149 pages
Danish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Udfordringer i filosofisk pAedagogik

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Hvad er pAedagogisk filosofi? Gennem 13 forskere pa omradet tegner bogen et billede af den aktuelle situation for filosofik pAedagogik i Norden. En mangfoldighed af emner behandles, herunder ontologiske sporgsmal, vAerdi-teoretiske problemstillinger, videnskabsteori samt grAenseomradet mellem pAedagogisk praksis og teori.Filosofisk pAedagogik er i dag en af pAedagogikkens mest ekspansive deldiscipliner. Den er dog meget Aeldre end det fag, den i dag er en del af, og har sine rodder i antikkens grAeske filosofi. I denne bog moder vi reprAesentanter for samtidig filosofisk pAedagogik i de nordiske lande, og en mangfoldighed af forskellige emner behandles ud fra forskellige udgangspunkter. I bogen afspejles variationerne i bidragene fra 13 forskere, som behandler sporgsmal inden for den filosofiske pAedagogiks hovedomrader. Bogens forste del behandler ontologiske sporgsmal, anden del vAerditeoretiske problemstillinger, tredje del befinder sig i grAenseomradet mellem pAedagogisk praksis og pAedagogisk teori, og fjerde del har et videnskabsteoretisk perspektiv pa pAedagogisk forskning.Udfordringer i filosofisk pAedagogik giver derfor et godt billede af den aktuelle situation for filosofisk pAedagogik i Norden.Udfordringer i filosofisk pAedagogik er beregnet til undervisning pa videregaende uddannelser, men henvender sig til alle, som arbejder med pAedagogik og er interesserede i en dybere forstaelse af pAedagogikkens forudsAetninger.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 janvier 2005
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771247442
Langue Danish

Informations légales : prix de location à la page 0,0105€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait