282 pages
Danish

De uforsvarlige

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

16 af verdenshistoriens vAerste politiske massemordere. Vi kan ikke forsvare dem. Vi kan slet ikke tilgive dem. Men vi kan prove at forsta. Forsta deres tanker, deres tid og den verden, de levede i. I bogen stiller 16 forfattere skarpt pa de uforsvarlige. Lytter til det, de skrev, sagde og gjorde. For forstar vi deres tanker, kan vi maske gardere os mod overgreb og politiske massemord i fremtiden.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 17 novembre 2016
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771842692
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 23 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0098€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

“Rødt ag! Rødt ag! Vajer nu deroppe! Vajer nu deroppe!
for at ødelægge fjenden!
Rødt ag! Rødt ag! Vajer nu deroppe! Vajer nu deroppe! Lad vores raseri ramme som en tornado!
en eneste imperialist!
Ryd hele den cambodjanske jord! Syd af vrede, lad os gå til angreb!
Kampucheas fjender! Lad os gribe sejren! Sejren! Sejren!”
DE UFORSVARLIGE
politiske massemordere
DE UFORSVARLIGE
Redigeret af Mikkel Thorup
Hun îk sVarEt:
DEUFORSVARLIGE
DEUFORSVARLIGE politiske massemordere
Redigeret af Mikkel Thorup
De uforsvarlige
© Forfatterne og Aarhus Universitetsforlag 2016
Bogen er redigeret af Mikkel Thorup
Forlagsredaktion: Peter Bejder
Tilrettelæggelse, sats og omslag: Jørgen Sparre
Bogen er sat med Merriweather og Rockwell
Repro og e-bogsproduktion: Narayana Press
ISBN: 978 87 7184 269 2
Aarhus Universitetsforlag
Langelandsgade 117
8200 Aarhus N
www.unipress.dk
Bogen er udgivet med støtte fra
Aarhus Universitets Forskningsfond
FAGFÆLLE -BEDØMT
/ I henhold til ministerielle krav betyder bedømmelsen, at der fra en fagfælle på ph.d. niveau er foretaget en skriftlig vurdering, som godtgør denne bogs videnskabelige kvalitet.
Fotos: 19: Bettmann/Getty Images; 35: Bridgeman Art Library/Scanpix;
49: Howard Sochurek/The LIFE Picture Collection/Getty Images;
65: Keystone/Getty Images; 83: Roger Viollet/Getty Images; 99: Scanpix
Danmark; 113: Heritage Images/Getty Images; 129: Ryan Sachetta/Medill News
Service; 145: Francois Lochon/Gamma-Rapho/Getty Images; 159: Scanpix
Danmark; 175: I.C. Rapoport/Getty Images; 193: Bettmann/Getty Images;
209: Ullstein Bild/Getty Images; 225: Andrej Isakovic/Scanpix Danmark;
241: Epsilon/Stringer/Getty Images; 257: AFP/Scanpix Danmark
INDHOLD
Mikkel Thorup At forstå alt er at forstå alt– intro
Nicolai von Eggers Robespierre– dyd og terror
Casper Andersen Rhodes– ekspansion og race
Bertel Nygaard LeNiN– revolutionens arkitekt
Ue Østergård MussoliNi– fascisme og romersk imperialisme
Frank Beck Lassen Hitler– blodets bannerfører
Annette Skovsted Hansen Tojo– kejserens loyale beskytter
Erik Kulavig
StaliN– elsket lærer og ven
Søren Hein Rasmussen og Christina Maria Jessen Mao– Østens velgører
Claus Valling Pedersen KhomeiNi– islamisk revolutionsleder
Stig Jensen Mugabe– legende og paria
7
19
35
49
65
83
99
113
129
145
159
Jan Gustafsson Castro– skyldig eller frikendt?
Peter Frederiksen
Pol Pot– manden bag smilet
Anne Sørensen MeiNhof– terrorismens stemme
Karsten Fledelius MiloEVi– folkeforføreren
Peter Seeberg Gadaï– og det statsløse Libyen
Lars Erslev Andersen BiN LadeN– den poetiske terrorist
Om forfatterne
175
193
209
225
241
257
275
INTRO – at forstå alt er at forstå alt
Mikkel Thorup
I oktober 1941 skriver østrigeren Walter Mattner et brev til sin kone. Mattner er i sit civile liv politimand i Wien, men lige nu deltager han i en nazitysk Einsatzkommando i Hviderusland. Han skriver hjem:
”Så, dagen før i går tog også jeg del i det store massedrab. Da den første truck
[med jødiske civile] ankom, rystede min arm lidt, da skydningen begyndte, men
man vænner sig til det. Da den tiende ladning ankom, sigtede jeg allerede mere
roligt og skød sikkert på de mange kvinder, børn og spædbørn. Jeg tænkte på vores to børn hjemme, som disse horder ville have gjort det samme ved, bare ti gange værre. Den død, vi gav dem, var en god, hurtig død sammenlignet med den helvedestortur, som tusindvis oplever i russernes fangekældre. Spædbørn øj i en stor bue gennem luften, og vi skød dem i luften, før de faldt ned i hullet
og ned i vandet. Lad os udrydde det afskum, der har kastet hele Europa ind i 1 krigen.”
Hvordan kan man give mening til sådan et brev? Og skal man over-hovedet? Er det eneste svar ikke, at en sådan ondskab er ubegribelig? I denne bog søger vi svar på det, der virker som ubegribelig ondskab, og vi kigger på personer: de uforsvarlige. Vi gør det ved at undersøge, hvad det er for en tankegang, der îk Mattner til ikke bare at myrde forsvarsløse på en grusom måde, men også at skrive stolt hjem til sin kone om det. Når chokket over at læse hans lille tekst har lagt sig, kan man be-mærke, hvad der gør teksten og tankegangen mere velkendt. Mattner føler sig sikker på sin ideologis – nazismens – rigtighed og på, at han fremmer den gode sag. Der er dernæst de racemæssige og antisemitiske fordomme imod russere og jøder. Russerne er barbarer, og jøderne er krigsmagere. De konkrete mennesker forsvinder til fordel for fantasien
I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
8|
D E U F O R S V A R L I G E
om ’russeren’ og ’jøden’. Det gør det muligt for Mattner at sætte kvin-der og spædbørn lig dem, ”der har kastet hele Europa ind i krigen”. De er skyldige som race, selv om de er uskyldige som individer. Bemær-kelsesværdig er også fremstillingen af hans myrderier som en kærlig handling. Han beskytter sine børn ved at myrde deres. Han fremmer freden ved at dræbe dem, der har startet krigen. Han beskytter endda dem, han myrder, imod den værre skæbne i russernes fangekældre. Endelig er der hele sceneriet omkring myrderierne, hvor teknik – det rolige skud, rutinen – står i stedet for den moralske overvejelse. Ideo-logier om at være den gode, forestillinger om den onde anden, drab for at sikre freden og teknik fremfor moral genkender vi i mange voldsbe-grundelser i historien og fra nyere aktuelle tilfælde. Det fortæller os, at
folk ikke kun er innovative, når det gælder om at înde måder at myrde og undertrykke andre på. De er det også, når det gælder om at forklare sig selv og andre, hvorfor det drabelige er det eneste rigtige at gøre. Mattners lille tekst er et skræmmende, men godt eksempel på det, som den amerikanske psykolog Albert Bandura (1925-) kalder ”moralsk afkobling fra inhumane handlinger”, og som er de ting, vi fortæller os selv for at skabe afstand mellem en grusom handling og vores selvfor-ståelse. Bandura undersøger, hvordan vi psykologisk formår at afkoble handlingen fra selvforståelsen. Vi gør andre ondt, men vi er ikke selv onde. I denne bog ser vi ikke på den psykologiske egenfortælling, men derimod på den oentlige begrundelse for inhumane handlinger, og på de måder, hvorpå politiske og religiøse traditioner bruges til at lave en moralsk afkobling mellem det grusomme, man gør, den person, man er, og den sag, man søger at fremme.
ONdskab og baNalitet
Der er to store modsatrettede fortællinger om uforsvarlige personer som Mattner eller personerne i denne bog. Den mest almindelige er ’ondskabens fortælling’. Det er historien om, at personerne og deres gerninger er den rene ondskab, måske endda motiverede af ondskab. Den anden fortælling kan vi med et begreb fra den tysk-amerikanske îlosof Hannah Arendt (1906-1975) kalde for ’banalitetens fortælling’ – historien om, at personernes gerninger nok er forfærdelige, men selv er de banale, triste og tankeløse individer. Begge fortællinger handler om at forklare, hvorfor det, der ikke
I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.