harold Pînter om Beckett – anno 1954
”Ô éé â , Ô éé Ô  é . é ŝé é iÔŝÔié, ââé, Ôé, Ôŝéééŝé, ûéé, ŝâéé, ŝâ,întet fra udsalgskælderen. â é é Ôŝé, éŝ éŝŝé Ôâé  âé, Ô Ô éé â é  ŝé  Ôé, Ô éé âéé é é â. â âé é ŝ  , â ŝé  é, â é  é ŝ  é é Ôŝâ, â âé  é ééé  éé âŝé é é éé é é â éé âé é â é ûé, â ŝé  é, é é ŝé â é, â é ééé é â é, Ô é é éé é,han poserer îkke med hånden på hjertet. Nûé, é é âŝ âé, é Ô Ô ŝé Ô é éé, Ô â éé é é ŝé Ô é âé Ôé âé Ôé éŝÔ. â éé é ŝû Ôûŝ. âŝ  é ŝû.”
Forord
Déé ûé  éçé â é é ûééŝ Ô ŝ é âé ééŝé ŝ éŝé Ô ûéé ûÔ . é  éé  âé âé  âé Ô Ôé Ô éâ, ÔéŝŝÔ éé Tŝû, Ô Ôé â âé Ô é ŝ âéé é éçé âŝâ ééŝŝâ Ô ŝû ééé, Ô é â é ŝ éééŝ  é ééŝé â éŝ  ŝû Ô ûŝ Ô ûûéŝâ é U. Gûé â Ô ŝ  é â é é  ..âhâ Ô éçé, é é é â, â    éçé ûŝ é â é Ôééé âéé. Déŝ ŝâ  ŝé ŝé, Mééé Ôé, âéŝ Ô Ôé Ô ŝâé ; é ŝâé é Mâ Gâz Séû, é éŝ ŝé é  é ŝé éŝÔé. é ŝâ é ŝ âé Aâûŝ UéŝéŝÔâ Ô Ôéû ŝé âŝ Ø, ŝÔ é ŝÔ é, ûéÔ éé â Ô âûŝé ŝé éé, é é ééŝ é âé é. Té é â  é ŝââŝé ééçéâéé Ô TÔÔCâŝé, Mé Aŝû Ô âçÔ û Pééŝé. Déé ûé é é é Ôŝŝâéé  é ŝé éŝ â Ôéé, é é âé, âŝŝÔé ÔûÔ  é ûÔéé, éûÔŝ Ôâéŝâ – é â é ŝâŝ
8orord
é, é é  âh â Ôŝŝé, Ô é ŝâéÔ éé é â â  éçéÔé,  AûûŝûŝÔé Ô  Ôŝû GéÔé Ôç Ô ûŝû Eâ Ôç’ŝ Ô Ô ééŝ Ô ââéé ŝé. Eé  é â éé  éé âé   SÔié ÔÔéŝ  Eŝâé, Téâ, Sâûé Ô âŝ Ô ûéé Ô ûûé âbéŝé Ô éé.
Indhold
Å
13
Mééŝé éçé 16 é éçé? 22 Dé éé âŝâ – Ô éçé  é 26 Aâ Ô ŝâé À â éçé 36 é éé 37 MÔâéâ  Ôâé 40  é é é ŝéŝâç 42 éŝ âéâ 46 é, â, Ô, Ôâ? 48 éâ Ô é ŝé 53
ørste kapIteL Té éçé: Pâŝ 19291946
éçé  Pâŝ 55 ”Dâé...ûÔ. VçÔ...Ôçé” 58 éçé éé PÔûŝ Ô SçÔéâûé 61 Sâûé Ô Aû 68 ”WÔÔŝçÔé”: ÔéŝÔéŝ ââ 71 âÔ, éÔ ŝû! 74
55