117 pages
Danish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Sporgsmal om lAereres personlighed og personlige relationers vigtighed for elevers lAering unddrager sig videnskabelig begribelse. Didaktiske handlingsanvisninger pa disse omrader er i bedste fald nyttelose.Denne bog modsiger den dominerende politiske diskurs pa skoleomradet: At der kan opstilles klare mal for undervisningen, som enhver lAerer gennem den rette indstilling og de rette metoder kan opfylde. Med afsAet i psykoanalysen bidrager PAedagogiske umuligheder til en forstaelse af, hvorfor det er sa notorisk vanskeligt at skabe sikker viden om, hvad der virker inden for det pAedagogiske felt.Antologien samler tre centrale artikler inden for feltet psykoanalyse og pAedagogik, der her for forste gang foreligger pa dansk. De ovrige artikler giver i tilgift et bud pa, hvad selve det pAedagogiske ved forhold overhovedet bestar i med udgangspunkt i begreber som subjektet, den Anden, det ubevidste, (videns)begAer, overforing og identifikation fra Freuds og Lacans psykoanalyse.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 27 avril 2010
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771246797
Langue Danish

Informations légales : prix de location à la page 0,0075€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait