120 pages
Danish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Arktis. Et benhardt og iskoldt miljo, hvor dyr og planter gennem artusinder har tilpasset sig ekstreme forhold. Men Arktis er ogsa et sarbart miljo, der i de seneste artier har undergaet store forandringer. Temperaturen er steget markant, og havisen er skrumpet betragteligt. Kan den hojarktiske natur folge med sadanne Aendringer?I denne bog fortAeller 22 danske forskere om mere end 14 ars minutios overvagning af det hojarktiske okosystem i Nordostgronland. Med Forskningsstation Zackenberg som faglig og social ramme har forskerne siden 1995 malrettet arbejdet pa tvAers af videnskabelige fagomrader for at kortlAegge miljoet i en ca. 30 km2 stor dal og forsta klimaets betydning for det samlede okosystem.Historien om naturen og klimaAendringerne i Nordostgronland begynder med historien om etableringen af Forskningsstation Zackenberg og driften af stationen. Herefter folger en rAekke artikler, hvor observationerne bliver fremlagt og forklaret. Hvad sker der med jordmiljoet - med permafrost og kulstofomsAetning? Hvad spirer i plantedAekket og lever i soerne? Og hvordan reagerer trAekfugle, rovdyr og byttedyr, nar fodekAederne Aendrer sig? Dagbogsoptegnelser om forskernes liv og oplevelser fungerer som pauser imellem artiklerne, og bogen afsluttes med et samlet bud pa, hvordan fremtidens Arktis kunne komme til at se ud, hvis den globale opvarmning fortsAetter. Bogen indledes med et forord af Hans Kongelige Hojhed Kronprins Frederik.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 11 décembre 2009
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771246568
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 7 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0050€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait