72 pages
Danish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Revolution

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
72 pages
Danish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Description

Revolutionen gar igen. Bade som kulturel forestilling og som samfundsforandrende praksis. Fra Athen til Tunis, fra Madrid til Caracas og New York forenes almindelige mennesker i protest. De vil Aendre deres verden gennem fAelles diskussioner, vilje og handling. Deres engagement kan pavirke deres samfund og stater, men ogsa deres kultur, sprog, selvopfattelse og historiske forankring. Maske ogsa vores.Derfor er det blevet patrAengende nodvendigt at sporge, hvad revolutioner er, hvad de udspringer af, og hvad de gor ved menneskers liv, kultur og samfund. Denne bog giver elementer til svar ved at skildre revolution i et bredt, tvAerfagligt perspektiv. Den viser revolutioners vidt forskellige udtryk i statslige og samfundsmAessige forandringer, kunst, litteratur og menneskelige handlinger og tidsopfattelser. Den drofter revolutionens komplekse forhold til reform, evolution, kontrarevolution, vold og den moderne verdenshistorie som helhed. Revolutioners geografiske grAenser, deres begyndelser og afslutninger samt deres efterliv i historiske tilbageblik tages op til kritisk overvejelse: Er den franske og den russiske revolution nogensinde afsluttet helt, eller foles deres virkninger endnu? Hvad har moderne revolutioner betydet for den tilsyneladende ikkerevolutionAere danske historie?Historiske begivenheder og eksempler fra dagligdagen forbindes her med kultur- og samfundsteoretiske perspektiver. Derved vil bogen ikke blot kaste lys pa revolutionen som fAenomen, men ogsa lade lyset reflektere tilbage pa andre fAenomener og sammenhAenge, der umiddelbart kan synes at vAere uberort af revolution.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 02 novembre 2012
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771246872
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 4 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0065€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait