//img.uscri.be/pth/8433dfc81c7ab0fb4fe23096433e3ed9488e5116
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 159,99 €

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Duiding Welzijn op het werk - Publieke en private sector

1048 pages

Het belang van de reglementering inzake het welzijn op het werk neemt steeds toe. Naast de klassieke domeinen zoals arbeidsveiligheid, de bescherming van de gezondheid van de werknemer, wordt ook gefocust op de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, de ergonomie, de bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk,…   Volledig en actueel overzicht van de regeling in de private én in de publieke sector: 
Deze commentaar bevat de wet- en regelgeving in verband met het welzijn op het werk in de private én publieke sector: zowel de Belgische reglementering (incl. de relevante interprofessionele CAO’s) als de Europese reglementering. Ook de bijlagen bij de verschillende KB’s en technische formulieren, die van het grootste belang zijn voor de practici, zijn opgenomen.
Voor de vlotte ontsluiting wordt hierbij de structuur van de Codex Welzijn op het werk gevolgd. Door het handige formaat en de overzichtelijke bladspiegel is het een uiterst gebruiksvriendelijk werkinstrument. Reglementering toegelicht vanuit praktisch oogpunt, ook door en voor niet-juristen:
Dit werk becommentarieert zowel de “technische” als de “juridische” aspecten van de belangrijkste reglementering inzake welzijn op het werk.
Het wil zo een alomvattend werk inzake welzijn op het werk bieden. De commentaren werden dan ook niet enkel door en voor juristen opgesteld, maar ook door en voor artsen, ingenieurs, preventieadviseurs,… elk vanuit hun eigen perspectief en beroepservaring. Grondig becommentarieerd, op basis van rechtspraak en rechtsleer:
De commentaren geven niet alleen verwijzingen naar andere regelgeving, maar ook naar rechtspraak en rechtsleer. Ze vormen zo een handleiding bij de toepassing in de praktijk én het vertrekpunt voor verdere opzoekingen.

Voir plus Voir moins
Duiding Welzijn op het werk - Publieke en private sector