//img.uscri.be/pth/6ef2011608d4dc152f840c3c24bf5dc9587d2834
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 72,99 €

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Het testament

De
130 pages
In dit werk bespreekt de auteur de belangrijkste basisbeginselen inzake het testament.
Naast de klassieke grond- en vormvoorwaarden wordt dieper ingegaan op de inhoud van het testament. Hierbij worden enerzijds de soorten legaten en modaliteiten onderzocht, maar gaat anderzijds ook heel wat aandacht naar het belang van funeraire bepalingen, bepalingen inzake orgaantransplantatie en de figuur van de testamentuitvoerder.
Vervolgens worden de belangrijkste interpretatieregels overlopen en wordt dieper ingegaan op de bewijskracht van het testament.
Het werk wordt afgesloten met een analyse van de verdwijning van de oorzaak als bijzondere grond tot verval van het testament.
Bij dit alles heeft de auteur niet alleen aandacht voor de theorie, maar ook voor de praktijk, waarin hijzelf als advocaat dagdagelijks verkeert.
Voir plus Voir moins
Het testament