58 pages
Danish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Om krig

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
58 pages
Danish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Description

Skal baggrunden for krig soges i de sorteste og hemmeligste afkroge af menneskets sjAel? Eller er krig resultatet af en rationel forfolgelse af klart definerede politiske mal? Indblik i menneskers mod, kAekhed, dristighed, frygt, men ogsa moralske krAefter og militAere fornuft er alt sammen vigtige elementer i Carl von Clausewitz' klassiske afhandling Om krig - uden sammenligning den vestlige histories mest indflydelsesrige analyse af krigens vAesen og logik.Den preussiske generalmajor Clausewitz var selv med i krigene mod Napoleon, og hans skelsAettende tanker om militAer teori og praksis har pavirket generationer af statsmAend, intellektuelle, soldater og hellige krigere; Om krig har haft vidt forskellige lAesere som Otto von Bismarck, Karl Marx, Michel Foucault og nogle af vor tids terrorister fra al-Qaeda.I denne nyudgivelse af Clausewitz har Mogens Chrom Jacobsen oversat vAerkets centrale dele. I sin introduktion reflekterer idehistoriker Mikkel Thorup bl.a. over den beromte tese, at krig blot er politikkens fortsAettelse med andre midler, og han viser, at Clausewitz er uomgAengelig, hvis man vil forsta det 21. arhundredes krige i Irak og Afghanistan.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 05 novembre 2010
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771246629
Langue Danish

Informations légales : prix de location à la page 0,0065€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait