184 pages
Danish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

At taenke eksistensen

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
184 pages
Danish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Description

Hvad vil det sige at eksistere - og at tAenke over sin eksistens? HvorDanish pavirker livet tAenkningen - og tAenkningen livet? Sporgsmal som disse, og med dem eksistentialismen, nod enorm popularitet i efterkrigstiden, hvor de blev hvermandseje. Men som arene gik, gik det populAere hen og blev upopulAert. Betegnelsen eksistentialisme, og dens navnebroder eksistensfilosofien, der ellers sa sig som et alternativ til den forste, kom til at signalere filosofisk letbenethed, populisme og generel intellektuel uvederhAeftighed. Eksistentialisme og eksistensfilosofi var derfor i en lang arrAekke filosofiske positioner, som man ikke, hvis man tog sig selv seriost, kunne tage seriost.Men det har Aendret sig, og At tAenke eksistensen viser hvorfor. Gennem en introducerende indledning om eksistenstAenkningen og 12 artikler skrevet af forende Danishske forskere i filosofi og idehistorie, star det klart, at vi i dag ma genabne og gentAenke sporgsmalet om eksistensen.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 janvier 2009
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771245219
Langue Danish

Informations légales : prix de location à la page 0,0090€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait