//img.uscri.be/pth/b5e8158894d636de526154da30d807b12ebbb299
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 77,99 €

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Duiding Kansspelen

332 pages
Meest omvattende werk over kansspelen op de Belgische markt:

In 2010 werd de wet wet van 7 mei 1999 op op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers ingrijpend gewijzigd.
Weddenschappen, mediaspelen en online kansspelen werden voor de eerste maal coherent geregeld met de invoering van een vergunningsysteem.
Ook werden de  bevoegdheden van de centrale toezichthouder, de Kansspelcommissie, aanzienlijk verruimd. In dit boek worden de gewijzigde wet en de meest recente uitvoeringsbesluiten uitgebreid besproken
Daarnaast komt ook de loterijwetgeving aan bod, met bijzondere aandacht voor de Nationale Loterij.
Tot slot wordt dieper ingegaan op de fiscale regels die gelden voor kansspelen.

Grondige analyse op basis van rechtspraak en rechtsleer:

Uiterst nuttig voor de praktijk zijn de uitvoerige artikelsgewizje commentaren met verwijzingen naar de relevante rechtspraak en doctrine. De ontwikkelingen op Europees vlak krijgen eveneens ruime aandacht.
Voir plus Voir moins
Duiding Kansspelen