89 pages
Danish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Religion

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Umiddelbart er religion en gade. Hvordan lykkes det at overbevise folk om radikalt usandsynlige pastande som, at en mand fra PalAestina var guddommelig, at mennesker af lav kaste skabtes af det mytiske urmenneske Purushas fodder, og at visse sygdomme skyldes, at en usynlig blAeksprutte er trAengt ind i kroppen? Det er jo, hvad kristne, hinduer og nogle folk pa Salomonoerne i det sydlige Stillehav faktisk tror.I Religion - i psyke og samfund kigger to religionsforskere indad i den menneskelige hjerne, tilbage i menneskets udviklingshistorie og ud pa verdens mangfoldige religiose praksisser for at forsta og beskrive det mangesidige og mAerkvAerdige fAenomen religion. Der stilles skarpt pa fAellestrAek og forskelle, og pa baggrund af menneskets evolution indkredses den drivkraft, der far menensker over hele verden til ogsa i dag at bruge enorme ressourcer pa at udfore tilsyneladende meningslose ritualer - og far dem til at acceptere afsavn som faste og nul sex, besvAerligheder som lange vandreture og udenadslAere og lidelser som omskAering og selvpiskning.Bogen leverer dermed pa en gang det store overblik over et af menneskelivets mest komplekse og forbloffende fAenomener og en frisk analyse fra kognitionsforskningens frontlinje.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 07 septembre 2010
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771246827
Langue Danish

Informations légales : prix de location à la page 0,0065€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait