125 pages
Danish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Er danskerne fremmedfjendske?

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Der er sagt mange skarpe ord om danskerne i udenlandske medier. Die Woche i Tyskland henviste til titlen pa en nazistisk kampsang, nar det skrev om en dansk Die Fahne Hoch-mentalitet og i The Guardian i London hed det, at i forhold til hojreflojens fremmarch i Danmark virkede nazismens fremmarch i Tyskland slov. Dagsavisen i Oslo bragte i november 2001 et foto fra Kobenhavn af en nynazist med strakt arm, med henvisning til at den danske valgkamp var prAeget af fremmedhad. Er danskerne fremmedfjendske? folger den udenlandske omtale af den danske debat om indvandringen tilbage til 2000, og det giver en vigtig pointe: Billedet af Danmark som fremmedfjendsk var udbredt lAenge for regeringsskiftet. Udenlandske medier citerer igen og igen forslag til stramninger i udlAendingepolitikken, og henvisning til Die Fahne Hoch-mentaliteten er fra februar 2000. Derimod tav man med, at Danmark - sammen med Norge - havde rekord i tildeling af asyl og gav hojere sociale ydelser til indvandrere end nAesten alle andre lande. Allerede da berettede man om det, der passede med en skabelon om danskerne som fremmedfjendske, og udelod det, der talte imod.Samtidig sammenligner bogen debatten i Danmark med debatten i nabolandene. Der er klart mere sordin pa i Sverige og Tyskland. Dermed kan den danske debat forekomme barsk for svenskere og tyskere. Derimod er det svAert at se en storre forskel mellem debatten i Danmark og debatten i Norge.Endelig viser bogen, at internationale holdningsundersogelser slet ikke tyder pa, at danskerne skulle vAere specielt fremmedfjendske. Vi stiller skrappe krav om, at indvandrere skal tilpasse sig landets normer, men modsat er vi ogsa det folk i EU, der stAerkest onsker at inddrage indvandrerne i det politiske liv. Hvad man fremhAever, afhAenger af, hvilken skabelon man bruger.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 janvier 2004
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771245622
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0080€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait