Kinesisk religion og livsanskuelse
198 pages
Danish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Kinesisk religion og livsanskuelse

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
198 pages
Danish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Description

Nar vi prover at forsta den kinesiske kultur historisk og aktuelt, er vi henvist til at betjene os af begreber, der dybest set er uloseligt forbundet med den vestlige civilisations historie. Begreber som religion og filosofi har ikke umiddelbart noget direkte modstykke i den kinesiske kulturs historie. Kan man nAerme sig disse emner pa en made, som respekterer den kinesiske kontekst og de fundamentale kategorier, som den historisk har udmontet sig i?Det er Klaus Bo Nielsens projekt med denne bog at male pa sa stort et lAerred, at der er plads til den kinesiske vinkel. En historisk organiseret fremstilling af de kinesiske religioner, fra oldtid til i dag, sAettes ind i en storre sammenhAeng af kosmologi, livsanskuelse og tAenkning, for bedre at kunne rumme den kinesiske kulturs egne fundamentale kategorier og kompleksitet.Med afsAet i en prAesentation af kinesisk kosmologi og arkaisk religion giver bogen en grundig fremstilling af de tre store skoler i den kinesiske kulturs historie: kongfuzianisme, daoisme (taoisme) og buddhisme. Men er der tale om filosofi eller religion? Begge dele; bade kongfuzianismen og daoismen kan sammenlignes med store flodsystemer, hvor strommen undertiden deler sig i flere lob, for siden at flyde sammen igen. Det er traditioner, som har givet afsAet bade til en tAenkning, der ligger nAermest den vestlige kategori filosofi, og til forestillinger, der nAermere ligner religion.Kinesisk religion og livsanskuelse er struktureret pa en made, som giver god plads til denne kompleksitet. Bogen afrundes med en fremstilling af moderne folkereligion, som den praktiseres i dag.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 09 août 2012
Nombre de lectures 1
EAN13 9788771246049
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 4 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0160€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait