232 pages
Danish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

RenAessancen og humanismens rodder

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

I RenAessancen og humanismens rodder tegner idehistorikeren Rune Engelbreth Larsen et signalement af den kalejdoskopiske vifte af tanker og ideer, der kommer til udtryk i renAessancen. Her modes, brydes og forenes en rAekke traditionelle modsAetningspar som hedenskab og kristendom, alkymi og videnskab, frihed og slaveri, kAetteri og kirke - menneske og Gud. I renAessancen krydser opdagelsesrejsende oceaner og kontinenter, bogtrykkerkunsten skaber en kommunikationsrevolution, naturen romantiseres og mytologiseres, mennesket bliver universets centrum - og ud af denne kulturelle smeltedigel opstar rodderne til den verdens- og menneskeanskuelse, som senere far navnet humanisme. RenAessancen og humanismens rodder afdAekker epokens brudflader og paradokser i kontrast til middelalderkirkens og reformationens verdensforsagende trAek. Reformationen anskues som et punktum for den europAeiske renAessance, men samtidig belyses den egenartede blanding af humanistiske tendenser og reformatoriske bestrAebelser, som udspiller sig i Danmark i det 16. arhundrede, indtil den lutherske ortodoksi endegyldigt slar igennem.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 janvier 2006
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771246841
Langue Danish

Informations légales : prix de location à la page 0,0122€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait