Frans på Långviksskär

-

Livres
45 pages
Lire un extrait
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Frans är nu en gammal man. Men livet som han levt är fortfarande klart och tydligt för honom, även om det kanske nu var länge sedan som något anmärkningsvärt inträffade. Även om tillvaron nu är stillsam och tillbakadragen kommer han fortfarande ihåg sin första kyss, sitt första jobb och hur slitsamt det var att leva här under hans uppväxt. Inom honom lever alltjämt skärgårdens historia kvar, och i den här vackra biografin över en vanlig gammal man låter Maj-Britt Eriksson sin sedvanliga skildring av skärgården lysa igenom.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 13 mai 2019
Nombre de visites sur la page 0
EAN13 9788726140415
Langue Swedish

Informations légales : prix de location à la page  €. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problème
Maj-Britt Eriksson
Frans på Långviksskär
Saga
Frans på Långviksskär Omslagsfoto: Shutterstock Copyright © 1952, 2019 Maj-Britt Eriksson och SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen All rights reserved ISBN: 9788726140415 1. E-boksutgåva , 2019 Format: EPUB 2.0 Denna bok är skyddad av upphovsrätten. Kopiering för annat än personligt bruk får enbart ske efter överenskommelse med Saga samt med författaren. Lindhardtogringhof.dk Saga är ett förlag i Lindhardt og Ringhof, ett förlag inom Egmont-koncernen
. . . ty mitt hjerta hade glädje af allt mitt arbete, och detta var min vinst af allt mitt arbete . . . Och jag insåg, att ingenting är bättre för människan än att hon bereder sig glädje af allt hvad hon gör, och hvem lärer henne inse hvad som skall ske efter henne?
Salomos Predikare