//img.uscri.be/pth/9b744345f545598728ea15e740a7aa389a1bc6a1
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 7,50 €

Téléchargement

Format(s) : PDF

sans DRM

Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice (Hungarian version)

De

A gyermekbarát igazságszolgáltatásról szól iránymutatást és annak magyarázatát az Európa Tanács 2010-ben fogadta el. A meglévő nemzetközi és európai normákon, különösen a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményen és az emberi jogokról szóló európai egyezményen alapuló iránymutatás biztosítani kívánja, hogy a gyermekek ténylegesen igénybe vehessék az igazságszolgáltatást, és annak keretei között megfelelő bánásmódban részesüljenek. Az iránymutatás minden olyan helyzetre érvényes, amelyben a gyermekek bármely okból és bármilyen minőségben kapcsolatba kerülhetnek a büntetőjog, a polgári jog vagy a közigazgatási jog területén az igazságszolgáltatási rendszerrel. Felidézi és támogatja a gyermek mindenek felett álló érdekeire, a gondoskodásra, a tiszteletre és a részvételre vonatkozó elvet, valamint az egyenlő bánásmód és a jogállamiság elvét. Olyan kérdésekkel foglalkozik, mint a tájékoztatáshoz, a képviselethez és a részvételhez való jog, a magánélet védelme és a biztonság, a multidiszciplináris megközelítés és a képzés, eljárási garanciák és a szabadságelvonás.

Az iránymutatás ösztönzi az Európa Tanács 47 tagállamát, hogy igazítsák jogrendszerüket a gyermekek sajátos igényeihez, áthidalva szakadékot az nemzetközileg elfogadott elvek és a valóság között. Ebből a célból a magyarázatban példák találhatók a helyes gyakorlatokra és megoldási javaslatok olvashatók a gyermekekre vonatkozó igazságszolgáltatás terén tapasztalható jogi és gyakorlati hiányosságok leküzdésére és orvoslására.

Az iránymutatás szerves részét képezi az Európa Tanács gyermekjogi stratégiájának és „Építsük Európát a gyermekekért, a gyermekekkel!” elnevezésű programjának. A tagállamokban a tervek szerint népszerűsítési, együttműködési és figyelemmelkísérési tevékenységek fognak indulni az iránymutatás minden gyermek javát szolgáló hatékony alkalmazásának biztosítása céljából.


Voir plus Voir moins
Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice (Hungarian version)